Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordens befolkningsutveckling 1750 Fossila bränslen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordens befolkningsutveckling 1750 Fossila bränslen."— Presentationens avskrift:

1 Jordens befolkningsutveckling 1750 Fossila bränslen

2 Odlingsbar arel Idag odlad areal1 300 000 000 Ha Jordens befolkning6 500 000 000 Ha Areal per capita för odling av mat och energi Ca 0,2 Ha 2000 m2 Fotbollsplan = 7140 m2 eller 0,7 hektar

3

4 Omvärlds-faktorer Oljereserven Ca 1200*10 9 fat Årskonsumtionen Ca 30*10 9 fat Sverige 13 fat/person, år USA 25 fat/person, år Kina 1,7 fat/person, år Indien 0,7 fat/person, år Räcker oljan i 40 eller 25 år ????? 1 PWh = 1 000 000 000 000 kWh

5 Industrialiseringen 1860 - 90 Ångmaskin Centrifugalregulator Transformator Teknisk Tidskrift sept 1917 –”Do it economically, do it electricaly”

6 Sveriges energianvändning

7

8 Vårt elnät Energi =elförbrukning145 TWh Effekt28 000 MW Effekt vattenkraft16 200 MW Ber vindkraft30 TWh Ber effekt15 000 MW Balanskraft???????????

9 AnvändningGWh Export16 636 Industri 57 115 Värme o Vattenv 4 286 Bostäder m.m68 822 48 % Kraftvärme 6 708 Transporter 2 919 2 % Förluster10 790 7,5 %Förluster Totalt 143 892 Bild 11 El i Sverige Okt 2006 – Sept 2007

10 Energiomvandlare Vattenkraft - stommen i vårt elsystem Atomkraft - osäkerheten i vårt elsystem Vindkraft - slumpen i vårt elsystem och politikernas favoritämne. Kanske en grön framsida och rutten baksida (en falerande eftermarknad) med stor risk att skjuta sig själv i foten om inget görs. Det är inte bar för RES om belackarnas lilla slogan slår in "Dón´t polish a rutten apple". Bioenergin - överskottet lever sitt eget liv (mycket av produktionen ligger under begreppet Waste-Energy)

11 Energiomvandlare Atom Kol Gas Vind Vatten Sol BRÄNSLEGENERATORVERKNINGSGRADÅRSPRODUKTION 1 kW 27% 40% 35% 10 - 20% 80 - 90% 2170 kWh 3400 kWh 2200 kWh 1100 kWh 4500 – 5500 kWh

12 Bild 15

13

14 Storskaligt elnät - förluster totalt 12 TWh = 8% = OKG Effekt in 10 kW Bränsle Uran Exkl Brytning Exkl Anrikning Exkl Transport Exkl Slutförvar Leveransspänning 400 000 Volt Eleffekt ut 3 kW 400 volt Till konsument 2,7 kW Verkningsgrad 27 %Värmepump 3:1Villavärme 8,1 kW Förlust 1,9 kW Atomkraftverk Atomkraftverk Verkningsgrad – 27 -33 %

15

16 Växthusgaser Vattenånga – 75% av växthusgaserna Metan Argon 9340 ppm Koldioxid - för närvarande 383 ppm Lustgas Ozon Freoner KolisotopC 12 IsotopC 13 IsotopC 14 radioktiv 1/5 från förbränning - 4/5 naturlig CO 2 25%

17 What is CSS? Source:IEA, European Commission “Carbon capture and geological storage is a technique for trapping carbon dioxide as it is emitted from large point sources, compressing it, and transporting it to a suitable storage site where it is injected into the ground.” European Commission / Climate Change: http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/what_en.ht m ILLUSTRATIVE

18

19

20 Examples of key players currently involved in CCS l Source:MIT North America Europe Asia

21 View of the Schwarze Pumpe Pilot Plant June 2008

22 Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation www.sero.se KOL KRAFTVERK Verkningsgrad 40 % Vattenfall Schwartze Pumpe Syrgas + återcirkulerad koldioxid Syrgasbehov 325 000 m3 per timme = 465 ton ren syrgas per timme Ger 643 ton koldioxid per timme Minskar verkningsgraden 15 – 20%

23 Koldioxiddumping CCS CO2 = 73% Syre

24 Jord Pyrolys = trä + Syre = 70% av träfibern brinner upp 30% Kol 100 % Biomassa = trä Rest Terra Preta CO2 H2O Foto syntes CO2 H2 O Biomassa TERRA PRETA


Ladda ner ppt "Jordens befolkningsutveckling 1750 Fossila bränslen."

Liknande presentationer


Google-annonser