Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuell & differentierad lön Ideologi. Löneprocess Ideologi Praxis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuell & differentierad lön Ideologi. Löneprocess Ideologi Praxis."— Presentationens avskrift:

1 Individuell & differentierad lön Ideologi

2 Löneprocess Ideologi Praxis

3 Innehåll Historia – nutid – framtid HÖK – kollektivavtal – individuell lön Policy – praxis – kultur – media Rättvis lön – rätt lön eller rätt löneökning Arbetsgivarens policy – förändrad syn på ledarskap och medarbetarskap Innehåll Historia – nutid – framtid HÖK – kollektivavtal – individuell lön Policy – praxis – kultur – media Rättvis lön – rätt lön eller rätt löneökning Arbetsgivarens policy – förändrad syn på ledarskap och medarbetarskap

4 Rättvisa? TidMått

5 42 000 kr/mån 23 000 kr/mån 28 000 kr/mån 25 000 kr/mån

6 KronorProcent Rätt lönenivå eller rätt löneökning? Strategi - konsekvens

7 Den svenska modellen – ”Saltsjöbadsandan”

8 Vart kommer vi ifrån? Central lönebildning Lika lönesystem Försörjningsperspektiv Vart kommer vi ifrån? Central lönebildning Lika lönesystem Försörjningsperspektiv

9 Vart kommer vi ifrån? Ålder samt år i yrket Garanterade löneökningar Hanterades av personalavdelning samt de fackliga organisationerna Vart kommer vi ifrån? Ålder samt år i yrket Garanterade löneökningar Hanterades av personalavdelning samt de fackliga organisationerna

10 Vart är vi på väg? Central lönebildning > Lokal lönebildning Lika lönesystem > Olika lönesystem Försörjningsperspektiv > Verksamhetsperspektiv Vart är vi på väg? Central lönebildning > Lokal lönebildning Lika lönesystem > Olika lönesystem Försörjningsperspektiv > Verksamhetsperspektiv

11 Vart är vi på väg? Ålder samt år i yrket > Värdeskapande Garanterade löneökningar > Inga garanterade löneökningar Hanterades av personalavdelning samt de fackliga organisationerna > Lön som styrmedel och ett av chefens viktigaste verktyg Vart är vi på väg? Ålder samt år i yrket > Värdeskapande Garanterade löneökningar > Inga garanterade löneökningar Hanterades av personalavdelning samt de fackliga organisationerna > Lön som styrmedel och ett av chefens viktigaste verktyg

12 Huvudöverenskommelse (HÖK) Lokal lönebildning – arbetsgivarens ansvar Individuell och differentierad lönesättning Lön kopplat till verksamhetens mål Lönesamtal om mål, resultat och lön Ramar för löneöversyn samt löneökningsutrymme Huvudöverenskommelse (HÖK) Lokal lönebildning – arbetsgivarens ansvar Individuell och differentierad lönesättning Lön kopplat till verksamhetens mål Lönesamtal om mål, resultat och lön Ramar för löneöversyn samt löneökningsutrymme

13 Individuell och differentierad lön MIAMIA Vilka marknadskrafter finns? Individuell lönesättning baserat på kompetens, prestation och måluppfyllelse Arbetets krav, ansvar och svårighetsgrad

14 Medias roll idag? Hur konserverar/stimulerar media ett nytt synsätt och agerande? Medias roll idag? Hur konserverar/stimulerar media ett nytt synsätt och agerande?

15 Summering Hantera historien och verka i framtiden Arbeta för att policy – ideologi - praxis upplevas som helhet Skapa förståelse för vad individuell lön är (MIA) Medias påverkan idag Summering Hantera historien och verka i framtiden Arbeta för att policy – ideologi - praxis upplevas som helhet Skapa förståelse för vad individuell lön är (MIA) Medias påverkan idag

16 Sysarbs budskap En strategisk, genomtänkt löneprocess är en del av ditt varumärke och påverkar din attraktionskraft som arbetsgivare! Sysarbs budskap En strategisk, genomtänkt löneprocess är en del av ditt varumärke och påverkar din attraktionskraft som arbetsgivare!


Ladda ner ppt "Individuell & differentierad lön Ideologi. Löneprocess Ideologi Praxis."

Liknande presentationer


Google-annonser