Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-03-27 /Rev juni 2013. Läkemedel och äldre FlikInnehåll 1. Etik och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel 3. Läkemedelsgenomgång 4. Läkemedelsformer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-03-27 /Rev juni 2013. Läkemedel och äldre FlikInnehåll 1. Etik och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel 3. Läkemedelsgenomgång 4. Läkemedelsformer."— Presentationens avskrift:

1 2008-03-27 /Rev juni 2013

2 Läkemedel och äldre FlikInnehåll 1. Etik och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel 3. Läkemedelsgenomgång 4. Läkemedelsformer 5. Medicinering vid behov 6. Läkemedel och kost 7. Dosläkemedel 8. Delegering, slutenvård 9. Delegering, öppenvård 10. Litteratur- och webbtips 11. Powerpointmaterial – www.skane.se/csk/lakemedelochaldre

3 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel och äldre Kapitel 1 Etik och läkemedel

4 2008-03-27 /Rev juni 2013 Etik och läkemedel Lyssna på vårdtagaren Låt vårdtagaren vara delaktig Visa respekt för vårdtagaren Var professionell i mötet med vårdtagaren

5 2008-03-27 /Rev juni 2013 Etiska grundprinciper Godhet Människovärde Självbestämmande Rättvisa

6 2008-03-27 /Rev juni 2013 Etik vid överlämnande av läkemedel Vad som ges Varför det ges Effekter och biverkningar

7 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel och äldre Kapitel 2 Åldrandet och läkemedel

8 2008-03-27 /Rev juni 2013 Åldrandet och läkemedel När är man gammal? Vad påverkar? – Arvsanlag – Yttre påverkan, kost, motion, droger, rökning, miljö, skador, sjukdomar m m – Psykosocialt, stress hemma och på arbetet, ensamhet, umgänge, hobby m m Åldrandet i de inre organen tar fart från 75 år och ökar då riskerna med läkemedel

9 2008-03-27 /Rev juni 2013 Farmakologi, allmänt äldre Har svårare att ta hand om läkemedel i kroppen, genom sämre – Upptag av läkemedel i magsäck eller tarm – Omvandling av läkemedel i levern – Fördelning av läkemedel ut i kroppen – Utsöndring av läkemedel via njurarna!

10 2008-03-27 /Rev juni 2013 Farmakologi, allmänt äldre Ökad känslighet i hjärnan – Trötthet, förvirring, avtrubbning, svårigheter med ADL Ökad känslighet i blodtrycksregleringen – Yrsel, svimning, trötthet, fall, frakturer Ökad känslighet i magsäck och tarm – Lättare magsår – Lättare förstoppning – Svårare att svälja, risk för sår i matstrupen

11 2008-03-27 /Rev juni 2013 Risker för äldre med läkemedel Får lättare biverkningar och för mycket läkemedel, trots ”normala” doser Har fler kroniska sjukdomar som kan göra att vissa läkemedel ger ökade besvär Får många läkemedel som kan påverka varandra (öka, minska, förändra effekten) Är känsligare för läkemedel som verkar på hjärnan (förvirrade, trötta, ledsna) Blir lättare yra, faller, frakturer (bensköra)

12 2008-03-27 /Rev juni 2013 Vad är olämpliga läkemedel? Indikatorer framtagna av Socialstyrelsen för att kunna identifiera olämpliga läkemedel för äldre. Användning av sådana läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyttan av behandlingen skall vägas mot riskerna och medicineringen skall hela tiden omprövas.

13 2008-03-27 /Rev juni 2013 Olämpliga läkemedel till äldre Långverkande lugnande medel och sömnmedel – Ex Stesolid, Flunitrazepam, Nitrazepam Läkemedel som sänker intellektuella förmågor – Ex Detrusitol (mot urinträngningar), Nozinan (sömn), Atarax (klåda), Propavan (sömn), Lergigan (oro, illamående) m fl. Läkemedel mot psykos – Ex Haldol, Buronil, Nozinan, Risperdal m fl.

14 2008-03-27 /Rev juni 2013 Olämpliga doser Läkemedel för depression, sömn och psykotiska tillstånd skall inte ges i för höga doser till äldre Högre doser ger mer biverkningar än önskad effekt hos äldre Ex läkemedel med rekommenderad högsta dygnsdos: Haldol (2 mg), Risperdal (1,5 mg), Sobril (30 mg), Imovane (7,5 mg) osv.

15 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel och äldre Kapitel 3 Läkemedelsgenomgång

16 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedelsanvändning för äldre Ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren Multisjuka äldre idag är ordinerade i medeltal 8-10 olika läkemedel

17 2008-03-27 /Rev juni 2013 Vad är läkemedelsgenomgång? Ett strukturerat arbetssätt, med målet att förbättra kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen hos vårdtagarna

18 2008-03-27 /Rev juni 2013 Basal läkemedelsgenomgång För alla ≥65 år med läkemedelsbehandling - vid läkarbesök i öppenvård - vid utskrivning från slutenvård på sjukhus

19 2008-03-27 /Rev juni 2013 Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång På sikt: Alla ≥65 år med fem eller fler läkemedel Alla vårdtagare på vård- och omsorgsboende Alla vårdtagare i kommunal hemsjukvård

20 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedelsgenomgång Diskussion i team, läkare, sjuksköterska apotekare, kontaktperson Läkemedelsrelaterade problem, biverkningar, intag, indikation, lämpligt? Åtgärder: Sätta ut, byta, minska, öka, ersätta, annan behandlingsmetod, sätta in nya ibland Ger bättre kvalitet, kostnadseffektivt, mår bättre

21 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedelsgenomgång Ett sätt att dela med sig av sina kunskaper om patienten, läkemedel, behandlingar m m. och lära sig av varandra Ger bättre läkemedelsnytta för patienten – Mindre biverkningar – Bättre livskvalitet – Säkrare effekt Ger bättre ekonomi på längre sikt

22 2008-03-27 /Rev juni 2013

23

24

25

26 Läkemedel och äldre Kapitel 4 Läkemedelsformer

27 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedelsformer

28 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som tas genom munnen Tabletter Tas med vatten (vid sväljsvårigheter används något trögflytande) Depottablett Långtidsverkande Enterotablett Upplöses i tarmen

29 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som tas genom munnen LösligaLöses i lite vatten BrustablettLöses i minst ett halvt glas vatten MunlösligaLöses direkt i munnen utan vatten ResoribletterLäggs under tungan eller överläpp, effekt efter ett par minuter MunsprayRiktas under tungan SugtabletterLokal effekt eller i hela kroppen, långsam upplösning TuggtabletterTuggas och sväljs ner, ger snabbare effekt

30 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som tas genom munnen TuggummiLokal verkan eller effekt i hela kroppen KapslarSväljs med minst ett halvt glas dryck, bör oftast sväljas hela Pulver, granulat Rörs ut i vätska eller strös över mat. Viktigt med extra vatten! Flytande läkemedel Oral vätska Orala droppar Kontrollera alltid om flytande läkemedel ska omskakas!

31 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som andas in Inhalationspulver Olika inhalationsformer Fuktkänsligt – aldrig andas ut genom inhalatorn Inhalationsvätskor Speciella inhalationshjälpmedel Inhalationsspray Inhalationstekniken är viktig liksom att skölja munnen efteråt!

32 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som tas genom näsan Nässpray och näsdroppar Tas upp av slemhinnorna Flerdosflaska kastas efter avslutad behandling Dospump – använd ej i liggande ställning Nasalpulver Kort, kraftig inandning – hjälp av apparat Fuktkänsligt – ej utandning i apparat

33 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel för ögonen Ögondroppar Läs anvisningarna ! Mer en sort Vänta 5-10 minuter mellan sorterna Droppar före salva Förvaring En del i rumstemperatur, en del i kylskåp Öppnad förpackning i rumstemperatur Hållbarhet Öppnad flaska högst 1 månad Vissa kortare hållbarhet t ex utan konserveringsmedel högst 1 vecka

34 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel för ögonen Ögonsalva Läs anvisningarna Applicering Droppar före salva Ögonsalva läggs innanför det nedre ögonlocket Förvaring En del i rumstemperatur, en del i kylskåp Öppnad förpackning i rumstemperatur Hållbarhet Öppnad förpackning högst 1 månad Vissa kortare hållbarhet t ex utan konserveringsmedel högst 1 vecka

35 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel för öronen Vid både droppar och salva – ge dropparna först Örondroppar Ges i liggande sidoläge som hålls kvar i 5 minuter efteråt, dra örat uppåt och bakåt Öronsalva Salva på öronpinne, stryks ut i yttre hörselgången Ges i liggande sidoläge, dra örat uppåt och bakåt Förvaring och hållbarhet En del i rumstemperatur och en del svalt eller i kylskåp. Bör ha rumstemperatur innan de används. Örondroppar och öronsalva har olika hållbarhetstider. Läs bruksanvisningen

36 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel för huden Läs anvisningarna! Kräm och salva Stryks på tunt Salva på torra skador Kräm på fuktiga skador Lösningar och schampo Lösningar på stora ytor Schampo för behandling av mjäll och löss Puder Svalkar och skyddar Aldrig med kräm eller salva

37 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som tas upp genom huden (Medicinskt plåster) Depåplåster Läs bruksanvisningen! Fästs på huden Avger det verksamma ämnet under en viss tid. Tränger genom huden och tas upp av blodet Bl a rökavvänjning, hormonbehandling, kärlkramp och smärtlindring En del byts varje dag, andra t ex var 3:e eller var 7:e dag. Läs ordinationen! Fästs på olika ställen på kroppen. Ej samma hudparti två gånger i rad En del får inte delas

38 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som tas upp genom huden Forts Många faktorer kan påverka behandlingen, t ex andra läkemedel, feber, kyla, fukt, hårväxt m m Vad gör man om plåstret lossnar? Se bruksanvisningen eller kontakta Apoteket Destruktion Öppenvård – lämnas till Apoteket Slutenvård – enligt rutin.

39 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som förs in i ändtarmen Lokal effekt eller verkan i hela kroppen Suppositorier (stolpiller) Doppas i ljummet vatten Förs in med raka sidan först Vid hemorrojder ev rundade sidan först, just innanför ändtarmsöppningen Rektalsalva Strykes på ändtarmsöppningen eller förs in i ändtarmen Rektalvätskor (klysma eller lavemang) För in hela pipen, tryck ihop behållaren, töm helt och dra ut. Sängläge en stund efteråt

40 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som förs in i slidan Lokal effekt. Läs anvisningarna! Vaginalkräm och vaginalgel förs in med applikator Vagitorier förs in så långt som möjligt i slidan använd handskar, ev applikator Vaginaltabletter förs in med applikator Skydda gärna kläderna!

41 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel som injiceras Insulin Måltidsinsulin, basinsulin, mixinsulin Ges som subkutan injektion, injektionstekniken viktig - Magen - Skinkans övre yttre del - Låret Förvaras mörkt och kallt, tål rumstemperatur 4 – 6 veckor beroende på sort.

42 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel och äldre Kapitel 5 Medicinering vid behov

43 2008-03-27 /Rev juni 2013 Mediciner vid behov Vanliga krämpor - egenvård – Förstoppning – Hosta – Hudbesvär – Kärlkramp – Oro/ångest – Smärtor – Sömn

44 2008-03-27 /Rev juni 2013 Förstoppning Behandlingsmöjligheter mer vätska, fiberrik kost, motion Medel mot förstoppning - Tarmreglerande som Laktulos, Movicol - Laxerande som Cilaxoral, Microlax

45 2008-03-27 /Rev juni 2013 Hosta Riklig vätska Slemlösande Hostdämpande

46 2008-03-27 /Rev juni 2013 Medel vid hudbesvär Krämer och salvor Torr hud - mjukgörande Eksem och klåda – mjukgörande för att förebygga Eksem, psoriasis m.fl. åkommor – kortisonkrämer och salvor Svampinfektion – svampbehandlande krämer

47 2008-03-27 /Rev juni 2013 Medel mot kärlkramp Blodkärlsvidgande medicin Spray under tungan Tablett under tungan Tablett framför tandraden mot kindens slemhinna

48 2008-03-27 /Rev juni 2013 Lugnande medel Lämpliga Olämpliga Risker Alternativ till läkemedel

49 2008-03-27 /Rev juni 2013 Sömnmedel Lämpliga Olämpliga Risker Alternativ till läkemedel

50 2008-03-27 /Rev juni 2013 Medel mot smärta Svaga medel Starka medel Vid behov Antiinflammatoriska Risker Alternativ behandling Komplementär behandling

51 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel och äldre Kapitel 6 Läkemedel och kost

52 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel och kost/måltid Börja måltiden med dryck Mat i en torr mun smakar ingenting! Observera att vissa läkemedel inte ska tas i samband med måltid medan andra bör tas med mat

53 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel och äldre Kapitel 7 Dosläkemedel

54 2008-03-27 /Rev juni 2013 Dosläkemedel Riktlinjer för dosförpackade läkemedel i Skåne Svensk Dos Delbetala läkemedel Ordinationhandling Pascal www.skane.se/doslakemedel www.svenskdos.se www.svenskdos.se handbok.eordinationpascal.se

55 2008-03-27 /Rev juni 2013 Riktlinjer för dosläkemedel i Region Skåne Syftet är att skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, vårdtagare/kontaktperson och Apoteket Vänder sig till förskrivare i Region Skåne, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal

56 2008-03-27 /Rev juni 2013 Läkemedel och äldre Kapitel 8-9 Delegering

57 2008-03-27 /Rev juni 2013 Arbetsuppgifter inom läkemedelshantering Kräver Gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet för att upprätthålla god patientsäkerhet och god kvalitet

58 2008-03-27 /Rev juni 2013 Delegering (gäller inte sluten vård eller ambulanssjukvård) läkemedelshantering till undersköterska eller motsvarande Verksamhetschefen/MAS beslutar om och vad Legitimerad sjuksköterska delegerar

59 2008-03-27 /Rev juni 2013 Delegering Ska vara personlig, skriftlig och tidsbegränsad (högst ett år) Arbetsuppgiften ska vara klart definierad (förklarad) Ska omprövas vid behov och kan återkallas

60 2008-03-27 /Rev juni 2013 Den som delegerar Ska vara legitimerad och ha formell och reell kompetens för uppgiften Ska förvissa sig om att uppgiftsmottagaren på ett fullt tillfredsställande, både teoretiskt och praktiskt, sätt kan utföra uppgiften

61 2008-03-27 /Rev juni 2013 Den som mottar en delegering Ska informera om sin förmåga att klara uppgiften Har ansvar för hur uppgiften utförs En delegering kan inte påtvingas

62 2008-03-27 /Rev juni 2013 Avvikelserapportering Avvikelse - En negativ händelse och tillbud som medfört eller skulle ha kunnat medföra skada för en patient Syfte - Dra lärdom av händelsen och förhindra upprepning Rapportera till arbetsledningen.


Ladda ner ppt "2008-03-27 /Rev juni 2013. Läkemedel och äldre FlikInnehåll 1. Etik och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel 3. Läkemedelsgenomgång 4. Läkemedelsformer."

Liknande presentationer


Google-annonser