Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-05-03 Statusrapport SIS/Stanli Nordiskt möte, 3-4 maj 2006 Oslo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-05-03 Statusrapport SIS/Stanli Nordiskt möte, 3-4 maj 2006 Oslo."— Presentationens avskrift:

1 2006-05-03 Statusrapport SIS/Stanli Nordiskt möte, 3-4 maj 2006 Oslo

2 2006-05-03 n SIS/TK 323 Ramverk för geografisk information n SIS/TK 320 Väg- och järnvägsinformation n SIS/TK 452 Vattensystem n SIS/TK 466 Belägenhetsadresser n SIS/TK 489 Metadata Tekniska kommittéer inom projektområde Stanli

3 2006-05-03 SIS/TK 320 Väg- och järnvägs- information (Torbjörn Cederholm) n Deltagare: Vägverket, Stockholms stad, Lantmäteriet, Triona, WM-data, TEKIS, Kordab, Sveriges kommuner och landsting n Publicerade i april en svensk standard: Väg- och järnvägsnät- begreppsmodell och applikationsschema (SS 63 70 04-1), inkl XML-scheman n Håller på att utveckla en objekttypskatalog för vägrelaterade företeelser

4 2006-05-03 SIS/TK 323 Ramverk för G.I (J Wyke) n Deltagare: Sjöfartsverket, Lantmäteriet, Banverket, WM-data, Tekla software, Guide konsult, Vägverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Sveriges kommuner och landsting, Försvarets Materielverk, EuroSTEP n Handboken Samverkande GIS med ISO 19100 håller på att revideras

5 2006-05-03 SIS/TK 323 Ramverk för G.I, forts n Publicerade i april i år Typoberoende representation av geografiska företeelser (SS 63 70 06) och Representation av förändringar i dataset (SS 63 70 07) inkl XML-scheman

6 2006-05-03 Internationella experter För närvarande i: n PT 19140 (Ralf Lindgren, Sjöfartsverket, Erik Stenborg, Jörgen Wyke) n EC 19144 (Margareta Ihse, Stockholms universitet) n TC 211 Outreach (Jörgen Wyke) n TC 287/WG 5 (Michael Östling, MetaGIS, Anders Skog, SIS) n TC 287 Outreach (Jörgen Wyke)

7 2006-05-03 SIS/TK 452 Vattensystem (J Wyke) n Deltagare: Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Elforsk, SGU, Sveriges Lantbruksuniversitet n Publicerar i juni standarden för ytvattensystem (SS 63 70 08) på svenska och engelska n Kommer att genomföra tester under 2006 n Kommer att utarbeta handbok för SS 63 70 08

8 2006-05-03 SIS/TK 466 Belägenhetsadresser (Maria Forsberg) n Deltagare: Sveriges kommuner och landsting, Lantmäteriet, Posten, Språk- och folkminnes- institutet n Ny utgåva av standard för belägenhets- adresser (SS 63 70 03) kommer våren 2007 n Standarden bygger på ISO 19112 och kommer att innehålla applikationsschema n Standarden kompletteras med en handbok n Rapport om adressättning finns att ladda ner på

9 2006-05-03 SIS/TK 489 Metadata (Anders Skog) n Deltagare från Lantmäteriet, Boverket, Vägverket, Stockholms stad, ESRI Sweden, SGU, Jönköpings kommun n Deltar i CEN/TC 287/WG 5 om Metadata n Kommer att ta fram specifikationer, riktlinjer, tekniska rapporter, handböcker samt sprida information n Arbetsgrupper –Svenska definitioner på metadataelement –Användningsfall och riktlinjer för metadata –Pilotprojekt (portal) för att testa riktlinjer

10 2006-05-03 Övrigt n Stanli utreder möjligheten att starta en TK om detaljplaner n Genomför projekt för termdatabas n Genomför kurser i webbtjänster n Prenumerera på vårt nyhetsbrev! www.sis.se/stanli


Ladda ner ppt "2006-05-03 Statusrapport SIS/Stanli Nordiskt möte, 3-4 maj 2006 Oslo."

Liknande presentationer


Google-annonser