Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekodesign för Belysning Christofer Silfvenius, Samlingsforum 2014 Umeå, 6 November, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekodesign för Belysning Christofer Silfvenius, Samlingsforum 2014 Umeå, 6 November, 2014."— Presentationens avskrift:

1 Ekodesign för Belysning Christofer Silfvenius, Samlingsforum 2014 Umeå, 6 November, 2014

2 Nobelpriset i fysik 2014 för den blå lysdioden till Isamu Akasaki and Hiroshi Amano (Japan) och Shuji Nakamura (USA)

3 Energimyndighetens vision för belysning 1.Hälsosam, högkvalitativ belysning för alla människor – vid rätt tidpunkt 2.Energieffektiv belysning 3

4 Energieffektivitet för klimatet! Pågående trend, globala temperaturen ökar >2 ° C CO 2 högst 450ppm: globala temperaturen ökar ≤2 ° C 4

5 Energieffektivitet 1. Ekodesignkrav: Antal produkter 2. Energimärkning: – tillverkare vill ha bra betyg! Tar bort de sämsta produkterna 3. Upphandling, Forskning & Utveckling skapar bättre produkter Påverka produkter på marknaden 5 T.ex. Trafikverket och Ölandsbron

6 Besparingar år 2020 inom EU (Ekodesign) 102 av 484 TWh från belysning (Energimärkning ej inkluderat) 6

7 Ekodesign är en rad minimikrav 7 Lumen/Watt:  (100h)/W, % Ljusflödesbibehållning:  (x000h)/  (100h), % Lamplivslängdsfaktor: antal lampor som lyser vid viss tidpunkt, % Livslängd, timmar Antal tändcykler, st Starttid (innan något ljus alls), s Upptändningstid (innan 60%), s Frekvens för tidigt bortfall, % UVA-, UVB- och UVC-strålning, mW/1000lm Effektfaktor, tidsskillnad mellan ström och spänning Kvicksilverinnehåll, mg Färgåtergivning: Ra > 80 Krav på produktinformation innan köp

8 Utanför ekodesignkraven 8 Flimmer Färgade slingor som inte kan visa vitt ljus Speciallampor Avsett ändamål ska anges På vilket sätt produkten skiljer sig Att produkten inte lämpar sig för rumsbelysning i bostäder

9 Ekodesignförordning 244/2009 (tillägg 859/2010): rundstrålande hembelysning – utfasningen av glödlampan och halogenlampan Ekodesignförordning 245/2009 (tillägg 347/2010) väg- och kontorsbelysning – utfasningen av kvicksilverlampan 2015 Ekodesignförordning 1194/2012 om LED och reflektorlampor Reviderad och utökad energimärkning 874/2012 av lampor och armaturer Belysningsförordningar (ekodesign och energimärkning) 9

10 Alla rundstrålande lampor Glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor med inbyggda drivdon, LED-lampor (endast lm/W), med ett ljusflöde mellan 60 – 12 000 lumen. Krav på –Effektivitet –Livslängd –Färgåtergivning –Starttid –Produktinformation Förordning 244/2009 om rundstrålande hembelysning + ändringsförordning 859/2009 10

11 Kommande skärpningar i 244/2009 (Sept 2016, ev 2018) 244/2009, Fas 6 – Utfasning av halogenlampor 11

12 Undantag från 244/2009 12 244/2009: lägre krav på klara lampor med G9 eller R7s socklar

13 Kontorsbelysning: lysrör och kompaktlysrör med externa drivdon Vägbelysning: kvicksilverlampor, högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor. Drivdon för alla dessa lampor Förordning 245/2009 om väg- och kontorsbelysning + ändringsförordning 347/2010 13

14 245/2009 Kvicksilverlampor Generellt innehåller alla urladdningslampor kvicksilver En typ heter ”Kvicksilverlampa” Kvicksilverlampor klarar inte energieffektivitetskraven enligt 245/2009, Tabell 9 och fasas därför ut from april 2015. Produkter i lager får säljas ut men inga nya produkter får sättas på EU-marknaden. 14

15 245/2009 Modifiera Kvicksilverarmaturer till LED Den som ändrar eller bygger om en befintlig CE-märkt armatur blir ansvarig för (existerande/ny) CE-märkningen att EG- försäkran skapas för den nya produkten. Uppdatera den tekniska dokumentationen. Hör även med Elsäkerhetsverket. Se Blueguide från EU-kommisionen. 15

16 LED-lampor, riktade lampor och drivdon Tidtabell i fyra steg –Start: 1 Sept 2013Helt införd: 1 Sept 2016 Prestandakrav på lamporna inklusive rundstrålande LED (de saknas i 244/2009): –Livslängd, färgåtergivning, färgkonsistens –T ex: Lamp livslängdsfaktor vid 6000h ≥ 0.90 för alla LED-lampor Informationskrav på förpackning och web Förordning om LED- och riktade lampor (spotlights) 1194/2012 16

17 Tidpunkter i ekodesign-förordningar 2015:245/2009: Skärpta krav ”övriga urladdningslampor” dvs kvicksilverlampor (lm/W) 2015:”Omnibus” sammanslagning av förordningar planeras 2016244/2009: Skärpta krav på alla klara lampor. Halogen klass C fasas ur. 2018? 2017:245/2009: Skärpta krav på Metallhalogen (lm/W) 2017:245/2009: Skärpta krav urladdningslampors förkopplingsdon 17

18 Pågår just nu Gemensamma uppdateringar 244/2009 och 1194/2012 Definition av speciallampa uppdateras och harmoniseras mellan 244/2009 och 1194/2012. Specialprodukter ska alltid ha högsta möjliga energiklass Specialprodukter ska räkna upp tekniska parametrar som utmärker den för sin tillämpning Tydligt framgå av informationen för speciallampor –Tänkt tillämpning –Framgå att produkten inte är lämplig för hushållsbruk. 18

19 Reviderad Energimärkning för belysning 874/2012 Sedan 1 sept. 2013 omfattas alla slags lampor: –Rundstrålande och riktade –För hushållsbruk och proffsbruk A++ mest effektiva klassen Sedan 1 mars 2014 även på armaturer 19

20 Energimärkning av lampor 874/2012 20 I. Leverantörens namn eller varumärke. II. Leverantörens modellbeteckning III. Energieffektivitetsklass IV. Viktad årlig energiförbrukning uttryckt som kWh per 1 000 timmar

21 Energimärkning av armaturer Etiketten visar vilka lampor som passar in eller följer med armaturen Visar inte hur effektiv själva armaturen är Ska finnas på försäljningsstället i direkt anslutning till armaturen eller tryckt på armaturförpackningen 21

22 Exempel på lampmärkning på armaturen På armaturer ges info om: –Lampans energiklass –Lampkompabilitet Anger inte Armaturens effektivitet 22

23 Har alla förordningar en nedre/övre gräns för ljusflöde? 244/2009: hushållslampor och speciallampor med 12000lm är undantagna 245/2009: Urladdningslampor med UV > 2mW/1000lm är undantagna 1194/2012: Inga lumen-begränsningar 874/2012: lampor och moduler under 30lm undantagna 23

24 Ekvivalent effekt – linjär interpolation av tabell 6 i 244/2009 Godkända ekvivalenta effekter är fler än glödlampornas standardnivåer (15, 25, 40 och 60W) Skillnader i lumen beror på att lampor åldras på olika sätt 24 LågenergiHalogenLEDGlödlampas motsvarande effekt 125.0 lm119.0 lm136.0 lm15 W 135.4 lm128.8 lm147.3 lm16 W 145.8 lm138.6 lm158.6 lm17 W 156.2 lm148.4 lm169.9 lm18 W 166.6 lm158.2 lm181.2 lm19 W 145.8 lm138.6 lm192.5 lm20 W 187.4 lm177.8 lm203.8 lm21 W 197.8 lm187.6 lm215.1 lm22 W 208.2 lm197.4 lm226.4 lm23 W 218.6 lm207.2 lm237.7 lm24 W 229.0 lm217.0 lm249.0 lm25 W

25 25 Energimyndigheten belysning@ energimyndigheten.se belysning@ energimyndigheten.se Ekodesign- seminarier EU ADCO (Ecodesign Market Surveillance Administrative Cooperation) EU ADCO (Ecodesign Market Surveillance Administrative Cooperation) Lär er mer om Ekodesign

26 Marknadskontroller 2014 Prestanda, verkningsgrad och produktinformation CE-märkning och EG-försäkran om överenskommelse med gällande förordningar Väg och kontorsbelysning: 15 produkter Hushållsbelysning: 20 produkter Butiksinspektioner: – 466 produkter

27 Exempel på egenskaper som testas Effektivitet (lm/W) Färgtemperatur (K) Färgåtergivningsindex (Ra) Livslängd Ljusdistribution Färgkonsistens (per riktning) Flimmer

28 Fotogoniometer sedan 2014 28

29 Livstidstester 29

30 Flimmer (ej i Ekodesign) 30

31 Styrs med WIFI Nya tjänster (tidur, stämningsbelysning, GPS sensor) Låg verkningsgrad (30-70lm/W; 1-10h/day) pga –Standby (0.15-2.9W) –Router –Smartphone –Internetanslutning 31 Smarta LED-lampor 2014

32 Effektivare LED lampor (2014) 32 Inga kylflänsar mha värmeledande gas AC-dioder förenklar elektroniken Flera dioder under samma lysfosfor ger mjuka skuggor 120 lumen/Watt (10 ggr bättre än glödlampan) 2 ggr effektivare än lågenergilampor Mer än 240 lm/W efter år 2020

33 LED blir effektivare 33

34 Konverteringssats för befintlig armatur från armaturtillverkaren. Alla delar ska ingå Instruktion för ombyggnad och test ska medfölja Ny CE-märkning ska vara bifogad. Den ursprungliga CE-märkningen gäller inte. Tillverkaren har fulla ansvaret för den konverterade armaturen. LED-rör på tre sätt Konvertering, Retrofit, Lösa rör

35 Ett CE-märkt retrofitrör som i alla avseenden ersätter ett lysrör: Vikt, effekt, temperaturökning, elektriska egenskaper Säljs ofta med tillhörande glimtändare. Rör och tändare ska ha gemensam CE- märkning. Armaturens CE-märkning påverkas inte i bästa fall (dvs om retrofit-kraven är uppfyllda).

36 LED-rör på tre sätt Konvertering, Retrofit, Lösa rör Tillverkaren ansvarar för det lösa rörets CE- märkning. Köparen ansvarar för att röret passar med armaturen. Användaren är själv ansvarig för egenmodifierade armaturer. För mer information, hör med Elsäkerhetsverket

37 Vem vill ha en 50 år gammal ljuskälla? Utnyttja teknikutvecklingen 37

38 LED – ett miljösmart val (liten cirkel bättre) Glödlampa Lågenergi LED 2012 LED 2017

39 ”Lampguiden” Gratis mobilapp för hjälp att välja hembelysning

40 Utmaningar för LED Snabb teknikutveckling (vs livstidstester) Kortare livslängder än angivet, pga –Drivelektronik –Optik –Installerad utan god kylning Dimmerinkompabilitet Flimmer Färgskiften över livslängden Saknas mätstandarder 40

41 CEEBEL Energimyndigheten : Finansiering av forskning, utveckling och kommersialisering Aktiviteter för marknadsutveckling (upphandling, information) Policyutveckling Marknadskontroller energieffektiviet Belysningstester Energimyndigheten : Finansiering av forskning, utveckling och kommersialisering Aktiviteter för marknadsutveckling (upphandling, information) Policyutveckling Marknadskontroller energieffektiviet Belysningstester Lighting Research Center, USA National Lighting Test Center, China Internationella Energibyrån IEA SSL Annex ( ordf ) SEAD KI JTH LU KTH Elsäkerhetsverket KemI Svensk LED Industri (ca 50 företag) Svensk LED Industri (ca 50 företag) Icke statliga organisationer Naturvårdsverket Svenska belysningslabb SP (NMI) Intertek Svenska belysningslabb SP (NMI) Intertek Kommuner, Landsting Chalmers Boverket Konsumentverket LTH Energimyndighetens nätverk Riksantikvarieämb. SIDA

42 Sammanfattning 1/2 Energieffektivisering effektivast mot klimatförändring Ekodesign ställer minimikrav på energi och prestanda Kraven skärps löpande fram till 2017 Över 100TWh sparas årligen i EU från 2020 genom effektivare belysning Energimärkning ger ytterligare besparingar 42

43 Sammanfattning 2/2 Energimärkning av armaturer anger hur vilka lampor som passar inte hur effektiv armaturen är Glöm inte krav från andra myndigheter (ELSÄK, Naturvård, Kemikalie,….) Installera med god kylning – drivdon känsliga Överskatta inte livslängden i kalkylker Smarta styrsystem kan spara ytterligare 43

44 Mer information: www.energimyndigheten.se (Företag, Ekodesign)www.energimyndigheten.se Belysningsbranschens information Upphandlingsguide för utomhusbelysning Checklista för val och jämförelser av LED-armaturer Lathund för beställare av belysningsprodukter - produktrelaterade lagkrav www.belysningsbranschen.se/ Lighting Europes (fd CELMA och ELC) guider om förordningarna: http://www.lightingeurope.org/library Centrum för energieffektiv belysning, paraply för svensk forskning www.ceebel.se Konkurrensverkets upphandlingskriterier, tidigare hos Miljöstyrningsrådet (www.msr.se)www.msr.se 44

45 Tack! Kontakta oss! Peter BennichFörordningar Christofer SilfveniusProvningar Jonas PetterssonProvningar Emma Hagman RangMarknadskontroll belysning@energimyndigheten.se 45


Ladda ner ppt "Ekodesign för Belysning Christofer Silfvenius, Samlingsforum 2014 Umeå, 6 November, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser