Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 5 11 nov 2013 Jesus och evangelierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 5 11 nov 2013 Jesus och evangelierna."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 5 11 nov 2013 hans.leander@teol.uu.se Jesus och evangelierna

2 Från förra veckan 40 år – hur räknades tid?

3 Upplägg Jesus i kyrkor och populärkultur Den historiske Jesus Texternas tillkomst Från Jesus till evangelierna Kanonisering Synoptiska problemet De fyra evangelierna Särdrag

4 Jesus i kyrkor och populärkultur Sedan 2000

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Hur förstå diskussionerna? Källorna om Jesus är knapphändiga Inkarnationen Jesus som föremål för tro och identifikation Frågan ”Vem var Jesus?” hänger ofta ihop med frågan ”Vilka är vi?”

16 Forskningen om Jesus

17 “The Aims of Jesus and His Disciples” (1778) Den historiske Jesus en politisk revolutionär Lärjungarna omtolkade Markus som Apologia ad Christianos Romanos Startskott för historisk-kritisk forskning om Jesus Hermann Samuel Reimarus, 1694-1768

18 Forskningens bild av Jesus The Quest of the historical Jesus (1906) Tre faser (”quests”) Liberal fas (1778 – 1906) Tidlös morallärare Teologisk fas (ca 1950 – 1970) Tredje fas (1970-talet och framåt) Jude Religion/politik Albert Schweitzer: The Quest of the Historical Jesus (1906)

19

20 Källor Icke-kristna källor Josefus Testimonium Flavianum: Judarnas historia (Antiquitates judaicae) 18.63-64 Judarnas historia 20.200 Ungefär vid denna tidpunkt uppträdde Jesus, en vis man, om det nu är tillbörligt att kalla honom en man. För han var en som gjorde förunderliga gärningar, en lärare för människor som gärna tar emot sanningen, och han drog till sig många båda judar och av grekiskt ursprung. Han var Kristus. Och när Pilatus, på grund av en anklagelse från våra ledande män, dömde honom till korset, upphörde inte dem som först hade älskat honom [att göra det?]. Ty han visade sig för dem på den tredje dagen levande igen, [just som] de gudomliga profeterna hade förutsagt dessa och tiotusen andra ting om honom. Och ännu har de kristnas stam, uppkallade efter honom, inte dött ut. Ananus sammankallade rådet och ”inkallade brodern till Jesus, den så kallade Kristus, vars namn var Jakob”

21 Källor Icke-kristna källor Tacitus (ca 110) Annales 15.44 Suetonius (ca 120) Claudius 25.4 Nero Plinius den yngre (ca 111) Ep. 10.96-97 ”Kristus, av vilken detta namn uppkommit, hade under Tiberii regering blivit avrättad av ståthållaren Pontius Pilatus. För ögonblicket undertryckt, frambröt åter detta avskyvärda svärmeri, icke blott över Judeen, dess vagga, utan spred sig även till huvudstaden, dit allt som väcker fasa och blygd från alla kanter sammanströmmar och vinner anhang” ”judarna har orsakat oroligheter på anstiftan av Chrestus”. ”Straff pålades de kristna, en sekt som bekände en ny och illvillig religiös tro.”

22 Källor Kristna källor Kanonicerade texter (NT) Paulus Fyra evangelier Utom-kanoniska texter Thomasevangeliet

23 Kriterier inom Jesusforskningen Termen ”äkthet” Plausibilitet?

24 Kriterier inom Jesusforskningen Olikhets- (el. dissimilaritetskriteriet)? (s 155) Koherenskriteriet? Tvärsnittskriteriet (multiple attestation) Genanskriteriet (embarassment) Aramaismkriteriet Att Jesus blev dömd till döden (s 169)

25 Jesus liv: huvuddrag Var han kristen?

26 Födelse Var? Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Joh 1:45-46 ”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes.” Mark 1:9 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, Mark 6:1

27 Födelse Var? Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Luk 3:1-5 ”När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen...” Matt 2:1

28 Födelse När? 7-6 f Kr (!) Dionysius Exiguus felräkning (500-tal) ”När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem.” Matt 2:1 ”På den tiden då Herodes var kung i Judeen.” Luk 1:5 ”Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.” Luk 2:2 Herodes den store 37 – 4 fvt Hur vet vi när Herodes dog? Månförmörkelsen Josefus, Ant. 17.167-192 Hur vet vi när Quirinius genomförde skattskrivningen? ”Tionde året av Archelaos regering” Josefus, Ant. 17.342 “Archelaos område infogades i den syriska provinsen, och Quirinius, ståthållaren där, fick i uppdrag av kejsaren att göra en förteckning över folkets tillgångar.” Josefus, Ant. 17.354

29 Barndom

30 Uppväxt Nasaret i skuggan av Sepforis Snickare ”Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?” (Mk 6:3)

31 Offentliga liv Johannes döparen Guds rike Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. Mark 1:9 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 15och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” Mark 1:14-15

32 Offentliga liv Karismatiker Lärjungar Motståndare Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda Mark 1:22 När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Mark 1:16-18 Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Mark 3:6

33 Offentliga liv Sista veckan Intåget

34 Offentliga liv Sista veckan Tempelaktionen: Beslut att undanröja

35 Offentliga liv Sista veckan Sista måltiden Gripandet (Judas)

36 Offentliga liv Sista veckan Förhör Sanhedrin Dom Pilatus

37 Offentliga liv Sista veckan Avrättning

38 Offentliga liv Messias, Guds son, soningsoffer? Den tomma graven

39 Offentliga liv Den tomma graven Tron på uppståndelsen

40 Texternas tillkomst Budbäraren blir budskapet

41 Från Jesus till evangelierna ÅrHändelseTexter som tillkommer 6-4 fvt Jesus föds 6 vt Quirinius skattskrivning 20 Johannes döparen verksam 30 Jesus verksamhet i Palestina. Jesus avrättas 40 Muntlig traditionsförmedling. Apostlamötet 50 Paulinska församlingar.Paulus brev 60 70 Templets fallMark 80 Matt 90 Luk, Apg 100 Joh

42 Från Jesus till evangelierna Att minnas och berätta Bultmann (formkritik): Berättelserna är en produkt av den tidiga kyrkan. Gerhardsson: Betonar stabiliteten och pålitligheten i den muntliga traditionen.

43 Kanonicering Kriterier: De användes Rätt lära Apostolisk

44 Det synoptiska problemet Synoptikerna: Matt, Mark, Luk ”Se tillsammans” De är beroende av varandra – men hur? I vilken ordning tillkom de?

45 Det synoptiska problemet Tidigare: Som de står. Från 1700-tal: olika hypoteser Två steg: Markus är äldst (Karl Lachman 1835) Q-källan (Christian Hermann Weisse 1838)

46 Mark 8:29-30 ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: ”Du är Messias.” Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Matt 16:15-20 ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

47 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matt 7:7-11 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Luk 11:9-10

48 Tvåkällshypotesen Problem: 1) ”Minor agreements” 2) Q Matt M MarkLQ Luk

49

50 Evangelierna Markus Matteus LukasJohannes

51 Markus Äldst Etablerar en genre, se Mark 1:1 En känsla av brådska Födelseberättelse saknas Slutet är gåtfullt Hemlighetsmotiv Augustinus låga omdöme Två-källshypotesen – starkt intresse ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus”

52 Matteus ”Himmelriket” Vänder sig till judiska läsare Jesus som en ny Mose Flera längre tal Bergspredikan: undervisning utifrån Moselagen Utvecklad eskatologi, betoning av domen. ”Gud med oss” – tema ”…son av David, som var son av Abraham.” (1:1) Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). 1:23

53 Lukas Vänder sig till hellenistisk stadskultur Jesus kan läsa Händelser förankras tydligare i den officiella historieskrivningen Geografisk förskjutning Galileen – Jerusalem – Rom Jesus oskyldig Paulus romersk medborgare Paulus tid i Rom idyllisk Tydlig universalism ”…son till Adam, son till Gud.” (Lk 3:38)

54 Johannes Hög kristologi, Jesus som logos Enhet mellan Fadern och Sonen ”Jag är…” Dualism Gud och världen Tecken Hjälparen ”Det är full­bor­dat.”

55


Ladda ner ppt "Föreläsning 5 11 nov 2013 Jesus och evangelierna."

Liknande presentationer


Google-annonser