Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI UPPDRAGET! Start våren 2004 Klart hösten 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI UPPDRAGET! Start våren 2004 Klart hösten 2005."— Presentationens avskrift:

1 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI UPPDRAGET! Start våren 2004 Klart hösten 2005

2 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Syfte: Skapa förutsättningar för ett långsiktigt kostnads- effektivt samarbete med verkets utförare genom en ökad användning av fler anskaffningsformer. På ett bättre sätt utnyttja den totala kompetens som finns inom anläggningsbranschen. Avgränsning: Strategin omfattar investerings-, underhålls-, drift- och färjeverksamheterna.

3 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI STRATEGI : (Bonniers svenska ordbok) ■ KONSTEN ATT FÖRA KRIG ■ KONSTEN ATT PLANLÄGGA I STORT ■ TILLVÄGAGÅNGSSÄTT LÅNGSIKTIG INRIKTNING. KRÄVER UTVECKLING, KOMPETENSUPPBYGGNAD OCH ERFARENHET.

4 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Fungerande beställar- och utförarmarknad Ansvar för rätt verksamhet Upphandlingsansvar Resursansvar Produktionsansvar Upplysnings-/ säljansvar Nuvarande fokus Nytt fokus Beställaren Utföraren

5 FRÅN BESTÄLLARSTRATEGI TILL KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Användarna av vägtransportsystemet är kunder till Vägverket På uppdrag av samhället är Vägverket kund på anläggningsmarknaden Leverantörer är de företag som Vägverket anlitar för att genomföra verksamheten Förtydliga kund- och leverantörsrollerna

6 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI För att ge förutsättningar för ett utvecklat samarbete med Vägverkets leverantörer krävs att verket i mindre utsträckning styr aktörerna med detaljerade och tekniska specifikationer. Beställningarna ska i större utsträckning inriktas på att upphandla funktioner och av slutkunderna efterfrågade effekter genom att bättre utnyttja leverantörernas kunskap och kreativitet. Vägverkets interna föreskrifter: ”Arbetssätt, organisation och beslutsordning”

7 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI STRATEGIDEL Kostnadsutveckling Fungerande kund- och leverantörsmarknad Utvecklade kontrakts- och samverkansformer Utvecklad uppföljningsmetodik Utvecklad erfarenhetsåterföring Utvecklad vägarkitektur Utvecklad materialteknologi Produktionsteknisk utveckling Upphandlingsteknisk utveckling Kompetensutveckling/ FUD Utvecklat nordiskt samarbete UNDERLAGSDEL

8 VÄGVERKETS KUND-/ LEVERANTÖRSSTRATEGI PRIORITERAT MÅL: En dämpad kostnadsutveckling högst på samma nivå som konsumentprisindex. Kostnadsutvecklingen!

9 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Nuvarande former: Inriktning: Utvecklade kontrakts- och samverkansformer! Utförandeentreprenader Totalentreprenader Funktionsentreprenader Samverkansformer Partnerskap Livscykelansvar Övrigt VI SKA SPELA PÅ ALLA TANGENTERNA!

10 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Utvecklade kontrakts- och samarbetsformer

11 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Upphandlingsteknisk utveckling Skapa ökade erfarenheter av: ■ utformning av förfrågningsunderlag ■ fördelning av risker och krav ■ kontraktsvillkor ■ ersättningsformer ■ garantiåtaganden

12 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Det nordiska samarbetet och kunskapsutbytet ska intensifieras Projektet ”Gemensam nordisk anläggningsmarknad” ska genomföras - Vägverket ska genomföra sina delar av prioriterade projekt - Resultaten från övriga nordiska länders projekt ska tas till vara Utvecklat nordiskt samarbete

13 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI HK/Avdelning Verksamhetsstyrning Mätbara etappmål Handlingsplaner Verksamhetsplanering Verksamhetsuppföljning Genomförandet Strategin genomförd inom maximalt en 10-årsperiod.

14 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Genomförandet Milstolpar - Etappmål Drift Underhåll Investering BeläggningÖvrigt SAMVERKAN  Nya GPD: 2007 = 50 % 2009 = 100 % FUNKTION  2007-2009  50 % SAMVERKAN  2007 = 25 %  2009 = 50 % SAMVERKAN  2007=10% av antalet objekt  2009=30% av antalet objekt TOTAL  30 % av objekt klara för byggstart inom 2 år FUNKTION  1 objekt per region klart för byggstart inom 2 år

15 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Strategin finns på nätet! www.vv.se

16 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Styrgrupp: Per Wenner Joakim Jarnbring/Lars Jacobsson Tom Ramstedt Rolf Johansson Håkan Wilhelmsson Redaktör: Nils-Erik Schmidt

17 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Underlag: Projektdirektiv Arbetssätt, organisation och beslutsordning (VV interna föreskrifter) Gemensam nordisk anläggningsmarknad (Rapport till Nordiska Ministerrådet) Beställar-/utförarmodellen - erfarenhetsuppföljning (NVF-rapport) Sex år med beställar-/utförarmodellen (Rapport från Riksrevisionsverket) Demonstrationsprojekt för utveckling av anläggningsprocessen (IVA:s Anläggningsforum)

18 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Beskriva ambitionsnivå, kvalitet och mängd för vad som ska göras med hjälp av åtgärds- och effektsamband. Välja entreprenad- och samverkansform och genomföra upphandling och uppföljning. Svara för att produkten utformas så att den tekniskt uppfyller ställda krav. På rätt sätt genomföra den beställda verksamheten. Fungerande beställare Fungerande leverantörsmarknad

19 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Utvecklade uppföljningsformer Uppföljningarna ett hjälpmedel för fortsatt verksamhetsutveckling Ökad användning av produktrevisioner, stickprov, riktad provtagning Gemensam utveckling av uppföljningsrutiner

20 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Erfarenhetsåterföring Systematisk erfarenhetsåterföring en förutsättning för ständiga förbättringar Vägverket ansvarig för att utveckla rutiner för en fungerande erfarenhetsåterföring

21 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Utvecklad materialtekonlogi Förbrukningen av naturresurser ska reduceras så att Sverige lever upp till ingångna globala miljöavtal Materialåtervinning liksom användning av material i väglinjen ska öka.

22 VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI Prioriterade områden: ● Produktions- och arbetsmetoder för en fortsatt miljöanpassning ● Säkerhet vid fasta och rörliga vägarbetsplatser för personal och trafikanter ● Alternativ materialteknologi för minskad användning av naturresurser Produktionsteknisk utveckling


Ladda ner ppt "VÄGVERKETS KUND-/LEVERANTÖRSSTRATEGI UPPDRAGET! Start våren 2004 Klart hösten 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser