Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap 9: Kognitiv psykologi (183-200)Kognitiv psykologi Kap 9: Kognitiv psykologi (183-200)Kognitiv psykologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap 9: Kognitiv psykologi (183-200)Kognitiv psykologi Kap 9: Kognitiv psykologi (183-200)Kognitiv psykologi."— Presentationens avskrift:

1 Kap 9: Kognitiv psykologi (183-200)Kognitiv psykologi Kap 9: Kognitiv psykologi (183-200)Kognitiv psykologi

2 Tänk på en situation när det gick riktigt bra för dig. Varför gick det bra? Tänk på en situation när det gick riktigt dåligt för dig. Varför gick det dåligt? Ni blir iakttagna av en okänd person på en biograf, var är din första tanke

3 Uppmärksamhet Perception Händelse – stimulus Minnen Kognitiva scheman Värderingar Tankevärld Tolkning Känsla Beteende Respons förväntningar

4 Kognitivt schema

5 Kognitiva scheman

6 Kognitiv psykologi 1.Vi sorterar in världen i olika kategoriseringar 2.Detta blir olika kognitiva scheman 3.Vid en situation uppstår olika automatiska tankar under påverkan av våra scheman 4.Ibland drar vi olika förhastade slutsatser som leder till kognitiva förvrängningar

7 Kognitiva förvrängningar Selektiv Abstraktion Att man väljer ut de negativa detaljerna Övergeneneralisering Dra allmänna slutsatser utifrån en enstaka händelse Svart - Vitt det är antingen eller, hata vs. Älska, rätt eller fel Personalisering Att ta åt sig personligheten Förstoring eller förminskning

8 Tanke – känsla – beteende Sömnproblem Tanke: Tänk om jag inte klarar att somna.Känsla: Tanken leder till oro. Handling: Känslan av oro leder till att du vrider dig i sängen. Kropp: svettig, krypningar med mera.Tankar igen: Handlingen att ligga och vrida sig i sängen kan vidare ge andra tankar som förvärrar situationen. Det finns alltid en stor ömsesidighet mellan tanke, känsla, handling och kropp.

9 Det kognitiva perspektivet Verkligheten uppfattas olika eftersom vi gör olika antaganden om den. Människan tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån vissa kognitiva scheman. Våra tankar om en situation styr ofta hur vi reagerar känslomässigt. Psykiska störningar beror på dysfunktionella scheman d v s när en föreställning leder till en ”felaktig tolkning” av situationen. Vi är ofta psykologiskt konservativa d v s att vi ofta tolkar information så att det passar med våra grundläggande uppfattningar

10 ATTRIBUTIONER HOS DEN ”INLÄRT HJÄLPLÖSE” förklaringar finns hos mig som person eller det beror på situationen Interna eller externa förklaringar det kommer alltid vara så eller detta är tillfälligt Orsakerna kan vara stabila eller instabila det blir så här oavsett vad jag gör eller det blev så här denna gången Det går att ange globala- eller specifika förklaringar

11 Attributioner

12 Depression Tanke: Jag är värdelös. Ingen bryr sig om mig. Känsla: Ledsen, nedstämd. Handling: Ligger hemma under täcket. Kropp: Tung, tryck över bröstet, ångestkänslor, torr i mun...

13 Depression Vid depression är det obalans mellan hörnen i triangeln. Du tänker och känner mer än du handlar. Upplever omgivningens krav som omöjliga Framtiden som hotandeSin egen förmåga begränsad

14

15 Grundantagande vid relationsproblem  Vi kan aldrig riktigt känna till andra människors tankar eller känslor  Vi är beroende av signaler som är mångtydiga för att förstå andra  Vi tolkar dessa signaler utifrån våra egna erfarenheter  Vi tolkar andras beteende utifrån våra egna känslor  Vi har alltför stor tilltro till vår förmåga att förstå andras attityder och motiv

16


Ladda ner ppt "Kap 9: Kognitiv psykologi (183-200)Kognitiv psykologi Kap 9: Kognitiv psykologi (183-200)Kognitiv psykologi."

Liknande presentationer


Google-annonser