Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Legionella i vatteninstallationer Hässleholm 2006-04-05 Görel Allestam Vatten och Miljömikrobiologi 17182 Solna Tel 08 - 457.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Legionella i vatteninstallationer Hässleholm 2006-04-05 Görel Allestam Vatten och Miljömikrobiologi 17182 Solna Tel 08 - 457."— Presentationens avskrift:

1

2 Legionella i vatteninstallationer Hässleholm Görel Allestam Vatten och Miljömikrobiologi Solna Tel

3 SMI och Legionella Expertkunskap Utbrott och smittspårningar Epidemiologi Metodutveckling Miljöanalyser Kartläggningsstudier Konsultuppdrag

4 Vanliga frågor Finns det något gränsvärde? Finns det ofarliga legionellabakterier? Vad gör legionella speciell jämfört med andra organismer? Nollvision – är det realistiskt?

5 Odling av legionellabakterier Kolonier av Legionella pneumophila från ett vattenprov

6 Verifiering av Legionella med IF Legionella pneumophila sg 1; 1000x; μm

7 Innehåll Legionellaprojektet – upplägg mikrobiologi Övriga tillväxtställen Kyltorn – bioreningar – tandläkarstolar mm

8 Legionella i vatteninstallationer Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion Samarbetsprojekt Smittskyddsinstitutet VVS Installatörerna Boverket Smittskyddsläkarna Miljökontoren Kliniskt Mikrobiologiska laboratorier Referensgrupp: SoS, Klin lab, MHK, Sml

9 Studiens syfte Att identifiera faktorer i den fysiska miljön som befrämjar tillväxt av legionellabakterier i tappvarmvattensystem och som därmed kan innebära en hälsorisk

10 1.Misstänkt legionellafall 2.Vattenprov - analyser 3.Legionellafynd i misstänkt smittkälla(or) 4.Teknisk inspektion av vattensystemet 5.Rapport över data enligt checklista 6.Typning av patient och miljöisolat 7.Riskanalys av tekniska och mikrobiologiska data 8.Rapport ”inom kort” på hemsidorna Undersökningsmetod

11 Fall 1

12 Fall 2 Patientdata Man 56 år, L pn sg 1 Bellingham Miljöprov Dusch spolat i bastu 2500/100ml, L pn sg 4 Portland Genotyp Ej samma Smittställe Oklart Tekniska orsaker Orenat sjövatten Kommentar Uppgifter om flera fall förekom Åtgärder vidtagna på vattnet

13 …….forts Fall 2 Sjövatten tas in på ca 3 meters djup via en 32mm plast slang via pump Hydrofor till 4 st varmvatten beredare av märket Nibe på totalt 1600 l vvc finns ej. Ledningarna är sparsamt isolerade och ligger i mot varandra djup via en 32mm plast slang via pump (bild 2), hydrofor till 4 st varmvatten beredare av märket Nibe på totalt 1600 liter. Bild 3.Vvc finns ej. Ledningarna är sparsamt isolerade och ligger i mot varandra. Bild 4djup via en 32mm plast slang via pump (bild 2), hydrofor till 4 st varmvatten beredare av märket Nibe på totalt 1600 liter. Bild 3.Vvc finns ej. Ledningarna är sparsamt isolerade och ligger i mot varandra. Bild 4

14 Fall 3

15 Antal fall under studieperioden 173 inrapporterade totalt till SMI 90 bedöms smittade i samhället 39 fall ingår i studien – 43% 15 kvinnor resten män Medianålder 68 år (annars 56 år)

16 Mikrobiologiska resultat

17 Legionella förekomst (F) och tillväxt (T) Sötvatten (F) ej i havsvatten Tappvarmvatten (T) Tappkallvatten (T) Kyltorn, kylvattenbassänger (T) Bubbelpooler (T) Bioreningsanläggning (T) Inomhusfontäner (T) Blomjord och kompost Tandläkarstolar (T) Dialysvatten (T) Is från ismaskiner (T) Processvatten, i mejerier och andra industrier (T) Befuktningsvatten för frukt och grönsaker (T) Fordonstvätt (T)

18 Maximala halter av legionella i olika system

19 Kyltorn Anläggningar med legionella Underlag prover till SMI 2004 – feb 2005

20 Varför växer legionella i kyltorn? Hur mycket kan det bli? Varför är kyltorn en riskfaktor? - komprimerad luftström - friskluftsintag för nära - installationsarbeten - processarbete

21 EWGLIs aktionsvärden Legionella cfu/100ml Antal bakterier cfu/ml Behov av åtgärd <100< Ingen - System under kontroll <1 000< Omprov - Se över kontrollåtgärder Gör en riskvärdering >1 000> Omprov – Chockdosering med biocid – Revidera kontrollåtgärder och riskvärdering för att kunna vidta relevanta åtgärder

22 Så får jag kontroll på mitt kyltorn Identifiering av risker - Årstidsanvändning, uppstart, ålder? Göra en riskbedömning Upprätta kontrollprogram – B aserat på erfarenhet och vägledning Utföra analyser – Enligt EWGLI?? Vidta kontrollåtgärder – Biocider, rengöring sanering Revidera riskbedömning – …. om och om igen ….

23 Det var här det började….

24 Utredning av legionellafall - en man som arbetade på pappersbruket, dec 2004 Dusch i hemmet Negativ Dusch på arbetet Låg halt av L pn sg 4 Luftningsbass cfu/L Legionella från patient och miljö L. pn sg 1 och samma genotyp MEN….Ingen tydlig smittkälla, aldrig varit närmare än 100m från bioreningen.

25 Studie av legionella i biorening på pappersbruk Hur vanligt är det med tillväxt av legionella i bioreningar? I vilka halter? Kan kyltorn sprida legionella till bioreningen? Vilka tekniska riskfaktorer finns det i bioreningen som stimulerar legionellatillväxt? Bättre underlag behövs för riskvärdering och åtgärder!!

26 Provpunkter Antal prov med Legionella Kyltorn 3 / 12 (25%) Luftningsbassäng24 / 43 (56%) Bioslam21 / 39 (55%) Alla pappersbruk28 / 43 (65%) Resultat

27

28

29 Rekommenderade åtgärder PUA meddelande 6 okt 2005 Använd andningsskydd med filter P3 vid arbete vid eller omedelbar närhet av bioreningen och vid slamhantering Regelbunden rengöring av kyltorn Gör en riskbedömning och vidta nödvändiga åtgärder vid varje bruk Samråd bör ske med lokala tillsynsmyndigheter, Länsstyrelser och kommunernas Miljö och hälsoskyddskontor

30 Slutsatser Många kända tillväxtfaktorer för legionella finns i bioreningen – rätt temperatur, syre, järn, närvaro av andra mikroorganismer….. Stor tidsvariation i legionellahalterna Enklare och känsligare analysmetoder behövs Begränsad påverkan av kyltorn på fynd av legionella i bioreningen

31 Obesvarade frågor Hur långt kan legionella spridas via luft Hur förhinda legionellatillväxt i biorening? Vilka kontrollerande åtgärder behövs? Hur stor är risken för den anställde eller kringboende?

32 Internet smittskyddsinstitutet.se sök Fakta om sjukdomar, Statistik, Analyser/Vatten och Miljö vvsi.se Legionellahandboken (eller beställes från Svensk Byggtjänst) ewgli.com/guidelines/download European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated LD boverket.se Ladda ner broschyren: Har du legionella i dina vattenledningar?

33 Tack !

34

35

36

37 Svenska dokument

38 Stort tack för att ni kom och lyssnade! Görel

39 …… och svar !!!!! Kontroll av legionellatillväxt är möjlig och nödvändig i vissa vattensystem

40 Kyltorn Anläggningar med legionella över aktionsgräns enligt EWGLI Underlag prover till SMI feb 2005

41 Källa: Epid avd, SMI Legionellos Smittvägar

42 Legionellos Ålders och könsfördelning n= 890, 629 män, 261 kvinnor Källa: B de Jong Epid. avd SMI

43 Legionella kan ge två infektioner LegionärssjukaPontiac feber SymtomLunginflammation Hög feber Andningssvårigheter Bröstsmärtor Torrhosta Förvirring Influensaliknande Feber Huvudvärk Muskelvärk Inkubationstid2-14 dagar, normalt timmar! Antal som insjuknar vid ett smittotillfälle 0,4-14% (uppgift från sjukhus) > 95% (Ex vid bad i bubbelpool)

44 Familjen Legionellaceae 48 arter varav 18 har associerats med sjd L. erythra sg 1-2 L. anisa L. longbeachae sg 1-2 L. bozemanii sg 1-2 L. pneumophila sg 1-16 L. micdadei L. jordanis L. oakridgensis L. sainthelensi L. hackeliae L. parisiensis L. tusconensis L. dumoffi L. birminghamensis L. wadsworthii L. erythra sg 1-2 L. anisa L. longbeachae sg 1-2

45 Legionellautbrott ÅrtalOrt/LandOrsak Antal fall VästeråsKyltorn Värnamo sjhDuschvatten SkövdeBubbelpool 23/ LidköpingKyltorn > GävleBubbelpool ca Holland Inomhusfontän MurciaKyltorn 449

46 Utbrott i England & Wales KällaUtbrottLDPF Kyltorn Varmvatten24700 Bubbelpool6537 Övriga66391 Okända Totalt Källa: John Lee, Information från CDSC

47 Legionellautbrott i Lidköping Aug - Sep 2004 Sjukdomsfall - minst 15 Kyltorn - 5 st med legionella Duschvattenprov - 3 med legionella Samma genetiska typ hos patient och i kyltorn men inte i duschvatten

48

49 Kartläggningsstudie 1992 i 13 kommuner knappt 1000 prov 11 av 13 kommuner, 85% 7 av 10 sjukhus, 70% 25% Varmvatten n=437 4% Kallvatten n=397 0% Vattenverk n=22 Endast L. pneumophila påvisades, vanligast serogrupp 3,6 Källa: Szewzyk och Stenström. R9:1993 Byggforskningsrådet

50 Varmvattensystem tillväxtfaktorer Temperatur Biofilm Förrådsberedare Amöbor Brist på desinfektion Cirkulation


Ladda ner ppt "Legionella i vatteninstallationer Hässleholm 2006-04-05 Görel Allestam Vatten och Miljömikrobiologi 17182 Solna Tel 08 - 457."

Liknande presentationer


Google-annonser