Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lidköping Rehabilitering i natur och trädgård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lidköping Rehabilitering i natur och trädgård"— Presentationens avskrift:

1 Lidköping Rehabilitering i natur och trädgård
Grön Rehab Lidköping Rehabilitering i natur och trädgård

2 Ågårdsskogens vårdcentrum
Projekt 2009 och 2010

3 Verksamheten bygger på den forskningsbaserade kunskapen om trädgårdens och naturens förmåga att minska stress. Vi kombinerar denna kunskap med etablerade metoder inom sjukgymnastik och arbetsterapi samt samtal.

4 Forskningsrön Grön rehab
Den socioekonomiska beräkningen visar att kostnaden för rehabiliteringen i genomsnitt återbetalas till samhället på 15 månader under förutsättning att deltagarna utan rehabilitering skulle ha kvarstannat i samma grad av inaktivitet/sysselsättning under denna tid som innan de rekryterades till Gröna Rehab. Sahlin E, Ahlborg jr G. (2010) Utvärdering av Gröna Rehab. Institutet för stressmedicin, Gbg

5 Våra miljöer Växthuset Skogen Skogen Trädgården

6 Grön Rehab 2009 9 deltagare mellan år 8 kvinnor och 1 man

7 År med sjukskrivning eller sjukersättning

8 Resultat Förändring av aktivitetsförmåga, skattning av stressnivå med SCI-93, lägre värde innebär förbättring, medelvärden, n=9

9 Försörjning efter GR vid inskrivning var alla sjukskrivna eller hade sjukersättning på 100%.

10 Hade Grön Rehab betydelse för hur du mår idag
Hade Grön Rehab betydelse för hur du mår idag? Uppföljning efter 6 månader, intervju ”Gläds åt utemiljö” ”Har fortfarande kontakt med andra av deltagarna” ”Ökad tilltro till mig själv och förnyat tankesätt” ”Stöttning att våga prova” ”Klarar oftare att säga Nej”

11 Använder du idag något av det du lärde dig på Grön Rehab
Använder du idag något av det du lärde dig på Grön Rehab? Uppföljning efter 6 månader, intervju ”Försöker minska prestationskraven”, ”Lyssnar på vinden” ”Mindre spänning i axlarna, reflekterar över min hållning” ”Tankesättet, känna vad kroppen säger, varva ner” ”Acceptera mina begränsningar – duger som jag är” ”Hantera stressen, andas djupt, promenera”

12 6 månader efter Grön Rehab
Arbete En person arbetar heltid 3 arbetstränar (2, 3, 15 timmar/vecka) Sjukskrivning Stadigvarande sjukersättning 1 Tidsbegränsad sjukersättning 2 50% sjukers + 50% sjukskr. 2 Aktivitetsersättning 100% 1 Ingen sjukskrivning 1 Utförsäkrade, Arbetslivsintroduktion 2

13 Grön Rehab 2010 Intentionen är att fånga upp deltagarna tidigare. De ska fortfarande befinna sig i rehabiliteringskedjan / vara sjukskrivna Målgruppen är personer som har en komplex problembild med behov av multimodal rehabilitering Remitterande läkare fungerar som ansvarig läkare i teamet vid avstämningsmöten

14 Metod Träningen har inget produktionskrav utan skall ses som ett redskap i rehabiliterings-processen.

15 Metod Behandling utomhus Kroppskännedom Stresshantering
Kreativt skapande arbete Stödjande samtal Fysisk träning Praktisk ergonomi Arbetstekniker och arbetsorganisation Teoripass om sömn och stress

16 Praktiskt arbete Gruppen träffas måndag, onsdag, torsdag totalt 10 timmar/vecka Varje dag inleds med promenad med en mindfulness- eller kroppskännedomsövning. Fika med smörgås ibland med gruppsamtal Aktivitet utomhus allt efter deltagarnas förmåga. Avslappningsövning ingår. Avslutning med summering av dagen

17 Mål Hitta ett för individen hållbart sätt att leva och arbeta på, finna copingstrategier. Att gruppdeltagaren genom grön rehab skall uppnå förbättrad hälsa och aktivitetsförmåga. I anslutning eller nära anslutning till rehabiliteringsperiodens avslut kunna förvärvsarbeta, studera eller stå till arbetsmarknadens förfogande.

18 Behandlingsperioder 16 veckor
Det praktiska arbetet syftar till att varje deltagare konkret ska träna på att hitta nya förhållningssätt, ett salutogent arbetssätt. Syftar också till att deltagaren ska få fokus på egna resurser och ökad kunskap om sin livssituation.

19 Det unika teamet Består av kompetens från ”gröna” och ”vita” sidan. Det innebär att rehabkompetens, sjukgymnast och arbetsterapeut, kompletteras med kunskap från trädgårdsmästare tillika sjuksköterska med inriktning trädgård/hälsa. Teamet har mångårig erfarenhet av arbete med smärtpatienter, psykosomatik, kroppskännedom, stresshantering, krishantering och arbete i samverkansteam. Som läkare i teamet fungerar patientens sjukskrivande läkare. Läkaren deltar i rehabmöten och behandlingsplanering.

20 SLUT


Ladda ner ppt "Lidköping Rehabilitering i natur och trädgård"

Liknande presentationer


Google-annonser