Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalpolitisk plattform

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalpolitisk plattform"— Presentationens avskrift:

1 Personalpolitisk plattform

2 Region Skånes arbetsplatser präglas av
koncerntänkande och decentralisering framtidstro och arbetsglädje tydlighet och öppenhet förändringsvilja och inflytande jämställdhet mångfald god hälsofrämjande arbetsmiljö samverkan och samarbete

3 Region Skånes medarbetare erbjuds
ett meningsfullt och spännande arbete delaktighet, inflytande och ansvarstagande lärande i vardagen och ständig utveckling goda möjligheter till kompetens- och karriärutveckling konkurrenskraftiga och individuella anställnings- och lönevillkor heltidstjänstgöring som grundförutsättning

4 Region Skånes chefer har lust, vilja och förmåga att leda och utveckla medarbetarna sätter verksamheten och dess utveckling i första rummet tar ansvar för arbetsplats och koncern visar tillit och respekt samt uppmuntrar och stödjer medarbetarna skapar en hälsosam arbetsplats genom prestigelöshet, delaktighet och dialog främjar ständiga förbättringar och långsiktigt agerande

5 Region Skånes medarbetare förväntas
alltid ha medborgarna, patienterna och kunderna i fokus att utföra goda prestationer och åstadkomma resultat vara generösa med idéer och initiativ som gagnar verk- samhetens utveckling ta eget ansvar för sitt arbete och sin egen utveckling vara goda kamrater och medarbetare


Ladda ner ppt "Personalpolitisk plattform"

Liknande presentationer


Google-annonser