Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom"— Presentationens avskrift:

1 Icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom
Klas Wictorin Rörelseteamet, Lund

2 Parkinsonpatient på mottagningsbesök
Hur mår du? Vilka är dina mest besvärliga symtom? Skakningar, stelhet, stopp i gången…… men många gånger ännu viktigare Störd sömn Smärtor Inkontinens, förstoppning Nedstämdhet

3 James Parkinson 1817

4 Parkinsons sjukdom ”Movement disorder” / Rörelsestörning
Ofta mest fokus på de motoriska problemen, med stelhet, förlångsamning, skakningar Vid läkarbesök… I behandlingsstudier…

5 Även James Parkinson (1817) fokuserade på motoriken, men han beskrev också en del icke-motoriska symtom: ”The bowels, which had been all along torpid, now in most cases demand stimulating medicines…” ”In this stage, sleep becomes much disturbed…” ”Rheumatic pain” Torpid= stel, slö, overksam

6 Icke-motoriska symtom
Tillräcklig uppmärksamhet, först under senare tid Stor betydelse för patienter och anhöriga Påverkar livskvaliteten minst lika mycket som rörelseproblemen (eller mer)

7 Vilka är de vanligaste icke-motoriska symtomen?

8 Vilka symtom hos vilken patient?
Alla drabbas inte av alla dessa symtom. Parkinsons sjukdom kan se väldigt olika ut hos olika personer. Symtomen varierar också under sjukdomens olika faser.

9 Hur kan vi förstå och behandla dessa symtom?
1. Översikt anatomi och funktion 2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson 3. Sjukdomsmekanismer -- symtom 4. Behandling

10 Översikt anatomi och funktion
Komplex anatomi och funktion -komplexa sjukdomsmekanismer Stig Rehncronas liknelse

11 Översikt anatomi och funktion: Dopaminsystemet
Substantia nigra, ”svarta substansen” Nervceller med dopamin som signalämne - frisätts, utsöndras framme i storhjärnan tvärsnitt normalt Parkinson

12 Deltar i finregleringen av rörelser
Översikt anatomi och funktion Dopaminsystemet: Deltar i finregleringen av rörelser Brist på dopamin: för lite rörelser Överskott : för mycket rörelser ”Servomotor”

13 Dopaminsystemet OBS: inte bara viktigt för motoriken!
Översikt anatomi och funktion Dopaminsystemet OBS: inte bara viktigt för motoriken! Fibrer till striatum; reglering av ”looparna”, men inte bara ”motor-loop”, utan även t ex kognitiv loop, emotionell loop DA-fibrer direkt till frontallober, limbiska systemet (från VTA) Inblandat i finreglering av Frontalloberna Planering, utförande Limbiska systemet Känslor, sexualitet mm

14 Översikt anatomi och funktion Andra viktiga system- med särskild betydelse för PD
Bilder från ”En bok om Hjärnan”, Lars Olsson m fl Autonoma nervsystemet

15 Serotoninsystemet Även viktigt för temperaturreglering, hunger
Översikt anatomi och funktion Även viktigt för temperaturreglering, hunger Moderna antidepressiva läkemedel, SSRI, förstärker serotoninsystemet

16 Noradrenalinsystemet
Översikt anatomi och funktion Det finns andra typer av antidepressiva läkemedel som förstärker detta system

17 Det kolinerga systemet
Översikt anatomi och funktion Betydelse för minne, andra högre (intellektuella) funktioner. Läkemedel vid demens förstärker detta system.

18 Autonoma nervsystemet
Översikt anatomi och funktion ”Självständiga nervsystemet” Reglering av ”inre funktioner”, mag-tarm, urinvägar, hjärta, etc

19 1. Översikt anatomi och funktion
2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson 3. Sjukdomsmekanismer -- symtom 4. Behandling

20 Förändringar i hjärnan vid Parkinson
Parkinsons sjukdom – en sjukdom med gradvis utveckling, olika faser Framför allt en fortlöpande påverkan av dopaminsystemet, men också andra system blir involverade

21 Olika sjukdomsfaser Presymtomatisk fas (under flera år)
Förändringar i hjärnan vid Parkinson Presymtomatisk fas (under flera år) Tidiga sjukdomstecken, förstoppning, försämrat luktsinne, psykiska symtom, sömnstörning, diskreta motorsymtom Inledande sjukdomsfas God medicineffekt Fluktuationsfas / Komplikationsfas T ex On-off, dosglapp, dyskinesier, blodtrycksproblem mm


Ladda ner ppt "Icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser