Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den effektiva postmarknaden? - ett exempel på analys av marknadsförutsättningar och regleringsmekanismer Peter Andersson “Deregulation and internet: new.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den effektiva postmarknaden? - ett exempel på analys av marknadsförutsättningar och regleringsmekanismer Peter Andersson “Deregulation and internet: new."— Presentationens avskrift:

1 Den effektiva postmarknaden? - ett exempel på analys av marknadsförutsättningar och regleringsmekanismer Peter Andersson “Deregulation and internet: new challenges to postal services in Sweden” (2001) KKV (2004) Schweiz transportministerium (2006) Post och kassaserviceutredningen SOU 2005:5 2008 års postlagsutredning SOU 2009:82; 2009:100

2 Föreläsningens syfte 1.Visa hur SCP-modellen kan utnyttjas för alla typer av marknadsanalyser (för företagsstrateger, “reglerare”, analytiker) 2.Visa hur utformningen/förändringen av regler påverkas av olika intressenter 3.Visa hur utformningen/förändringen av regler påverkar marknadens “performance”

3 Fråga: fungerar posten i Sverige bra??

4 -Skickas det några brev fortfarande??? Kort om hur postmarknaden fungerar idag (2012) Posten AB2 305 milj87% Bring CityMail 332 milj12% övriga ca 30 8 milj 0,3 % Totalt: 2 645 milj (- 4 % från 2011, -23 % från 2000) Brevvolymer 2012. Källa: PTS “Service och konkurrens 2013”

5 Sändningar > 70 % kontorspost 20 % brevlådor<10% Företag-> hushåll 70 % företag -> företag 20 % hushåll -> företag 6 % hushåll -> hushåll 4 %

6 Institutionella förhållanden Brevmonopolet togs bort 1/1-93 Operatörer behöver [enkelt] tillstånd Postverket bolagiserades 1/3-94, blev Posten AB, helstatligt 2009 sammanslagning med Danske Post ->Postnord Post- och telestyrelsen är regleringsmyndighet Postlag, postförordning Samhällsomfattande posttjänster (USO) regleras i postlagen + ägaren staten skrivit in i bolagsordningen

7 Marknadsstruktur 1.Horisontell integration 2.Vertikal integration 3.Produktdifferentiering (vad bestämmer marknadsstrukturen?)

8 Horisontell integration Posten reglerat monopol till 1993 Nu: “dominerande företag” + nischaktör (-er) (marknadsandelar, C4, C8, HHI, (P-MC)/P) HHI 1993: 100 2 = 10 000 HHI 2000: 95 2 + 4 2 + 1 2 = 9 042 HHI 2013: 87 2 + 12 2 + 1 2 = 7 714 Marknads- makt

9 Vertikal integration Print/kuvertering -> uppsamling -> uppsamlingssortering -> transport -> spridningssortering -> utdelning Print/ kuvert upp- samling upps. sort. trans- port spridn. sort. utdel- ning PostenX Strålfors XXX (upp- handl) XX Bring CityMail (X)X lokalaXXX KunderXXX försortX

10 Produktdifferentiering A (övernatt) / B (ekonomi, 3 dagar) ADR, ODR (budget/normal), posttidningar paket Sändningar (avtal) /enstaka brev Sorterat / osorterat Printning och kuvertering, hybridpost

11 Marknadsstrukturen bestäms dels av: Grundläggande förutsättningar Kundernas efterfrågan: företag och offentlig sektor, hushåll Utskick sprider sig över mottagare över hela landet Variationer: kända planeringsförutsättningar Substitution: internet inkl. e-post, e-fakturor… Motverkas (delvis) av nygenererad post: varor, fakturor, kataloger etc.

12 Grundläggande förutsättningar, forts. Extrema logistiskkrav: TID, PLATS (väder) Arbetskraftsintensiv (men ökad andel kapital) Snabb teknisk utveckling (automatsorte- ring, försortering, information) STORDRIFTSFÖRDELAR (automat- sortering, utdelning) ->naturligt monopol? Samdriftsfördelar mellan produkter

13 …dels av företagens strategier 1.marknadsstrategier (produkter, priser, kvalité osv.) 2.strategier gentemot reglerare

14 2. Varför avreglering i Sverige 1993/94 (men ingen annanstans) Hur sker samhällsförändring?? Aktör eller struktur?

15 Ändrade grundläggande förutsättningar: Växande volymer Förskjutning mot företagspost, massutskick, konkurrens genom försortering Konkurrens på näraliggande marknader: kurir, reklam samt teknik: telefax bidragande, men inte unikt för Sverige!

16 Företagens strategi Postverket drev borttagandet av brevmonopolet och bolagisering (på grund av annan agenda!) City Mail startades av entreprenören Bror- Anders Månsson (kunskap, finansiering, anda) en synlig konkurrens fanns Båda dessa faktorer Sverigeunika!!

17 Det befintliga regelverket Den svenska monopolkungörelsen (från 1888, rev. 1947) var otydlig! endast handskrivna brev? Postverket affärsverk, ej bolag skilde också Sverige från andra länder

18 Faktorer utanför modellen Låg svensk tillväxt 1970-90: fokus på tillväxtbefrämjande reformer, inte minst hos socialdemokraterna Borgerlig regering 1991: fokus på företagande och konkurrens Svenska fackföreningar relativt reformvänliga ->”window of opportunity” alerta aktörer + strukturella förutsättningar

19 3. Effekter av avregleringen i Sverige Avreglering Liberalisering market opening Market reform Konkurrensutsättning omreglering… reglerad konkurrens… 1.Omöjligt veta vad som hänt utan reform 2.Svårt med info 3.Effekter beror på ut- gångsläget

20 Effekter på “performance” Priser: lägre än utan avreglering. Mycket stora skift i priser på olika produkter P->C? Produktivitet: ökat, särskilt i början Sysselsättning: minskat Kvalité: hög som blivit högre Innovationer: ej pga avreglering Antal företag: upp- och nedgång Välfärd: allokeringsvinster (2 mrd/år?)

21 Slutsats: postmarknadens effektivitet är högre än utan avregleringen, men inga revolutionerande skillnader Men: folket missnöjda (efter 2002)!!! Lägst i Svenskt Kvalitetsindex (59) beror på reform av kassaservicen/postkontor?

22 Hur reglera marknader? Horisontell separation? Vertikal separation? Bundling/unbundling (tie-in-sales)? Prisreglering? Tillträdesreglering? Privatisering? “immateriell infrastruktur”? Samhällsomfattande tjänster?

23 Aktuellt problem: behov av regelreformering efter Postens sammanslagning med danska posten?? Lägre statlig ägarandel, möjlig delprivatisering Ökad marknadsmakt Garantera samhällsomfattande tjänster? Immateriell infrastruktur: postnummersystemet adressändring.se Pris/tillträdesreglering?

24 Avslutning: Använd SCP-modellen som referensram för marknadsanalyser (fokusera på relevanta variabler) Ett försök att belysa samspelet mellan regler och marknader “marknad och reglering” i en intrikat balans

25 Prices 1991 and 2006 (real prices) approx. share, all mail 20 gram list price negotiated price 50 gram list price negotiated price Third class unsorted bulk mail pre-sorted pre-sorted, large town delivery 24 +49 % +42% +37 % +10% +17 % -6% +49 % +42% +34 % +10% +17 % -6% Second class unsorted bulk mail pre-sorted pre-sorted, large town delivery 21 +16 % +5% - 9 % -27% - 22 % -37% -37 % -40% -48 % -58% -55 % -64% First class unsorted bulk mail pre-sorted pre-sorted, large town delivery 15 +34 % +28% +22 % -2% +9 % -13% -22 % -26% -31 % -45% -36 % -49% First class, single letter 2nd class, single letter First class local delivery (min 250) 18 5 small +43 % (79 %) +35 % (68%) +10 % +43 % (79%) +35 % (68%) +12 % For Sweden Post.

26 Price level: increased less than input costs Only Sweden Post. Not adjusted for inflation

27 Sweden Post access points


Ladda ner ppt "Den effektiva postmarknaden? - ett exempel på analys av marknadsförutsättningar och regleringsmekanismer Peter Andersson “Deregulation and internet: new."

Liknande presentationer


Google-annonser