Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pros and cons virologisk infektionsserologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pros and cons virologisk infektionsserologi"— Presentationens avskrift:

1 Pros and cons virologisk infektionsserologi

2 Virusserologi Diagnostik IgM och IgG
Immunitetsbedömningar av enskilda eller hela befolkningen

3 Vilka serologiska metoder används?
Adenovirus CMV Dengue 1-4 EBV Enterovirus Gula febern Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit E Herpes B-virus HIV HHV-6 HHV-8 HSV HTLV I/II Influensa A/B Japansk encefalit Morbilli Mycoplasma Nefropathia epidemica Ockelbo Parotit Parainfluensa 1-3 Polio Rabies RS Rubella Sandmyggefebrar TBE West Nile VZV

4 Kommer PCR att ersätta viss serologi eller snarare bli ett komplement i det diagnostiska arbetet?
CMV EBV Dengue Hepatit B, C HIV Japansk encefalit Mässling Parotit Rabies West Nile Ersätta Adenovirus Enterovirus Herpes 1,2 Influensa Metapneumovirus Mycoplasma Parainfluensa 1-3 RS SARS VZV

5 Svårigheter vi möter inom virusserologin
Brist på standardisering- vad är en låg-medelhög-hög titer? Brist på kvantitativa tester Brist på standardisering av utsvarningskommentarer Kommersiella kit vs in-house metoder Bevara kunskaper inom landet kring in-house metoder inklusive neutralisationstester Antigenframställning dyrbart Brist på internationella referenssera Brist på externa kvalitetspaneler

6 Kvalitetssäkringsprogram genom Equalis/UK NEQAS finns för följande virus:
CMV EBV Hepatit A Hepatit B Hepatit C HIV 1 HIV 2 HTLV I/II HSV Mycoplasma Morbillivirus Parotitvirus Parvovirus (Erythrovirus) Rubellavirus VZV

7 Kvalitetssäkringsprogram genom Equalis/UK NEQAS finns ej för följande virus:
Adenovirus Dengue Enterovirus Gula febern Hepatit D Hepatit E Herpes B-virus HHV-6 HHV-8 Influensa A/B Mycoplasma Nefropatia epidemica Ockelbo Parainfluensa 1-3 Polio Rabies RSV TBE West Nile

8 För vilka agens finns internationella referenssera?
Morbilli (WHO) Parvovirus (WHO) Polio (WHO) Rabies (WHO) Rubella (WHO/NIBSC) VZV (NIBSC) Hepatit A (WHO) Hepatit B (anti-Hbsag endast WHO) Hepatit C (NIBSC) Hepatit E (WHO) HIV 1,2, ej kvant (SBL, NIBSC) HTLV I/II (NIBSC)

9 För vilka agens saknas internationella referenssera?
Adenovirus Dengue Enterovirus Gula febern Hepatit D Hepatit E Herpes B-virus HHV-6 HHV-8 HSV Influensa A/B Mycoplasma Ockelbo Nefropathia epidemica Parotit Parainfluensa 1-3 Parvovirus RS Sandmyggefebrar TBE West nile

10 IgTrol® - en serologisk standard
Human IgG preparation Lämpad som standard för antikroppar mot vanliga mikrober (virus och bakterier) Frystorkad preparation som spädes 1/10 Åsatta värden finns idag för IgG mot vanliga virus som CMV, EBV, HSV 1, rubella, parotit, morbilli (Dadebehring, Enzygnost®). Parvovirus tester pågår.

11 IgTrol® Initialt distribueras ett mindre antal ampuller gratis till intresserade laboratorier i landet. I gengäld rapporterar laboratoriet sina resultat till prof. Jonas Blomberg, Klinisk Virologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Därefter blir resultaten tillgängliga för alla användare. Marknadsföras av Svanova Biotech.

12 IgTrol® IgTrol är i första hand tänkt som sekundärkalibrator.
IgTrol kan användas både som monitor eller kalibrator i varje analysomgång, en gång i månaden eller en gång om året, i enlighet med det egna kvalitetssystemet.

13 Immunitetsbedömningar-normalbefolkningen/ medfödd/förvärvad immundefekt efter transplantation eller cytostatika Kvalitetspaneler/internationella referenssera? Morbilli (Ja) Parotit (Ja) Rubella (Ja) Hepatit B (Ja) Tuberkulos (Nej) VZV (Ja) CMV (Ja) Difteri (Nej) EBV (Ja) Tetanus (Nej) Pertussis (Nej) Hib (Nej) Polio (Ja)

14 Immunitetsbedömningar-gravida kvinnor
Rubella (Ja) Hepatit B (Ja) HIV 1,2 (Ja) Parvovirus (Ja) Syfilis (Ja) Toxoplasma (Ja) VZV (Ja)

15 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om screening av gravida-Remisstid ut 2004-09-16
§ 1 vårdgivaren skall erbjuda alla gravida kvinnor provtagning för sjukdomarna hepatit B, HIV och syfilis. Undantag får göras vad avser provtagning för HIV om kvinnan redan befunnits ha HIV-infektion och vad avser provtagning för hepatit B om det är känt att kvinnan är kronisk bärare av hepatit B virus. § 2 vårdgivaren skall erbjuda alla gravida kvinnor immunitetsbestämning av rubella. Undantag får göras om det är utrett att kvinnan redan haft sjukdomen eller om det är sannolikt att hon är immun mot sjukdomen som en följd av de rubellavaccinationer hon fått. Allmänna råd § 3 vårdgivaren skall erbjuda vaccination mot rubella till nyförlösta kvinnor som visats sakna immunitet mot sjukdomen.

16 Paketpris i analogi med blodgivarscreening möjlig?
Mycket varierande kostnader idag för graviditets-screening i landet!

17 Graviditetsera till en nationell serumbank?
Blodprov tagna för metabolisk screening av barnet (PKU prov) bevarade för samtliga barn sedan 25 år. Kombinationen med graviditetssera mycket värdefull och unik tillgång.

18 Beklagar det har aldrig hänt förr!
Vill ni vara med? Samtliga viruslaboratorier i landet har ställt sig bakom Enkät utskickad i juni till övriga laboratorier: svar positiva men ……………. flera svar oläsbara p.g.a. faxproblem på infpreg !!!!!!!!!!!!! Beklagar det har aldrig hänt förr!

19 Synpunkter tack! Tacksam få synpunkter och uppgift om kontaktperson (med eller utan enkäten) fax 08 – telefon 08 – eller brev INFPREG, K 57, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Hälsningar och tack! Joakim Dillner/Marianne Forsgren

20 Hur går vi nu vidare? Fler kvalitetspaneler behövs- hur prioritera?
Ökad samstämmighet mellan laboratorierna behövs- hur åstadkoms detta? Arbetsgrupp infektionsserologi med representanter för bakteriologi, parasitologi och virologi?


Ladda ner ppt "Pros and cons virologisk infektionsserologi"

Liknande presentationer


Google-annonser