Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision ”Skaraborgssamverkan ska initiera och stimulera ett frivilligt samarbete mellan kommunerna i Skaraborg i syfte att uppnå bättre ekonomi”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision ”Skaraborgssamverkan ska initiera och stimulera ett frivilligt samarbete mellan kommunerna i Skaraborg i syfte att uppnå bättre ekonomi”"— Presentationens avskrift:

1 Vision ”Skaraborgssamverkan ska initiera och stimulera ett frivilligt samarbete mellan kommunerna i Skaraborg i syfte att uppnå bättre ekonomi”

2 Bakgrund Skaraborgssamverkan bildades i dec år 2003 Från hösten år 2004 tillkom Skaraborgssamverkan Socialtjänst i verksamheten

3 Perspektiv ”Drift- och verksamhetssamverkan i den kommunala verksamheten” ”Utveckla servicen till lägre kostnad..”

4 Inriktning Samtliga kommunala verksamhetsområden kan omfattas Varje kommun avgör själv vilka projekt man vill delta i Samarbetet ska leda till resultat!

5 Anslag Utveckla ett samarbete där alla är vinnare Samarbetet ska stärka kommunerna och bidra till en bättre servicenivå och till verksamhetsutveckling Samarbetet ska kunna vara ett alternativ till framtida kommunsammanläggningar Utveckla en samarbetsanda som bygger på förståelse för att det som är bra för Skaraborg samtidigt är en pluspost för den egna kommunen…

6 Några kommentarer Skaraborgssamverkan ska leverera ett mervärde till medlemskommunerna Samarbetet bygger på underifrånperspektiv, delaktighet och engagemang Det är kommunerna som samverkar vilket innebär att kommunernas förtroendevalda och medarbetare måste drivas av ett engagemang och en positiv grundsyn till samverkan

7 Framgångsfaktorer…. Attityd Tydlighet Arbetssätt Kommunikation/förankring Tålamod

8 …kan konkret betyda: Underifrånperspektiv, engagemang och delaktighet ”Committment” för samarbete Tydligt ledarskap Samarbete är prioriterat även på hemmaplan Kunskap om, och lärande av, varandra Nära samarbete mellan kommunchefer och styrelse Kommunikation på hemmaplan

9 Styrning och ledning Styrelsen består av två förtroendevalda från respektive kommun Ordförandeskapet i styrelsen växlar årsvis Kommuncheferna är verksamhetens tjänstemannaledning

10 Organisation Styrelse Styrelsens presidium (årets ordf, föreg års ordf och nästkommande års ordf Kommunchefsgrupp Arbetsgrupper – 10 st i dag* ”Kansli” (3.0 heltid varav 2.0 på Skaraborgssamverkans Socialtjänst)

11 *Arbetsgrupper IT-chefer Näringslivsansvariga Ekonomichefer Inköpschefer Kultur- och fritidschefer Utbildningschefer Bygg- och miljöchefer Personalchefer Tekniska chefer Socialchefer (Skaraborgssamverkan Socialtjänst)

12 Aktuella frågor Samarbete kring turism- och besöksnäringen Upphandling Skaraborg Överförmyndarverksamheten Risk-/skadeförebyggande samarbete inkl kommunernas försäkringar Myndighetsuppgifter inom miljö/hälsa Skaraborgs stad

13 Aktuella frågor, forts.. Arbetsgrupper, exempel: - Skaraborgssamverkan Socialtjänst arbete inom socialtjänsten - Bibliotekssamverkan (Kulturcheferna) - Vuxenutbildning (Utbildningscheferna) - Tillväxtprogram (Näringslivsansvariga) - Resursfördelningsmodell för beräkning av framtida LSS-kostnader - En hälsosam arbetsorganisation (Personalcheferna)

14 Framtiden En gemensam organisation från år 2007? - Kommunerna i Skaraborg beslutar under året om hur den kommunala samverkansstrukturen ska utformas från år 2007 och framåt. - Förslaget är att Skaraborgssamverkan, Kommunförbundet Skaraborg och Tillväxt Skaraborg läggs samman till en gemensam organisation!


Ladda ner ppt "Vision ”Skaraborgssamverkan ska initiera och stimulera ett frivilligt samarbete mellan kommunerna i Skaraborg i syfte att uppnå bättre ekonomi”"

Liknande presentationer


Google-annonser