Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunstyrelseförvaltningen Från policy till verksamhetsutveckling via projekt och projektstöd Bakgrund – policy, projektsammanställning och avstämning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunstyrelseförvaltningen Från policy till verksamhetsutveckling via projekt och projektstöd Bakgrund – policy, projektsammanställning och avstämning."— Presentationens avskrift:

1 Kommunstyrelseförvaltningen Från policy till verksamhetsutveckling via projekt och projektstöd Bakgrund – policy, projektsammanställning och avstämning Projektmodell- Kort genomgång av modellen Virtuellt projektkontoret och projektstöd Modellen på webben Gungerd Johnsson Grip, EU-samordnare

2 Kommunstyrelseförvaltningen Härnösands internationella arbete och internationella policy Övergripande mål Arbetet med internationella frågor ska bidra till utveckling av kommunen, näringslivet och den offentliga verksamheten i Härnösand

3 Kommunstyrelseförvaltningen EU projekt och andra samfinansierade projekt under perioden 2009-2013

4 Kommunstyrelseförvaltningen Avstämning och projektens roll för utveckling kopplade mot politikens framtidsbilder Projekten medför: Investeringar t.ex. nytt resecentrum, bättre gästhamnar,utveckling av kollektivt resande, miljöinvesteringar i företag, nya handelsområden mm. Nya metoder utvecklas inom e-tjänster, rehabilitering av sjuka och arbetslösa, m fl. Aktiviteter som starta-eget-stöd, mässor, kompetensutveckling, forskningsstöd, seminarier och nätverk för olika målgrupper genomförs Arbetstillfällen ca 20 personer har sin anställning via olika projekt enbart inom Härnösands kommun under 2012.

5 Kommunstyrelseförvaltningen Projektmodeller… Detta fanns.. Arbetsmodell för projekt som sa Projekt ska ha en tydlig målbild av engångskaraktär Åstadkomma förändring Tidsbegränsat Ha egna resurser för genomförande Idag hjälper projektmodellen till med: Projektstyrning - Checklistor - Projektorganisation Dokumentmallar – Personkontrakt – Verktygslåda Vad saknade vi? Projektstyrningsverktyg Tydlighet av beställningar Idéer kopplade mot verksamhetens mål Användarvänligt material Stöd!

6 Kommunstyrelseförvaltningen Planering Relevans/ Förberedelse Relevans/ Förberedelse Avslut PROJEKTPLANSTATUSRAPPORT PROJEKTSLUTRAPPORT PROJEKTDIREKTIV Beslutspunkt 1 Projektet är värt att genomföra Förutsättningarna är riktiga. Kolla av mot checklista Relevans/Förberedelse. Beslutspunkt 1 Projektet är värt att genomföra Förutsättningarna är riktiga. Kolla av mot checklista Relevans/Förberedelse. Beslutspunkt 2 Projektplanen leder till projektets mål. Kolla av mot checklista Planering. Beslutspunkt 2 Projektplanen leder till projektets mål. Kolla av mot checklista Planering. Beslutspunkt 3 Projektets leverans överensstämmer med målet. Kolla av mot checklista Genomförande. Beslutspunkt 3 Projektets leverans överensstämmer med målet. Kolla av mot checklista Genomförande. Beslutspunkt 4 Projektet kan avslutas. Kolla av mot checklista Avslut. Beslutspunkt 4 Projektet kan avslutas. Kolla av mot checklista Avslut. Genomförande Vad? Varför? Hur? Gör vi rätt? BESTÄLLAREPROJEKTLEDARE Vad blev det? PERSONKONTRAKT ÖVERLÄMNINGSBARA RESULTAT Generell projektmodell Härnösands Projektmodell Modellen är vidare utvecklad av en modell kallad Sundsvallsmodellen. Modellens huvuddrag används idag av flera kommuner i länet. Schemat visar modellens olika steg

7 Kommunstyrelseförvaltningen Checklista Relevans VAD – VARFÖR – VILKA – NÄR – HUR Är min/vår idé om att förbättra en uppgift kopplat till verksamhetens utvecklingsområden? Ex. Omvärldsanalys Målanalys Förankring Presentera din projektidé för kommande beställare/chef.

8 Kommunstyrelseförvaltningen Checklista Förberedelse Ex. Risker Kostnads och nyttokalkyl Organisation Resurser Projektdirektiv Beslutspunkt 1

9 Kommunstyrelseförvaltningen Beställare, Styrgrupp, Projektmedlem Aktuellt projekt:Föräldrastöd Berörd person: Nisse Berg Resursgivardelen Projektmedverkan i antal timmar: 40 tim Under perioden: 2011-01-15—2012-01-15 Resursgivare (verksamhetschef): Bo Andersson Datum: 2011-01-15 Underskrift: Som projektmedlem har jag ett allmänt projektansvar. I ansvaret ingår att jobba mot projektets mål som är uppställda i direktiv/uppdrag, att ha ett aktivt deltagande och att tala positivt om projektet. Att arbeta i projekt innebär att du bidrar med engagemang, samarbetar och att humor och glädje medverkat till ett gott resultat. Projektmedlems ansvar och åtagande Jag accepterar min medverkan enligt ovan och arbetsformerna enligt projektdirektiv. Som projektmedlem i detta projekt ansvarar jag för att:  Bedöma förutsättningarna för att genomföra arbetsuppgiften, (kalendertid, resurs/kostnad, egen/gruppens kompetens/vilja.  Överenskomma med projektledaren om förutsättningarna för arbetsuppgiften före start.  Medverka på fastställda projektmöten (vid eventuellt förhinder rapporteras detta till projektledare)  Rapportera tid  Ansvara för mina personliga resultat, meddela avvikelser och problem  Bedöma resultat och återstående tid  Särskild kompetens Mina befogenheter är att: Fatta beslut och göra avvägningar samt kunna ta nödvändiga projektexterna kontakter inom ramen för arbetsuppgiften. Ort Datum Härnösand 2011-01-15 Underskrift av projektmedlem Personkontrakt

10 Kommunstyrelseförvaltningen Checklista Genomförande Ex. Lägesrapporter Aktivitetsstyrning Ekonomistyrning Information Leverans Beslutspunkt 3

11 Kommunstyrelseförvaltningen Planering Relevans/ Förberedelse Relevans/ Förberedelse Avslut PROJEKTPLANSTATUSRAPPORT PROJEKTSLUTRAPPORT PROJEKTDIREKTIV Beslutspunkt 1 Projektet är värt att genomföra Förutsättningarna är riktiga. Kolla av mot checklista Relevans/Förberedelse. Beslutspunkt 1 Projektet är värt att genomföra Förutsättningarna är riktiga. Kolla av mot checklista Relevans/Förberedelse. Beslutspunkt 2 Projektplanen leder till projektets mål. Kolla av mot checklista Planering. Beslutspunkt 2 Projektplanen leder till projektets mål. Kolla av mot checklista Planering. Beslutspunkt 3 Projektets leverans överensstämmer med målet. Kolla av mot checklista Genomförande. Beslutspunkt 3 Projektets leverans överensstämmer med målet. Kolla av mot checklista Genomförande. Beslutspunkt 4 Styrgruppen avslutar projektet. Detta innebär att projektet kan avslutas. Kontrolleras mot Checklista Uppföljning - Avslut Beslutspunkt 4 Styrgruppen avslutar projektet. Detta innebär att projektet kan avslutas. Kontrolleras mot Checklista Uppföljning - Avslut Genomförande Vad? Varför? Hur? Gör vi rätt? BESTÄLLAREPROJEKTLEDARE Vad blev det? PERSONKONTRAKT ÖVERLÄMNINGSBARA RESULTAT Generell projektmodell Härnösands Projektmodell Schemat Visar Modellens Olika Steg

12 Kommunstyrelseförvaltningen Projektmodellen på webben

13 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelse- förvaltningen Arbetslivs- förvaltningen Samhälls- förvaltningen Social- förvaltningen Virtuellt PROJEKTKONTOR Resurser: EU-samordnare, ekonomer, projektledare, administratörer, förvaltningarnas int.kontaktpersoner samt resurser från upphandling och personal Skol- förvaltningen Administrera och uppdatera projektmodellen Stötta och granska projekt ansökningar samt bistå i alla led under hela projektet Ansvara för projektbank, uppföljning Ge kompetensutveckling till beställare, projektledare, ekonomer, administratörer int. samordnare och övriga Informera om möjligheter med fonder och program NAV Projektsamordning, ekonomistyrning, stöd till projektarbete enl. projektmodell Mål Utveckla och förbättra kommunens verksamhet genom att underlätta för projektarbete, stödja projektbeställning, projektledare och administratörer. Skapa gynnsammare förutsättningar för verksamheter och förvaltningar att initiera och att ta emot det som projekten levererar. Effekt Fler verksamhetsanpassade, tydligare och mer ekonomiskt effektiva projekt.

14 Kommunstyrelseförvaltningen Tack för visat intresse ! Välkommen att kontakta oss på Härnösands kommuns projektstöd! gungerd.johnsson.grip@harnosand.se rolf.backman@harnosand.se Gungerd Johnsson Grip EU Samordnare Kommunledningskontoret Tel: 34 82 56 Rolf Bäckman Personalekonom Personalkontoret Tel: 34 89 43 Karin Erlander Folkhälsosamordnare Kommunledningskontoret Telefon: 34 82 54 Vill du ha hjälp att starta ett projekt eller har frågor kring detta om projekt? Då ska du kontakta oss så hjälper vi gärna till med vägledning eller svarar på dina frågor. Åsa Rönnlund Projektekonom Ekonomikontoret Telefon: 34 80 29 Ulf Fryklund Biträdande ekonomichef Ekonomikontoret Telefon: 34 80 56


Ladda ner ppt "Kommunstyrelseförvaltningen Från policy till verksamhetsutveckling via projekt och projektstöd Bakgrund – policy, projektsammanställning och avstämning."

Liknande presentationer


Google-annonser