Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prospekt - Biogas Färs -Röddinge. Tillståndsansökan för lokalisering till Röddinge Nio tänkbara lokalisering i Sjöbo och Tomelilla har studerats Samråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prospekt - Biogas Färs -Röddinge. Tillståndsansökan för lokalisering till Röddinge Nio tänkbara lokalisering i Sjöbo och Tomelilla har studerats Samråd."— Presentationens avskrift:

1 Prospekt - Biogas Färs -Röddinge

2 Tillståndsansökan för lokalisering till Röddinge Nio tänkbara lokalisering i Sjöbo och Tomelilla har studerats Samråd med Tomelilla och Sjöbo Kommun samt Länsstyrelsen våren 2012 Styrelsen har beslutat att bästa lokalisering ligger 500 m norr om väg 11 vid Röddinge Bolaget kommer ha en speciell produktionslinje för KRAV gödsel

3 Större Biogasanläggningar som startade 2012 Biogasproduktionstekniken är demonstrerad i kommersiell skala, med kommersiella lärdomar. Anläggning, Lidköping 60 GWh flytande biogasAnläggning, Jylland ca 500 000 ton råvaror

4 -Skånetrafikens behov av biogas 2018 ( flytande och i gasform) 450 GWh ( i sydöstra Skåne 15 GWh 2010 och 39 GWh 2020) -Lastbilskoncerner ex DHL, Malmö LBC,Akka FRAKT, bussbolag starkt ökande användning till följd av krav från upphandlare och företagets miljö image -Biogasbilparker 2015 i Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystad 5-10 GWh Fordonsgas förbrukning i Skåne 2011 ca 360 GWh varav biogas ca 160 GWh. Antaget pris för flytandebiogas vid fabriken motsvarande 7.5 kr/litern för diesel. Marknad för flytandegas under etablering. Marknad – Fordonsgas/flytande biogas

5 ”Scandria”, ett EU projekt En grön transportkorridor från kontinenten till Skandinavien En viktig länk kommer tunga transporter Malmö – Stockholm bli med mackar för flytande gas i Malmö, Stockholm och med nästa mack norr Jönköping.

6 Framtiden teknik & miljö Gaslastbilar och bussar tillverkas av Volvo Volvo lastvagnar har utvecklat en helt ny teknik för att använda flytandegas i dieselmotorer

7

8 Från matindustrins restprodukter och från grödor erhålles extra biogödsel. Jordbruket i sydöstra Skåne kommer erbjudas möjlighet att ersätta en betydande del inköpt handelsgödsel med uppåt 80 000 ton biogödsel motsvarande ca 8 Mkr/år. Biogödsel är bättre att sprida till grödor. Luktar mindre än flyttgödsel, eftersom växterna kan ta upp mer kväve så läcker det mindre till vattendrag. Miljömässigt biogödsel en bättre produkt än handels- gödsel, Marknad – Biogödsel från matrester och grödor

9 - Biogas Färs inventeringar av gödsel från 67 gårdar i Sjöbo och västra Tomelilla kompletterat med odlade grödor (majs och vall) ger underlag för en biogasproduktion av 70 GWh. - Projektet hyr gödsel för låg ersättning och lämnar. - Mycket substrat från lantbruket finns i omgivande kommuner i sydöstra Skåne. Råvaruleveranser - Gödsel Bollerups Lantbruks Institut Kor i hage

10 I sydöstra Skåne finns en betydande volym av restprodukter från matproducerande industrier. Dessa volymer ger en ny biprodukt i form av biogödsel som företaget avser att sälja som ersättning för handelsgödsel. Råvaruleveranser – Matindustrins restprodukter

11 Råvaruleveranser – Grödor Under betesperioden - då djuren är ute – måste gödseln kompleteras med 5 - 10 000 ton vall, fånggrödor alt energimajs. Detta köps av lantbrukare i regionen för storleksordningen 10 Mkr/år.

12 Transporter av gödsel in och biogödsel ut - Transportkostnader oerhört viktiga vid all industriell verksamhet. - Vid större volym medför självklart längre transporter. - 60 % av transportkostnaderna är avståndsoberoende. - Projektet hämtar naturgödsel och lämnar tillbaka biogödsel på gården. Därmed blir det inga transportkostnader för lantbrukaren Transport till marknaden primärt i väst och nordväst ( Röddinge en strategisk bra lokalisering) Flytande gas är mycket mer kostnadseffektivt vid leverans till marknaden Transportkostnader

13 Bolaget skall vara lönsamt genom en tillräcklig produktionsvolym och medverka till en bättre miljö genom främst metangasreduktionen. Bolaget skall producera och sälja fordonsgas i gas- och flytande form till både regionala kunder och till lokala kommunala biogasbilparker. Bolaget skall återleverera en bra biogödselprodukt till lantbrukarna. Bolaget skall verka för att det föreslagna biogasstödet från staten kommer till stånd,vid positivt utfall skall en betydande del tillfalla substratlevererande lantbrukare som varit med om att dra fram projektet. Målsättning – Biogas Färs AB

14 Tänkbara aktieintressenter - Lantbrukare i sydöstra Skåne – producerar gödsel och grödor -Livsmedelsindustrier som levererar restprodukter -Kommuner i sydöstra Skåne - Större transportföretag - Biogas distributörer (lokala respektive regionala) - Övriga miljöintresserade och konsulter


Ladda ner ppt "Prospekt - Biogas Färs -Röddinge. Tillståndsansökan för lokalisering till Röddinge Nio tänkbara lokalisering i Sjöbo och Tomelilla har studerats Samråd."

Liknande presentationer


Google-annonser