Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FormPipe Software V D C HRISTIAN S UNDIN 5 september 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FormPipe Software V D C HRISTIAN S UNDIN 5 september 2007."— Presentationens avskrift:

1 FormPipe Software V D C HRISTIAN S UNDIN 5 september 2007

2 Agenda Övergripande presentation av FormPipe Softwares verksamhet ECM (Enterprise Content Management) Bakgrund och beskrivning av förvärvet EFS Technology Marknad Kommentarer till delårsrapporten jan-jun 2007 Kommande aktiviteter

3 Översikt Listat på Stockholmsbörsens First North. Har påbörjat det förberedande arbetet för en ansökan om notering på Small Cap. Affärsområden: NetMaker är marknadsledande i Sverige för elektroniska betalningslösningar gentemot Bankgirot. –Inarbetad, pålitlig programvara NetDesign utvecklar och marknadsför programvaror inom ECM. –Utvecklar etablerade produkter –Visar kraftig tillväxt

4 Repetitiva intäkter Stor del av bolagets intäkter utgörs av repetitiva support- och underhållsavtal, som knyts på 1-4 års sikt Fördelar: Trogna kunder –Avtal på inarbetade system sägs mycket sällan upp Fakturering i förskott –Negativt rörelsekapital –Starkt kassaflöde då bolaget växer

5 VD Ekonomi Marknad IT Affärsområde NetDesign Affärsområde NetMaker Leverans Sälj Support Sälj Support Operativ struktur Legal och Operativ struktur 1/9 2007! (Totalt 70 anställda)

6 Affärsområde NetDesign NetDesign utvecklar och säljer programvaror inom området ECM, Enterprise Content Management FormPipe Softwares ECM-lösning heter W3D3 och är en av marknadens mest omfattande och kompletta produkter NetDesign har idag cirka 400 ECM-kunder, varav merparten inom den offentliga sektorn Väl fungerande samarbeten med IT-konsultbolag som: –Säljer –Implementerar –Integrerar Vid partnerförsäljning erhåller FormPipe Software: –Licensintäkter –Repetitiva support- och underhållsintäkter Partnern erhåller: –Konsultintäkter De främsta samarbetspartnerna är Cybercom, Know IT, Agio, Fujitsu och Guide Vad är ECM? ECM står för Enterprise Content Management. Lösningar för att hantera strukturerad och ostrukturerad information genom dess kompletta livscykel. ECM-lösningar kombinerar informationshantering och samarbete på ett integrerat sätt som får människor, processer och information att samverka i globala verksamheter. Exempel på ECM-lösningar är: – Dokumenthantering – Webbpublicering – Samverkan/projekt – Kunskapshantering – Diarieföring – Elektronisk arkivering – Elektronisk fakturahantering Vad är ECM? ECM står för Enterprise Content Management. Lösningar för att hantera strukturerad och ostrukturerad information genom dess kompletta livscykel. ECM-lösningar kombinerar informationshantering och samarbete på ett integrerat sätt som får människor, processer och information att samverka i globala verksamheter. Exempel på ECM-lösningar är: – Dokumenthantering – Webbpublicering – Samverkan/projekt – Kunskapshantering – Diarieföring – Elektronisk arkivering – Elektronisk fakturahantering

7 Ramavtal Verket för förvaltningsutveckling, VERVA, samordnar upphandling av produkter och tjänster för hela den offentliga sektorn. I den senaste ramavtalsupphandlingen gav VERVA FormPipe Softwares ECM-produkt W3D3 högsta betyg beträffande: –Ärendehantering, diarieföring, e-registratur –Workflow/Process Management –Document Management –Records Management, e-arkivering LeverantörProduktStyrketalRangordning FormPipe SoftwareW3D384,741 WM-DataLexÄrende79,263 Software InnovationPublic 36072,117

8 Förvärv av EFS Technology A/S Programvarubolag inom Input/output management –Avsevärd förstärkning av erbjudandet inom ECM Hög lönsamhet och tillväxt samt starkt kassaflöde Ett flertal identifierade områden för synergier –Partnernätverk –Privat sektor för FormPipes befintliga produkter –Offentlig sektor för LaserNet –Internationell etablering för FormPipes befintliga produkter –LaserNet vinner mycket på etablering i Sverige –Svefakturan –Hög integrerbarhet mellan produkterna –Microsoft Gold Partner

9 Marknad ECM-marknaden är än så länge relativt outvecklad och FormPipe ligger långt fram, både avseende produktutveckling och upparbetad kundstock Konkurrenterna kan i dagsläget inte erbjuda ett lika starkt helhetserbjudande som FormPipe (därav förstarankningen på Verva- avtalet). Offentlig sektor står för 15% av IT-investeringarna i Sverige (21.5 Miljarder). Den globala ECM-marknaden står inför en kraftig tillväxt. Analyshuset Gartner uppskattar ECM-marknadens tillväxt till 12,8 procent per år fram till år 2010. Marknadens utveckling har framför allt två drivkrafter: –Hårdare lagstiftning –Sarbanes & Oxley –E-myndigheter –Offentlighetsprincipen –etc –Ökad effektivitet –Kostnadsbesparingar –Högre servicegrad –24/7 *Förväntade intäkter i miljoner dollar för programvara för elektronisk informationshantering (ECM) Källa:Gartner (maj 2007)

10 Omsättningen uppgick till 30 Mkr, en ökning med 93% EBITA uppgick till 3.7 Mkr (12.7%) Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3.5 Mkr Licens och underhållsintäkterna uppgick till 17.7 Mkr, en ökning med 83% Under perioden tecknades förvaltningsavtal till ett årligt värde om 1.2 Mkr Delårsrapport jan-jun 2007

11 Sammanfattning FormPipe är ett stabilt bolag med starka framtidsutsikter och hög tillväxt Hög andel repetitiva intäkter –Cirka 41 % av omsättningen och kontinuerligt ökande Starka kassaflöden –Höga marginaler –Negativt rörelsekapital och stark tillväxt Stor och stabil kundbas (cirka 400 ECM-kunder) –Över 90% av intäkterna kommer från offentlig sektor Stark marknadsposition på en växande marknad –Förstarankad på VERVA-avtalet –Den globala ECM-marknaden förväntas växa med ca 13% årligen de kommande fem åren

12 Framtid Prognos 2007 –75 MSEK –EBITA överstigande 20 % Fortsätter att stärka vårt ECM-erbjudande med hjälp av ytterligare förvärv Arbetet fortskrider med att förbereda FormPipe för en notering på Small Cap Realisera synergier från förvärvet av EFS Technology


Ladda ner ppt "FormPipe Software V D C HRISTIAN S UNDIN 5 september 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser