Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jesus och evangelierna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jesus och evangelierna"— Presentationens avskrift:

1 Jesus och evangelierna
Föreläsning 5 11 nov 2013

2 Från förra veckan 40 år – hur räknades tid?
Den judiska tideräkningen har ursprungligen utvecklats ur den gamla babyloniska tideräkningen, vilket bl.a. återspeglas i likheter hos månadernas namn. I hela Mesopotamien var året indelat i 12 månader (från nymåne till nymåne), som vid behov (ungefär vart tredje år) utökades med en skottmånad.

3 Upplägg Jesus i kyrkor och populärkultur Den historiske Jesus
Texternas tillkomst Från Jesus till evangelierna Kanonisering Synoptiska problemet De fyra evangelierna Särdrag

4 Jesus i kyrkor och populärkultur
Sedan 2000

5 En kontroversiell fotoutställning, Ecce Homo 1998.
Teologiskt motiverad. Samma år som filmen Fucking Åmål.

6 KG Hammar, Ecce homo (2000) Jesus överskrider de uppdragna gränserna i sin samtid: ”Ingenting kunde motivera en gränsdragning mellan en människa och Jesus.” 49

7 René Kieffer, Evangeliernas Jesus : myt och verklighet (2001)
Troende katolik. Allt som står i evangelierna är inte historiskt. Inte så kontroversiellt bland bibelforskare. Libris fick kritik. Ett kristet bokförlag. Gjorde en pudel…

8 Mel Gibson: Passion of the Christ (2004)
Mel Gibson brukar göra action filmer. Enligt vissa en historiskt trovärdig skildring. Andra menar att han lägger för stor vikt vid tortyren. Ytterligare andra menar att han ger judarna skulden för Jesu död.

9 Kom 2004 i Sverige Filmen premiär 2006 En mordgåta. Mkt spännande. Katolska kyrkan, Opus Dei, mörkar att Jesus var gift och fick barn. Den heliga graal är ingen bägare utan Maria Madgalena som bar Jesu avkomma. Var Jesus gift? Ja, enl apokryfa evangelier Filipposevangeliet och Mariaevangeliet.

10 Benedikt XVI - Joseph Ratzinger, På väg till Jesus Kristus; (2006)
Från baksidan: I vida kretsar – också kristna sådana – har en bild av Jesus Kristus fått spridning som framställer honom som en mjukis och människovän, en som inte kräver något och accepterar allt och alla. Men den verklige Jesus i evangelierna är någon helt annan.

11 Lena Einhorn (2006), Vad hände på vägen till Damaskus
Lena Einhorn (2006), Vad hände på vägen till Damaskus? : på spaning efter den verklige Jesus från Nasaret Grundfråga: Har Jesus funnits? Einhorn: Nej, det är Paulus som var Jesus. Jesus och Paulus är alltså samma person. ”En provocerande tanke … bryter omedelbart mot våra föreställningar om dessa män.” I forskningssammanhang mkt ovanlig ståndpunkt. Hon bygger mycket på bibelvetenskaplig forskning.

12 Sören Wibeck, Jesus : jude, rebell, Gud? (2007)
Journalist på SR. Lyfter fram de politiska dragen hos Jesus. En Jesus som utmanar etablissemang och traditionella värderingar. En undersökning som också bygger mycket på bibelvetenskaplig forskning. Faktagranskning: Bengt Holmberg

13 Musikalen Jesus Christ Super Star, med Ola Salo som Jesus. Malmö
Handlingen skildrar de sista sju dagarna i Jesus liv, från intåget i Jerusalem till korsfästelsen. Ola Salo gör huvudrollen som Jesus. Jesus kopplas till schlager-kulturen. Nyöversättning till svenska. Allmänt: Judas roll. Judas som kritiker av Jesus som superstar. Väcker frågor: Såg Jesus sig själv som gudomlig? Hur framstod han för sina följeslagare? Avsåg Jesus att provocera makthavarna eller var hans död mer ett resultat av att han förlorade kontrollen? Levde han i myten om sig själv? Bultmann: När blev budbäraren budskapet?

14 Jonas Gardell, Om Jesus Stort genomslag. Den historiske Jesus är en fattig glesbygdsprofet. Inte en konung som ska döma levande och döda. Räddar han Jesus från kyrkan? Faktagranskad av Samuel Byrskog. Hur Gardell färgar av sig. Mamsern… Född utanför äktenskapet

15 Hur förstå diskussionerna?
Källorna om Jesus är knapphändiga Inkarnationen Jesus som föremål för tro och identifikation Frågan ”Vem var Jesus?” hänger ofta ihop med frågan ”Vilka är vi?”

16 Forskningen om Jesus Populärkulturens och kyrkornas Jesus…
…men forskningens Jesus?

17 Forskningen om Jesus “The Aims of Jesus and His Disciples” (1778)
Den historiske Jesus en politisk revolutionär Lärjungarna omtolkade Markus som Apologia ad Christianos Romanos Startskott för historisk-kritisk forskning om Jesus Årtalet 1778… Efter hans död. Anonymt. Jesus revolutionär. Kämpade för ett självständigt Israel. Först efter hans död började lärjungarna omtolka hans gärning. Han dog för människors synder. Markus skrevs efter kriget som Apologia ad Christianos Romanos Ikonoklastisk Hermann Samuel Reimarus,

18 Forskningens bild av Jesus
The Quest of the historical Jesus (1906) Tre faser (”quests”) Liberal fas (1778 – 1906) Tidlös morallärare Teologisk fas (ca 1950 – 1970) Tredje fas (1970-talet och framåt) Jude Religion/politik Albert Schweitzer: The Quest of the Historical Jesus (1906)

19

20 Källor Icke-kristna källor Josefus
Testimonium Flavianum: Judarnas historia (Antiquitates judaicae) Judarnas historia Ungefär vid denna tidpunkt uppträdde Jesus, en vis man, om det nu är tillbörligt att kalla honom en man. För han var en som gjorde förunderliga gärningar, en lärare för människor som gärna tar emot sanningen, och han drog till sig många båda judar och av grekiskt ursprung. Han var Kristus. Och när Pilatus, på grund av en anklagelse från våra ledande män, dömde honom till korset, upphörde inte dem som först hade älskat honom [att göra det?]. Ty han visade sig för dem på den tredje dagen levande igen, [just som] de gudomliga profeterna hade förutsagt dessa och tiotusen andra ting om honom. Och ännu har de kristnas stam, uppkallade efter honom, inte dött ut. Helt autentisk? Helt tillagd? Reviderad av kristna skrivare. Josefus skrivit en ”svalt välvillig notis” 149 Jfr Mk 6:3 där Jesus bror Jakob omnämns. Ananus sammankallade rådet och ”inkallade brodern till Jesus, den så kallade Kristus, vars namn var Jakob”

21 Källor Icke-kristna källor Tacitus (ca 110) Suetonius (ca 120)
Annales 15.44 Suetonius (ca 120) Claudius 25.4 Nero Plinius den yngre (ca 111) Ep ”Kristus, av vilken detta namn uppkommit, hade under Tiberii regering blivit avrättad av ståthållaren Pontius Pilatus. För ögonblicket undertryckt, frambröt åter detta avskyvärda svärmeri, icke blott över Judeen, dess vagga, utan spred sig även till huvudstaden, dit allt som väcker fasa och blygd från alla kanter sammanströmmar och vinner anhang” ”judarna har orsakat oroligheter på anstiftan av Chrestus”. ”Straff pålades de kristna, en sekt som bekände en ny och illvillig religiös tro.” Tacitus om hur de kristna fick skulden för branden i Rom år 64 av Nero. Plinius återger bravväxling med Trajanus om hur hantera kristna Suet och Plin indiekta källor

22 Källor Kristna källor Kanonicerade texter (NT) Utom-kanoniska texter
Paulus Fyra evangelier Utom-kanoniska texter Thomasevangeliet Utom-kanoniska källor tillskrivs allt större historiskt värde. Jfr kursboken.

23 Kriterier inom Jesusforskningen
Termen ”äkthet” Plausibilitet?

24 Kriterier inom Jesusforskningen
Olikhets- (el. dissimilaritetskriteriet)? (s 155) Koherenskriteriet? Tvärsnittskriteriet (multiple attestation) Genanskriteriet (embarassment) Aramaismkriteriet Att Jesus blev dömd till döden (s 169) Genans: Förutsäger Guds rike bryter in inom en generation (Mk 9:1)

25 Jesus liv: huvuddrag Var han kristen?

26 Födelse Var? ”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes.” Mark 1:9 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, Mark 6:1 Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Joh 1:45-46 Å ena sidan: Nasaret (Mark, Joh)

27 Födelse Var? Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Luk 3:1-5 ”När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen...” Matt 2:1 Å andra sidan: Betlehem (Matt och Luk) Talar för Betlehem: Tvärsnitt Emot: Uppfyllelse av Mika (5:2) om messias från Betlehem. Skattskrivningen...

28 Födelse När? 7-6 f Kr (!) Dionysius Exiguus felräkning (500-tal)
Herodes den store 37 – 4 fvt Hur vet vi när Herodes dog? Månförmörkelsen Josefus, Ant Hur vet vi när Quirinius genomförde skattskrivningen? ”Tionde året av Archelaos regering” Josefus, Ant “Archelaos område infogades i den syriska provinsen, och Quirinius, ståthållaren där, fick i uppdrag av kejsaren att göra en förteckning över folkets tillgångar.” Josefus, Ant ”När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem.” Matt 2:1 ”På den tiden då Herodes var kung i Judeen.” Luk 1:5 ”Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.” Luk 2:2 Hur vet vi detta? Föddes under Herodes Matt + Luk Hur vet vi när H dog? Men... Problem med quirinius... Osäkerhet kring tidpunkten. 6-7 f Kr troligt.

29 Barndom Utan titeln hade man knappast sett parallellerna. Pojken David (namnet) emigrerar ... Far och mor sominte riktigt är far och mor (Inez och Simon). David och Simon tillbringar en natt i ett kyligt skjul. Gemenskap och familj bortom blodsband. Vem är Jesu biologiske far? Vem är Jesus bröder och systrar? Kräver föräldraskap blodsband? Återkommande fråga i boken

30 Uppväxt Nasaret i skuggan av Sepforis Snickare
”Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?” (Mk 6:3) Romarna förstörde Seforis i samband med oroligheter efter Herodes död. Josef och sås småningom Jesus fick förmodligen jobba en del där.

31 Offentliga liv Johannes döparen Guds rike
Johannes döp, Jesus döps. Förnyelserörelser efter Herodes död. Johannes ödemarken. Jesus bland folk. Guds rike. Apokalyptik. Nu/sen. Dualism. Jesus: Ta emot som ett barn. Är nära/ är redan här. Finns inom er. Som ett frö. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap 15och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” Mark 1:14-15 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. Mark 1:9

32 Offentliga liv Karismatiker Lärjungar Motståndare
Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda Mark 1:22 Karismatiker. Jfr profet. Tilldelas. Annars svårt förklara. Symbolhandingar. Lärjungar. De tolv. Kvinnor Motståndare: Fr a överstepräster, stora rådet. 1) Renhet. Umgicks, åt. 2) Sabbatsbudet, botade sjuka. När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Mark 1:16-18 Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Mark 3:6

33 Offentliga liv Sista veckan Intåget Intåget. Messias, kung.
Triumftåg i antiken. Farlig? Nästan men inte riktigt

34 Offentliga liv Sista veckan Tempelaktionen: Beslut att undanröja

35 Offentliga liv Sista veckan Sista måltiden Gripandet (Judas)

36 Offentliga liv Sista veckan Förhör Sanhedrin Dom Pilatus
Hur gick det till? Evangelierna skiljer sig åt. Tyst eller diskussion?

37 Offentliga liv Sista veckan Avrättning

38 Offentliga liv Messias, Guds son, soningsoffer? Den tomma graven
Messias: troligt Guds son: Soningsoffer: Efterhand

39 Offentliga liv Den tomma graven Tron på uppståndelsen
Jesus kropp blev begravd. Kvinnor gick för att smörja den döda kroppen. De fann graven tom. Så långt är de flesta med.

40 Texternas tillkomst Budbäraren blir budskapet
Jesus: Glädjebudet Guds rike är nära. Kyrkan: Glädjebudet är Jesus själv. Inkarnationen. Frälsning genom tro.

41 Från Jesus till evangelierna
Händelse Texter som tillkommer 6-4 fvt Jesus föds 6 vt Quirinius skattskrivning 20 Johannes döparen verksam 30 Jesus verksamhet i Palestina. Jesus avrättas 40 Muntlig traditionsförmedling. Apostlamötet 50 Paulinska församlingar. Paulus brev 60 70 Templets fall Mark 80 Matt 90 Luk, Apg 100 Joh

42 Från Jesus till evangelierna
Att minnas och berätta Bultmann (formkritik): Berättelserna är en produkt av den tidiga kyrkan. Gerhardsson: Betonar stabiliteten och pålitligheten i den muntliga traditionen. Ego Eimi... Jesus säger... Karismatisk rörelse. Hur nogrann var man? Hur stabilt?

43 Kanonicering Kriterier: De användes Rätt lära Apostolisk

44 Det synoptiska problemet
Synoptikerna: Matt, Mark, Luk ”Se tillsammans” De är beroende av varandra – men hur? I vilken ordning tillkom de?

45 Det synoptiska problemet
Tidigare: Som de står. Från 1700-tal: olika hypoteser Två steg: Markus är äldst (Karl Lachman 1835) Q-källan (Christian Hermann Weisse 1838)

46 ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: ”Du är Messias.”
Mark 8:29-30 ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: ”Du är Messias.” Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Matt 16:15-20 ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Troligare att Mt lägger till än att Mark tar bort.

47 Bulta, så skall dörren öppnas.
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Matt 7:7-11 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Luk 11:9-10 Matt o Luk mot Mk: Q-källan

48 Tvåkällshypotesen Problem: 1) ”Minor agreements” 2) Q Matt M Mark L Q
Luk Problem: 1) ”Minor agreements” 2) Q Obs blanda inte ihop denna med Torah och fyrkällshyp...

49

50 Evangelierna Se Upp 4:7 Matteus Markus Lukas Johannes

51 Markus Äldst Etablerar en genre, se Mark 1:1 En känsla av brådska
Födelseberättelse saknas Slutet är gåtfullt Hemlighetsmotiv Augustinus låga omdöme Två-källshypotesen – starkt intresse ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus”

52 Matteus ”Himmelriket” Vänder sig till judiska läsare
Jesus som en ny Mose Flera längre tal Bergspredikan: undervisning utifrån Moselagen Utvecklad eskatologi, betoning av domen. ”Gud med oss” – tema ”…son av David, som var son av Abraham.” (1:1) Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). 1:23

53 Lukas Vänder sig till hellenistisk stadskultur Jesus kan läsa
Händelser förankras tydligare i den officiella historieskrivningen Geografisk förskjutning Galileen – Jerusalem – Rom Jesus oskyldig Paulus romersk medborgare Paulus tid i Rom idyllisk Tydlig universalism ”…son till Adam, son till Gud.” (Lk 3:38)

54 Johannes Hög kristologi, Jesus som logos Enhet mellan Fadern och Sonen
”Jag är…” Dualism Gud och världen Tecken Hjälparen ”Det är full­bor­dat.” Jfr Mk: Min gud...

55


Ladda ner ppt "Jesus och evangelierna"

Liknande presentationer


Google-annonser