Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom Klas Wictorin Rörelseteamet, Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom Klas Wictorin Rörelseteamet, Lund."— Presentationens avskrift:

1 Icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom Klas Wictorin Rörelseteamet, Lund

2 Parkinsonpatient på mottagningsbesök Hur mår du? Vilka är dina mest besvärliga symtom?Hur mår du? Vilka är dina mest besvärliga symtom? –Skakningar, stelhet, stopp i gången…… –men många gånger ännu viktigare Störd sömnStörd sömn SmärtorSmärtor Inkontinens, förstoppningInkontinens, förstoppning NedstämdhetNedstämdhet

3 James Parkinson 1817

4 Parkinsons sjukdom ”Movement disorder” / Rörelsestörning”Movement disorder” / Rörelsestörning –Ofta mest fokus på de motoriska problemen, med stelhet, förlångsamning, skakningar –Vid läkarbesök… –I behandlingsstudier…

5 Även James Parkinson (1817) fokuserade på motoriken, men han beskrev också en del icke-motoriska symtom: ” The bowels, which had been all along torpid, now in most cases demand stimulating medicines… ” ” In this stage, sleep becomes much disturbed… ” ” Rheumatic pain ” Torpid= stel, slö, overksam

6 Icke-motoriska symtom -Tillräcklig uppmärksamhet, först under senare tid först under senare tid -Stor betydelse för patienter och anhöriga -Påverkar livskvaliteten minst lika mycket som rörelseproblemen (eller mer)

7 Vilka är de vanligaste icke- motoriska symtomen?

8 Vilka symtom hos vilken patient? Alla drabbas inte av alla dessa symtom.Alla drabbas inte av alla dessa symtom. Parkinsons sjukdom kan se väldigt olika ut hos olika personer.Parkinsons sjukdom kan se väldigt olika ut hos olika personer. Symtomen varierar också under sjukdomens olika faser.Symtomen varierar också under sjukdomens olika faser.

9 Hur kan vi förstå och behandla dessa symtom? 1. Översikt anatomi och funktion1. Översikt anatomi och funktion 2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson 3. Sjukdomsmekanismer -- symtom3. Sjukdomsmekanismer -- symtom 4. Behandling4. Behandling

10 Översikt anatomi och funktion Komplex anatomi och funktion -komplexa sjukdomsmekanismer Stig Rehncronas liknelse

11 Översikt anatomi och funktion: Dopaminsystemet Substantia nigra, ”svarta substansen” Nervceller med dopamin som signalämne - frisätts, utsöndras framme i storhjärnan tvärsnitt normaltParkinson

12 Dopaminsystemet: -Deltar i finregleringen av rörelser -Brist på dopamin: för lite rörelser -Överskott : för mycket rörelser -”Servomotor” Översikt anatomi och funktion

13 Dopaminsystemet OBS: inte bara viktigt för motoriken!OBS: inte bara viktigt för motoriken! –Fibrer till striatum; reglering av ”looparna”, men inte bara ”looparna”, men inte bara ”motor-loop”, utan även t ex kognitiv loop, ”motor-loop”, utan även t ex kognitiv loop, emotionell loop emotionell loop -DA-fibrer direkt till frontallober, limbiska systemet (från VTA) systemet (från VTA) Inblandat i finreglering avInblandat i finreglering av –Frontalloberna Planering, utförandePlanering, utförande –Limbiska systemet Känslor, sexualitet mmKänslor, sexualitet mm Översikt anatomi och funktion

14 Översikt anatomi och funktion Andra viktiga system- med särskild betydelse för PD Bilder från ”En bok om Hjärnan”, Lars Olsson m fl Autonoma nervsystemet

15 Serotoninsystemet Moderna antidepressiva läkemedel, SSRI, förstärker serotoninsystemet Översikt anatomi och funktion Även viktigt för temperaturreglering, hunger

16 Noradrenalinsystemet Det finns andra typer av antidepressiva läkemedel som förstärker detta system Översikt anatomi och funktion

17 Det kolinerga systemet Betydelse för minne, andra högre (intellektuella) funktioner. Läkemedel vid demens förstärker detta system. Översikt anatomi och funktion

18 Autonoma nervsystemet ”Självständiga nervsystemet” Reglering av ”inre funktioner”, mag-tarm, urinvägar, hjärta, etc Översikt anatomi och funktion

19 1. Översikt anatomi och funktion1. Översikt anatomi och funktion 2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson2. Förändringar i hjärnan vid Parkinson 3. Sjukdomsmekanismer -- symtom3. Sjukdomsmekanismer -- symtom 4. Behandling4. Behandling

20 Förändringar i hjärnan vid Parkinson Parkinsons sjukdom – en sjukdom med gradvis utveckling, olika faserParkinsons sjukdom – en sjukdom med gradvis utveckling, olika faser Framför allt en fortlöpande påverkan av dopaminsystemet,Framför allt en fortlöpande påverkan av dopaminsystemet, men också andra system blir involverade men också andra system blir involverade

21 Olika sjukdomsfaser Presymtomatisk fasPresymtomatisk fas (under flera år) (under flera år) Tidiga sjukdomstecken,Tidiga sjukdomstecken, –förstoppning, försämrat luktsinne, psykiska symtom, sömnstörning, diskreta motorsymtom Inledande sjukdomsfasInledande sjukdomsfas –God medicineffekt Fluktuationsfas / KomplikationsfasFluktuationsfas / Komplikationsfas –T ex On-off, dosglapp, dyskinesier, blodtrycksproblem mm Förändringar i hjärnan vid Parkinson


Ladda ner ppt "Icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom Klas Wictorin Rörelseteamet, Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser