Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Kalix, Övertorneå, Överkalix, Haparanda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Kalix, Övertorneå, Överkalix, Haparanda."— Presentationens avskrift:

1 Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Kalix, Övertorneå, Överkalix, Haparanda kommun. ADL-bedömning från sjukhus – personalen vill utföra – tid finns ej – personalen tar över, EN BRIST! Mer resurser och tid. För att kunna behålla vårdlagens färdigheter samt fler platser på Dag rehab Förbättra informationen mellan olika professioner Anhörigstöd, psykolog, logoped. Förebyggande arbete information, upplysning, bättre stöd till tex strokeföreningar Bättre samarbete landsting – kommuner Vårdplanering. Enkelt att nå ”rätt person”

2 Uppföljande kontakt Attitydförändringar !! Bättre stöd, information, utbildning för närstående / patient även fler besök i hemmet (skriftlig information) Handledning till hemtjänst / närstående/ SÄBO, bättre stöd! Utbildning av personal – Strokebevis ! Tid och resurser för att hinna med vardagsrehabilitering inom SÄBO. Utmattade anhöriga – onödiga inläggningar på korttidsboende och sjukhus Behov av ergonomiskt stöd i hemmet till hemtjänstpersonal Bättre kommunikation till hemtjänstpersonal Mer stimulans till de boende tex musik, läsning Bättre informationsflöde mellan sköterska och rehabiliteringspersonal Starta uppföljning för korttids till hemtjänst Bra rutiner för vårdplanering och rapportering.En vård och rehab ska följa den boende

3 Informationsbrist mellan alla berörda, teamarbete
Mer tid från arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att stärka vardagsrehabiliteringen Snabbare tillgång till hjälpmedel Utarbeta ett gemensamt förhållningssätt / riktlinjer inom kommunal verksamhet Bli bättre på att fråga efter mål som landstinget satt upp tillsammans med patient och närstående Ovisshet – hemrehabilitering Utbildning / samarbete kontinuitet – bemötande Vårdplan – genomförande plan – vardagsrehab – handledning Språket (finska), kuratorns betydelse, ensamhet – personer utan socialt nätverk Man vet ej vilka resurser som finns inom Haparanda

4 Kalix, Övertorneå, Överkalix, Haparanda primärvård
Fråga patienten vilken rehabilitering de vill ha Bättre kommunikation genom hela vårdkedjan Tydligare målsättning. Realistiska mål – patientens, inte makas/makes ansvar Tillgänglighet av ambulanser / vårdcentral 24 h om dygnet med kompetens säkrad utrustning och personal, manifesterande Utbildning Överrapportering till hem vårdcentralen, centrala – lokala hembesök för bedömning och vidare rehabiliteringsplanering Vidare rehabilitering och Re – aktivering - dagtidsaktiviering - studieföreningar, organisationer - arbetsförmedlingskontakt

5 Förbättring och säkring av rutiner kring uppföljning av stroke och ”varning” till stroke ”TIA”
Erfarenhetsgrupper!! Finns idag med arbetsterapeuter och kurator

6 Kalix sluten vården Enhetlig organisation för öppenvårdsrehab i samverkan med primärvård och kommun - Dagrehab på hemort - Öppenvårdsrehab Rehabiliteringsansvarig / uppföljning genom hela vårdkedjan Strokekompetensbevis i hela vårdkedjan Hemrehabilitering – ambulerande, ett önskemål som gett bra resultat Ambulerande resurser


Ladda ner ppt "Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Kalix, Övertorneå, Överkalix, Haparanda."

Liknande presentationer


Google-annonser