Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS Akademi MMS Gyllene Regler för mätning och rapportering av tv-tittande. Detaljering av definitioner och beräkningsregler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS Akademi MMS Gyllene Regler för mätning och rapportering av tv-tittande. Detaljering av definitioner och beräkningsregler."— Presentationens avskrift:

1 MMS Akademi MMS Gyllene Regler för mätning och rapportering av tv-tittande. Detaljering av definitioner och beräkningsregler

2 Varför MMS Gyllene Regler  Skapar jämförbarhet mellan olika alternativ  Jämförbarheten kan avse visst tillfälle eller över tiden  Skapar ordning och reda för köpare och säljare  Möjliggör utvärderingar av innehållet  Är till oerhört stor nytta för hela mänskligheten  Regelverket står för sig själv och kan används i flera olika sammanhang av tex flera olika dataprogram som då förväntas ge samma resultat  MMS certifierar de analysprogramvaror som korrekt tillämpar MMS Gyllene Regler

3 Vad kännetecknar en god medievaluta?  Den är accepterad och använd av en hel bransch  Medvetenhet finns om att resultat fås från en modell av en verklighet  Enighet råder om att mätresultaten gäller i alla lägen  Den goda valutan lever genom att utvecklas och anpassas

4 Tittarpass  Vempanelare 10353-02  VadTV4  När18.59-19.14  HurLive  VarHemmet-kök 20.000 pass per dag RV_spec.xls ORPI.xls stationmaster.xls

5 Tittarefakta tex för panelare 10353-02 -Ålder47 -Könman -Urbaniseringsgradstorstad 35+ -Familjesituation20+ i hushåll med barn 0-6 -Dagens vikt5432,3 2.500 st per dagFile_spec_2007_RP3.xls ORPI.xls hotslot.exe

6 MMS tv-valuta mått  Tittartidsorienterade  Räckviddsorienterade  Dagliga; enskilda eller snitt  Över tiden; räckvidd och frekvens

7 Tittartidsorienterade mått Rating eller genomsnittlig publikstorlek uttryckt i absoluta tal eller i procent. Avser genomsnittlig minut under en slot (program, dagdel etc) Genomsnittlig tittartid per möjlig tittare och tillfälle uttryckt i minuter. Genomsnittlig tittartid per dag och tittare under 2006 är 154 minuter. Share eller tittartidsandel uttryck i procent. Hur stor del av det faktiska tittandet en viss period som tillfaller en viss kanal. TV6 hade 5,5 % av tittandet förra veckan.

8 Vad är rating? Exemplet med dödsdansen Tänk er en teaterföreställning, tex Dödsdansen av Strindberg. Dörrarna stängs, publiken räknas, föreställningen börjar. Varje minut avbryts föreställningen, dörrarna öppnas, folk går ut och in. Dörrarna stängs och publiken räknas Siffran noteras och förställningen fortsätter ytterligare en minut. Efter föreställningens slut summeras de noterade publikstorlekarna och divideras med antalet noteringar. Vi har fått rating i absoluta tal, tex 315.

9 Exemplet Biopalatset Dödsdansen tvingades lägga ner. Kan mätmetoden ha påverkat det vi skulle mäta? Vi gör så här. Varje person som gör entre i Palatset får en anteckningsbok. Där ska personen för varje salongsbesök skriva in salongsnummer, klockslag in, klockslag ut. Gäller även korta avbrott för toabesök. När personen lämnar Palatset för denna dag tar vi hand om anteckningsboken. Med alla böcker i en liten kärra styr vi kosan mot MMS för att under natten beräkna den genomsnittliga publikstorleken per ”program”.

10 Vi räknar på Biopalatset Program Salong 1 20.00 – 20.15 Reklam 20.15 – 21.45 Nina Frisk Program Salong 2 19.00 – 19.15 Reklam 19.15 – 20.45 Masjävlar Familjen And (10 pers): S1, 1945-2150 Familjen Bert: (20 pers) S2, 1855-2030, S1:2045-2130 AndBertSummaSnitt publikabs Reklam15*1015*20450450/15/215 Nina 90*1045*2018001800/9020 Mas-75*2015001500/9017

11 Så här räknar vi egentligen tittartidsmått Ett sändningsobjekt har kanal, starttid och längd Vi har en stor minut-ackumulator ACKm (per målgrupp och mätobjekt) Alla tittarpass gås igenom; kanal, starttid, längd Överlappande minuter ackumuleras per målmodul och objekt. ACKm += (antal överlappande minuter)*vikt Rating% = (ACKm * 100) / ((summa vikter möjliga tittare) * objektlängd) Rating abs = Rating% av bastal el universumtal el summa vikter Tittartid = ACKm / (summa vikter möjliga tittare) Share = ACKm *100 / ACKtotaltitt Ett antal sändningsobjekt siffersätts samtidigt MMSGoldenRules.doc

12 Räckviddsorienterade mått Vi talar nu om antal eller andel unika personer Reach (räckvidd) uttrycks i tusental eller %

13 Vad är räckvidd? Tänk er Stockholms central. Hur många olika personer vistas i stora centralhallen en viss dag? Vi placerar ut statistiker vid varje utgång. Dessa frågar alla som lämnar hallen: 1) Har ni varit inne i hallen minst tre sammanhängande minuter? Om svaret är “ja” så ställ fråga 2 2) Har ni tidigare idag blivit frågad om samma sak? Om svaret är “ja” så ställ fråga 3 3) Vad svarade ni då? Med hjälp av dessa uppgifter kan vi besvara vår ursprungliga fråga!

14 Så här räknar vi egentligen enkel räckvidd En ackumulator för antal träffade personer ACKp (per målgrupp). En tabell ÅLDERk med antal träff per åldersklass 3 – 99. Ett antal sändningsobjekt siffersätts samtidigt Alla tittarpass gås igenom; kanal, starttid, längd Om räckviddskriteriet är uppfyllt så ACKp += vikt ÅLDERk[ålder] += vikt Reach% = ACKp / (summa vikter möjliga tittare) * 100 Reach abs = reach% på universumtal el bastal el summa vikter

15 Standard för räckvidd enstaka sändning av något slag MMS standard för program, dag, dagdel, vecka är:  Sett något allsminst 1 min  Sett programminst 3 sammanhängande min  Sett dag eller del av dagminst 5 sammanhängande min  Veckoräckviddminst 15 sammanhängande min Det finns även en %-metod, tex sett minst 10 %, inte nödvändigtvis sammanhängande

16 Variabelklasser och baser Vi arbetar med två olika informationskällor; basundersökning och panel Det finns tre olika klasser av variabler  Klass 1viktadeuniversumtal från bas som bas - fixt  Klass 2friabastal från bas som bas - fixt  Klass 3intressevariabl summa vikter från panel som bas - flyt

17 Variabler klass 1 viktade Ålder/kön28 olika modulerex Kvi 40-44 Familjesituation -3-19 år -Vuxen 20-44 i hh utan barn -Vuxen 45+i hh utan barn -Vuxen 20+i hh med barn 0-6 -Vuxen 20+ i hh med barn 7-19 Urbaniseringsgrad -Storstad 3-34 -Storstad 35+ -Tätort 3-34 -Tätort 35+ -Landsbygd

18 Variabler klass 2 fria InköpsansvarigHushållsinkomstIndividinkomst SVT-regionICA-regionTV4-region TV3-regionHushållsstorlekUtbildning BoendeformAntal barn i hhTittarkomsumtion ArbetstidSysselsättningPC i hemmet Internet i hemmetInspelningsbar HDDistributör FritidshusEtniskt ursprungMottagningssätt Antal tv-apparater

19 Variabler klass 3 typ intresse  Andra kulturer, folkliv, vanor  Dansa (dansband, gammaldans, disco mm)  Fotografera, filma, videofilma  Gå på restaurant, café, pub  Sport/idrott – gå på matcher, tävlingar  Vardagsekonomi, vardagsjuridik  Hälsa, friskvård, sjukdomar  Litteratur, läsa böcker  Musik – dansband, schlager  Måla, teckna  Semestra i Sverige  Sport/idrott – träna, motionera själv  Balett, modern dans  Datorer, informationsteknologi  Friluftsliv, ute i naturen, äventyrsresor  Gå på teater  Jakt och fiske  Lotterier, tippa, trav  Musik – folkmusik, worldmusik  Nöjesvärlden, artister, shower, evenemang  Semestra utomlands  Historia  Kungahuset  Mode, kläder, skönhetsvård  Musik – pop, rock, hiphop, soul  Religion, livsåskådning  Språkfrågor  Bilar, motor  Djur och natur  Gå i kyrkan  Handarbeta, sy kläder  Konst, konstutställningar  Matlagning, prova nya maträtter  Musik – jazz  Ordna fester, träffa vänner  Sjunga, uppträda, körsång  Teknik, vetenskap  Bygga, reparera, snickra  Ekonomi, aktier, affärer  Gå på bio  Heminredning, måla, tapetsera, dekorera  Kulturfrågor, kulturdebatt  Miljöfrågor  Musik – klassisk, seriös, opera  Politik, samhällsfrågor  Spela musikinstrument  Titta på TV  Trädgård, växter, odling  Båtar, segling, navigering, båtliv  Familj, samlevnad, relationer  Gå på museum, besöka historiska platser

20 Räckvidd över tiden; reklamkampanj  Följa en uppsättning panelindivider över tiden  Mittendagen eller närmast senaste  Beräkning av antal träff per panelindivid  Reach 1 minut  Sedan redovisning tex procentuellt kumulativt 1+ 2+ 3+  Genomsnittlig frekvens 3,1415  NBD-korrigering kompenserar och förvirrar

21 Räckvidd över tiden; veckoräckvidd kanal  Följa en uppsättning panelindivider över tiden  Serien utgörs av veckans sju hela dagar  Torsdagen blir paneldag  Beräkning av antal träff per panelindivid och veckodag  Reach 15 minut  Sedan redovisning tex procentuellt kumulativt 1+  NBD-korrigering kompenserar och förvirrar

22 Så här räknar vi räckvidd och frekvens Panelpersonerna bildar en stor tabell i datorns minne. För varje träff, tex sett reklamspott, så adderas en räknare upp för aktuell panelare. När hela kampanjen eller serien körts igenom vet vi för varje panelare exakt hur många avsnitt/spottar som setts. Vi kan nu beräkna absolut frekvens, mängden med tre träffar, utryckt i procent (trp) eller absolut tal. Vi kan också beräkna träffarna kumulativt, dvs minst ett antal träffar, tex minst 1 träff, 1+. Genomsnittliga frekvensen, dvs genomsnittligt antal träffar per person, tex 3,1415, beräknar vi genom att dividera totala antalet träffar med antalet bidragande personer. Vi kan också beräkna allt detta ”under resans gång”, tex spott för spott, och då studera de framväxande värdena.

23

24 Räckvidd över tiden; dubbelt upp, ff, sammantagen Exempel  Period 3 jämna veckor  Gemensam paneldag blir mittdagen för dessa 3 veckor  Frekvenskörningar på två nivåer: enskilda serier och sammantaget  Beräkning av antal sedda veckor per panelindivid  Reach 15 minut  Sedan redovisning tex procentuellt kumulativt 1+  Sett någon vecka av de 3 i perioden  Räckvidden kan presenteras framväxande vecka för vecka  Kallas för sammantaget läge i HotTime detalj  Kallas även ff, frekvens på frekvens, lodläge

25 Exempel frekvens på frekvens

26 NBD-korrigering på gott och ont I avsikt att kompensera för avsaknaden gäster och för internt bortfall så föreskriver MMS Gyllene Regler användning av en formel för ”Negative Binominale Distribution” NBD Formeln använder skillnaden mellan ”true rating”, den vanliga, och ”raw rating” från paneldagens panel. Resultatet blir en förskjutning av frekvenskurvan åt höger, dvs antalet med låga frevkenser minskar och antalet med höga frekvenser ökar. Det är det goda. Det onda är att när kampanjer redovisas spott för spott så kan räckvidden sjunka, lagt kort ligger inte.

27

28

29 Mätdata Loggar från Kanaler (program och spotar) Kontrollkälla för spotloggar PG2 SP2 Filfabriken FTP Server WEB applikation Data bas Internet UTdataUTdata INdataINdata Appl. client Analysverktyg via internet (typ HotCollection ) Overnights Rapporter på hemsida Enkelt analys- verktyg (typ HotTop) Egna filer FTP Browser In- och Utdata

30

31 Fortsättningsvis… http://www.mms.se MMS Akademi 3 den 7 juni MMS Gyllene Regler byggs ut för att hantera tidsförskjutet tittande


Ladda ner ppt "MMS Akademi MMS Gyllene Regler för mätning och rapportering av tv-tittande. Detaljering av definitioner och beräkningsregler."

Liknande presentationer


Google-annonser