Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska unionen BIV VT 2010 Tel. 786 91 81 Tjänste: /

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska unionen BIV VT 2010 Tel. 786 91 81 Tjänste: /"— Presentationens avskrift:

1

2 Europeiska unionen BIV VT 2010 magnus.olsson@ub.umu.se Tel. 786 91 81 Tjänste: http://www.ub.umu.se/tjanste/maol /

3 Europeiska unionens historia Europeiska kol- och stålunionen 1952 Europeiska ekonomiska gemenskapen (Romfördraget) 1957 Europeiska atomenergigemenskapen 1957

4 Europeiska unionens historia forts. Danmark, Irland och Storbritannien blir medlemmar 1973 Grekland medlem 1981 Portugal och Spanien medlemmar 1985 Enhetsakten 1987

5 Europeiska unionens historia forts. Sverige, Finland och Österrike medlemmar 1995 Maastrichtfördraget 1993 Amsterdamfördraget 1999 Euron införs 2002 Nicefördraget 2003 Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Cypern och Malta medlemmar 2004

6 Europeiska unionens historia forts. Konstitution för Europa lanseras 2004 Nej i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna 2005 Bulgarien och Rumänien medlemmar 2007 Lissabonfördraget i kraft 2009

7 Europeiska unionen idag

8 EU:s institutioner Europaparlamentet Ministerrådet Europeiska rådet Kommissionen EG-domstolen

9 Kommissionen Lägger fram förslag Verkställer beslut Ser till att reglerna följs Foto: Virginia Mayo/PRB

10 Ministerrådet Lagstiftar Samordnar politik Verkställer beslut

11 Europaparlamentet Lagstiftar Fastställer budget Godkänna kommissionen och granska verkställande beslut Från: http://www.europaparlamentet.se/view/sv/ svenska_ledamoter.html

12

13 EU-domstolen Tolkar EG-rätt Avgör rättsliga tvister

14 Europeiska rådet Konstitutionella överenskommelser Samordnar politik Löser konflikter

15 Fördragens betydelse för EU Bestämmer vilka institutioner som finns och dess uppgifter Reglerar EU:s beslutsområden Ramfördrag

16 Olika lagstiftningsinstrument inom EU-rätten Förordningar Direktiv Beslut Rekommendationer Yttranden

17 Litteraturtips Blomgren, Magnus; Bergman Torbjörn (red.) (2005). ”EU och Sverige: ett sammanlänkat statsskick”. Liber, Stockholm. Bomberg, Elizabeth E.; Peterson, John; Stubb, Alexander (eds.) 2008. ”The European union: how does it work?”. Oxford university press, Oxford. Tallberg, Jonas (2007). ”EU:s politiska system”. Studentlitteratur, Lund.

18 Hur hittar Du information om EU? Europa (http://europa.eu.int/index_sv.htm) Eur-Lex (http://europa.eu.int/eur-lex/sv/) Eurostat Genomförandedatabasen Övriga databaser Ämnesguide EU ( http://www.ub.umu.se/amnesguid er/eu/eu.htm )

19 Andra källor EU-upplysningen (http://www.eu- upplysningen.se/)http://www.eu- upplysningen.se/ EU-kritik(http://www.eukritik.se/)


Ladda ner ppt "Europeiska unionen BIV VT 2010 Tel. 786 91 81 Tjänste: /"

Liknande presentationer


Google-annonser