Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XML – ett annat format För överföring av information mellan stödsystem Av Jan Owe.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XML – ett annat format För överföring av information mellan stödsystem Av Jan Owe."— Presentationens avskrift:

1 XML – ett annat format För överföring av information mellan stödsystem Av Jan Owe

2 XML > XML = eXtensible Markup Language > Många har redan XML internt – i och mellan system > Många har XML-funktionalitet i sina EDI-system > Vi använder XML-format för SI-listorna och för aktörslistan från Edielportalen > Några av oss använder XML mot aktörer i utlandet > Men vi har olika format – bara för man har XML så använder man inte samma standard

3 Olika format och olika standarder Ediel NorNed Nois ENTSO-E Excel SI-lista AI-lista Kommaseparerade filer SMTP MSCONS DELFOR QUOTES UTILTS PRODAT APERAK CONTRL SLSRPT Webbservice Webbportal ebIX

4 Målet med det nordiska projektet > Nordic TSO Model Project for information exchange > Att beskriva utbytet av affärsdokument i den nordiska energimarknaden > Processerna och meddelandebeskrivningarna ska bygga på standarder från ENTSO-E och ebIX ® > Avvikelser ska noteras och leda till ändringar/kompletteringar av dessa standarder > ”Nya processer” bör bli en del av europisk standard, inte som något specifikt nordiskt > Dokumenten som utbyts ska bygga på XML-scheman från både ENTSO-E och ebIX ®

5 Fem faser > 1) Determine transfer capacity process – klart våren 2009, information finns ute på www.ediel.orgwww.ediel.org > 2) Scheduling and Ancillary Services Process – klart december 2009 > 3) Bid process – påbörjat, klart våren 2010 > 4) Settlement process – klart 2010? > 5) Prices and other Nord Pool messages > 6) The Customer switching process

6 Två olika XML-standarder > För utbyten mellan systemansvariga och mellan SvK och Balansansvariga: > XML-format enligt ENTSO-E > Ersätter DELFOR, QUOTES m.m. > För utbyten mellan Nätägare, Leverantörer, Balansansvariga och SvK > XML-format enligt ebIX ®, dvs i enlighet med arbetsgruppen EMD men också CuS när vi täcker in Customer switching > Ersätter UTILTS, PRODAT

7 En standard i framtiden > NEG – Nordic Ediel Group – önskar få en gemensam standard i framtiden > Detta uppnås genom ett fördjupat samarbete mellan ENTSO-E och ebIX ® > Redan idag har vi en gemensam rollmodell > ENTSO-E:s XML-format behöver ändå revideras eftersom sådant som borde vara likt inte är det

8 Resultat publiceras på www.ediel.orgwww.ediel.org > Där finns dokument från fas 1 > De XML-scheman som finns där ska dock inte användas eftersom beslut senare har tagits om att använda XML-scheman från ENTSO-E > Även protokoll från våra arbetsmöten publiceras

9 Exempel på XML-scheman > Ett från ENTSO-E – avräkningsinformation > Ett från ebIX ®, EMD-projektet – mätvärden för fakturering

10

11

12 Vad händer framöver? > Det finns inget beslut om när vi börjar använda XML > Arbetet går vidare på nordisk basis, nästa möte i mitten av december > På det mötet skriver vi klart ”Change requests” som skickas in till ENTSO-E > Under 2010 – medan vi arbetar vidare – får vi svar från ENTSO-E > Vi skickar eventuella ”change requests” till ebIX ® > XML-format för TSO-TSO och TSO-Balansansvariga kanske är klart för (test-)användning 2011


Ladda ner ppt "XML – ett annat format För överföring av information mellan stödsystem Av Jan Owe."

Liknande presentationer


Google-annonser