Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 1 Föreningsbidrag och lokalbokning Bakgrund, målprocess, kravspecifikation, upphandling Skogshöjd 051128-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 1 Föreningsbidrag och lokalbokning Bakgrund, målprocess, kravspecifikation, upphandling Skogshöjd 051128-29."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 1 Föreningsbidrag och lokalbokning Bakgrund, målprocess, kravspecifikation, upphandling Skogshöjd 051128-29

2 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 2 Föreningsbidrag och lokalbokning Funktioner Sökning och bokning av lokaler Sökning och kö till båtplatser Se bokningar och historik Söka registrerade föreningar Se bidragsmöjligheter och söka bidrag Se och ändra registrerade uppgifter Lista över kommande evenemang samt vaktmästarlista

3 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 3 ”Plattformen” Kommunikation: SHS Portal eID m.fl. Diarieföring Register/databas Arkiv Ärendeflöden Dokumenthantering Sökning Skatteverket RFV RSV CSN M fl. Verksamhetssystem Ekonomisystem Medborgare Företag Myndigheter Via webb Ekonomiskt Bistånd Gymn.val Digital Assistent Förening & Lokalbokning Barnomsorg Prenumeration Sambruksplattformen

4 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 4 Begreppsmodell Kravspecifikation Nyttomeddelanden Kravdokumentation Processkarta Krav på den interaktiva e-tjänsten. Ingående funktioner, och aktörer. Informationsmängd och begrepp mellan: e-tjänsten verksamhetssystem myndigheter Definition av nytto-/ standardmeddelanden mellan: e-tjänsten verksamhetssystem myndigheter Ärendeflöde mellan olika aktörer (roller & System)

5 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 5 Avtalskonstruktion/ förhandling Utvärdering Upphandling Avropsförfrågan Definiera utvärderings- kriterier för att kunna välja leverantör Avtal som definierar villkor med leverantör Definiera förfrågningsunderlag för att avropa mot leverantörer.

6 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 6 Målprocess Medborgare Registrering Bokningsförfrågan Se / ändra registrerade uppgifter Evenemang Inloggning Föreningsregister Bokningar Se bokningar / bokningskoder Intresseanmälan träningstider Direktboka lokal (direktbetalning) Båtplats (se hamnar) Söka lokaler / tider Direktboka lokal (direktbetalning/ faktura) Båtplats (hantera köplats) LokalansvarigInloggning FöreningSöka föreningsbidragInloggning Manuell aktivitet eller process Aktör Aktivitet som utförs med systemstöd Val Aktivitet som hanteras av system Förklaring till symboler

7 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 7 Målprocess Manuell aktivitet eller process Aktör Aktivitet som utförs med systemstöd Val Aktivitet som hanteras av system Förklaring till symboler Direktboka lokalMedborgare LokalansvarigLämna nyckel/kort Hämta/lämna tillbaka nyckel/kort Handläggare Direktbetalad? Fakturera Nej Bokningsförfrågan Medborgare Handläggare Se boknings- förfrågningar och ev. registrerade uppgifter Förfrågan, ev. reg. uppgifter OK? Godkänn registrering Se meddelande om godkännande Se meddelande om komplettering Nej Ja Medborgare Handläggare Registrering Ja Se registrerade uppgifter Registrerade uppgifter OK? Godkänn registrering Se meddelande om godkännande Se meddelande om komplettering Förening el. möjlighet till faktura? Nej Ja Se bokningar / bokningskoder Båtplats Medborgare Handläggare Skriva på och skicka kontrakt Skriva på och skicka kontrakt Hamn Slutföra bokning Ta emot kontrakt Fakturering Ta emot bokning

8 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 8 Målprocess Manuell aktivitet eller process Aktör Aktivitet som utförs med systemstöd Val Aktivitet som hanteras av system Förklaring till symboler Se / ändra registrerade uppgifter Intresseanmälan träningstider Medborgare Handläggare Ja Se registrerade uppgifter Registrerade uppgifter OK? Godkänn registrering Se meddelande om godkännande Se meddelande om komplettering Förening el. möjlighet till faktura? Nej Ja Förening Handläggare Nämnd Förslag till fördelning Fastställa fördelningsprinciper Fördela matchtider Se intresse- anmälningar Preliminärfördela träningstider Kalla till fördelnings- möte Fördelningsmöte Registrera slutgiltig fördelning Fördela träningstider Söka föreningsbidrag Förening Handläggare Nämnd Hämta ansökan Beslut själv? Nej Ja Behövs komplettering? Nej Ja Behövs komplettering? Nej Ja Se meddelande om komplettering Skicka komplettering Handläggning Beredning Bevilja Avslå Bevilja Avslå Besked Se meddelande om beslut Utbetalningsorder Attestera utbetalningar

9 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 9 Vad som upphandlas

10 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 10 Begreppsmodell exempel

11 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 11 Nyttomeddelanden exempel

12 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 12 Analys, kravspec/ ramavtal Anbudstid Beslut Avrop eller upphandling Beslut Val av leverantör Avropsförfrågan sänds till leverantörer Anbud inkommer från leverantörer Avtal undertecknas Upphandlingsprocessen Produktion avrops- förfrågan UtvärderingAvtalstext Avtals- förhandling

13 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 13 Resultat av upphandlingsprocessen Samarbetsavtal Sambruk- leverantör Bilaga Sambruks- rabatter Bilaga Avropsavtal mall Avropsavtal mall Avropsavtal kommun #2 Avropsavtal kommun #3 Avropsavtal kommun #1

14 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 14 Definition av aktiviteter och handlingsplan

15 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 15 Processer Åtgärder Problem NU SEN HUR? Verksamhetsmål Vision, Strategisk inriktning Metoder Kritiska framgångsfaktorer Kartläggning Verksamhets- processer Effekt mål Förbättring Kort sikt Påverkar Förändringsarbete – Införande

16 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 16 Upphandling BP4 BP4:1 BP4:3 Specifikation Projektavslut Avtal/projektplan Kravdetaljering Utveckling/test (systemtest) Acceptanstest/drift Styrgruppsmöte BP4:2 BP5 Kommun införande Styrgruppsmöte Övergripande genomförandeplan Nyttomeddelanden och begreppsmodell Konstruktion

17 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 17 Definiera framgångsfaktorer Samtliga deltagare skriver ned framgångsfaktorer på post-it lappar med utgångspunkt i: Framgångsfaktorer att lyckas med införande av tjänst för föreningsbidrag och lokalbokning. Resultatet dokumenteras och presenteras dag 2. Definiera aktiviteter Övning där samtliga personer skriver ned aktiviteter på post-it lappar med utgångspunkt i: Vilka aktiviteter behöver projektet utföra fram till att tjänsten finns i drift. Agenda projektaktiviteter

18 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 18 Definiera handlings-/aktivitetsplan Tillsammans definieras vilka aktiviteter som är kommununika aktiviteter och vilka som är projektgemensamma aktiviteter bland de kommuner som deltager i projektet. Resultatet av aktiviteter dokumenteras i en handlingsplan för projektet Diskutera projektorganisation Tillsammans diskutera projektorganisation att hantera både genomförandeprojektet såväl som införandeprojektet. Agenda projektaktiviteter

19 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 19 Resultat framgångsfaktorer Ekonomisk vinst för föreningar som bokar via internet Ekonomi Ekonomiska effekter Fler kommuner Många deltagande kommuner Ekonomi Användarvänlighet Förenkla hanteringen Ánvändarvänligt Snabba svarLätthittat Skapa gemensamma rutiner/blanketter Ska vara enkelt och överskådligt Lättmanövrerade sidor Enkelt att hantera Lättförståeligt Dela tjänsten i två delar, bidrag och bokning Tydlig och rak kommunikation Utbildning föreningar Utbildning personal Utbildning PUL Integritet Säkerhet Kvalitetssäkra tjänst Mycket förarbete innan införande, låt det ta tid Förändring av arbetssätt Införande Logistik Förankring i organisationen Tydliga mål/vinster med systemet Tydlig organisation och ansvar Behov + förväntningar = upplevt värde Synergieffekter skall upplevas för brukaren Deltagande under utvecklingen Förståelse i de egna leden (vaktmästare m fl) Delaktighet bland personal i kommuner Projektgrupp utveckling Information och styrning Gemensamma krav på leverantör (kravspec) Kravspec framtagen av kompetent personal Krav Marknadsföra projektet Marknadsföra genom ”rätt” kanal Marknadsföring av Sambruk, fler deltagare Utbildning/ marknadsföring av tjänst mot medborgare InformationEnade vi stå! Marknadsföring

20 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 20 Skapa referensgrupp Skapa affärsmodell Förtydliga mål/skapa projektplan Marknadsföra Ta fram infomaterial Marknads- föring internt mot Sambruk Avropa/ upphandla Skapa begrepps- modell Hålla infoträffar Sätta deadline för deltagande Utöka referensgrupp Avsätta tid för deltagande kommuner Konstruera Ha täta möten med leverantör Skapa prototyp Acceptans- testa Kvalitets- säkring Pilottesta Börja med fåtal objekt UtvärderaDriftsätta Informera externt Hålla utbildnings- dagar Upprätta ändringsråd Anpassa verksamheten Förbättra processer och system Skapa nytto- meddelanden decjanfebaugsepokt Resultat handlingsplan


Ladda ner ppt "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster 1 Föreningsbidrag och lokalbokning Bakgrund, målprocess, kravspecifikation, upphandling Skogshöjd 051128-29."

Liknande presentationer


Google-annonser