Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intraperitoneal cytostatikabehandling vid ovarialcancer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intraperitoneal cytostatikabehandling vid ovarialcancer"— Presentationens avskrift:

1 Intraperitoneal cytostatikabehandling vid ovarialcancer
Martin Söderberg Onkologiska kliniken Växjö

2 Ovarialcancer Drabbar cirka 750 kvinnor i Sverige varje år.
Behandlingen i första hand allt mer avancerad kirurgi följt av cytostatikabehandling – oftat i form av paclitaxel-karboplatin var 3:e vecka. Sprider sig till i första hand bukhålan. I senare stadier tillkomst ascites, pleuravätska följt av annan visceral spridning

3 Ovarialcancer Administration av intraperitoneal kemoterapi intressant mot just denna bakgrund att sjukdomen sprider sig till bukhålan. Förväntas gynna ffa kvinnor med avancerad ovarialcancer med liten kvarvarande resttumör efter kirurgi.

4 Behandlingsresultat Cochrane har gjort en metaanalys av nio studier(n=2119). Minskar risken för död HR=0.81(CI 0,72-0,90) Förlänger PFS HR=0,78 (CI 0,70-0,86) GOG 172, stadium III med liten resttumör<10mm, Pacli i.v. d1 Cisplatin/pacli intraper dag2 och d8 vs kontrollarm cis-pacli. PFS 24 vs 18 mån. OS 66 vs 50 Enbart 42% fullföljde planerade 6 kurer

5 Toxicitet Hög grad av grad III-IV biverkningar Feber Fatique
Gastrointestinala biverkningar Infektioner Metabola effekter Smärta Kateterrelaterade problem

6 Kontakt med Maria Bjurberg sektionschef gyn. Onk. SOK
Använder ej ip cytostatika beh primärt. GOG studien har annan kontrollarm än standardbeh. i Sverige. Görs utanför studier enbart på enstaka center i USA. Palliativ behandling med snabbt recidiverande och stora mängder ascites. Cisplatin alt. Mitoxantron kan torka ut ascites temporärt föt några veckor-månader. God symptomlindring och erfarenhet finns för detta här i Växjö

7 Nyare behandlingmetoder
Monoklonal antikropp mot VEGF – bevacizumab(Avastin). ICON 7 studien skillnad på 7,8 mån till fördel Avastin-armen(36,6 vs 28,8 m) Finala data för OS kommer 2013. PARP-inhibitorer tillhör gruppen TKI – förhindrar att cellen reparerar enkelsträngsbrott som cytostatikan åstadkommer. Olaparib och Iniparib-data omogna och inte så bra som man initialt hoppades.

8 Sammanfattning Intraperitonela cytostatikabehandling såsom primärbehandling ej aktuellt i Växjö. Som palliation vid ascites –OK!


Ladda ner ppt "Intraperitoneal cytostatikabehandling vid ovarialcancer"

Liknande presentationer


Google-annonser