Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordens befolkningsutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordens befolkningsutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Jordens befolkningsutveckling
Fossila bränslen 1750

2 Odlingsbar arel Fotbollsplan = 7140 m2 eller 0,7 hektar
Idag odlad areal Ha Jordens befolkning Ha Areal per capita för odling av mat och energi Ca 0,2 Ha m2 Fotbollsplan = 7140 m2 eller 0,7 hektar

3

4 Omvärlds- faktorer 1 PWh = 1 000 000 000 000 kWh Oljereserven
Ca 1200*109 fat Årskonsumtionen Ca 30*109 fat Sverige 13 fat/person, år USA 25 fat/person, år Kina 1,7 fat/person, år Indien 0,7 fat/person, år Räcker oljan i 40 eller 25 år ????? 1 PWh = kWh

5 Industrialiseringen 1860 - 90
Ångmaskin Centrifugalregulator Transformator Teknisk Tidskrift sept 1917 ”Do it economically, do it electricaly”

6 Sveriges energianvändning

7

8 Vårt elnät Energi =elförbrukning 145 TWh Effekt 28 000 MW
Effekt vattenkraft MW Ber vindkraft 30 TWh Ber effekt MW Balanskraft ???????????

9 El i Sverige Okt 2006 – Sept 2007 Användning GWh Export 16 636
Industri Värme o Vattenv Bostäder m.m % Kraftvärme Transporter % Förluster ,5 % Totalt Bild 11

10 Energiomvandlare Vattenkraft - stommen i vårt elsystem
Atomkraft - osäkerheten i vårt elsystem Vindkraft - slumpen i vårt elsystem och politikernas favoritämne. Kanske en grön framsida och rutten baksida (en falerande eftermarknad) med stor risk att skjuta sig själv i foten om inget görs. Det är inte bar för RES om belackarnas lilla slogan slår in "Dón´t polish a rutten apple". Bioenergin - överskottet lever sitt eget liv (mycket av produktionen ligger under begreppet Waste-Energy)

11 Energiomvandlare 4500 – 5500 kWh BRÄNSLE GENERATOR VERKNINGSGRAD
ÅRSPRODUKTION Atom 27% 2170 kWh 1 kW Kol 40% 3400 kWh 1 kW Gas 40% 1 kW 3400 kWh Vind 35% 2200 kWh 1 kW Sol 1100 kWh % 1 kW Vatten 4500 – 5500 kWh 1 kW %

12 Bild 15

13

14 Storskaligt elnät - förluster totalt
Atomkraftverk Verkningsgrad – % Storskaligt elnät - förluster totalt 12 TWh = 8% = OKG Eleffekt ut 3 kW Bränsle Uran Exkl Brytning Exkl Anrikning Exkl Transport Exkl Slutförvar Leveransspänning Volt Effekt in 10 kW 400 volt Till konsument 2,7 kW Förlust 1,9 kW Villavärme 8,1 kW Värmepump 3:1 Verkningsgrad 27 %

15

16 Växthusgaser Vattenånga – 75% av växthusgaserna Metan Argon 9340 ppm
Koldioxid - för närvarande 383 ppm Lustgas Ozon Freoner 25% Kol isotop C12 Isotop C13 Isotop C14 radioktiv 1/5 från förbränning - 4/5 naturlig CO2

17 What is CSS? ILLUSTRATIVE “Carbon capture and geological storage is a technique for trapping carbon dioxide as it is emitted from large point sources, compressing it, and transporting it to a suitable storage site where it is injected into the ground.” European Commission / Climate Change: Source: IEA, European Commission

18

19

20 Examples of key players currently involved in CCS
Asia Europe North America l Source: MIT

21 View of the Schwarze Pumpe Pilot Plant June 2008

22 Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation
KOL KRAFTVERK Verkningsgrad 40 % Vattenfall Schwartze Pumpe Syrgas + återcirkulerad koldioxid Syrgasbehov m3 per timme = 465 ton ren syrgas per timme Ger 643 ton koldioxid per timme Minskar verkningsgraden 15 – 20%

23 Koldioxiddumping CCS CO2 = 73% Syre

24 TERRA PRETA 100 % Biomassa = trä Pyrolys = trä + Syre
= 70% av träfibern brinner upp CO2 Rest Foto syntes 30% Kol C O2 Jord Terra Preta Biomassa O H2 H2O


Ladda ner ppt "Jordens befolkningsutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser