Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapportskrivartips samt fel jag inte vill se igen Martin Hassel KTH CSC 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapportskrivartips samt fel jag inte vill se igen Martin Hassel KTH CSC 2006."— Presentationens avskrift:

1 Rapportskrivartips samt fel jag inte vill se igen Martin Hassel KTH CSC 2006

2 Paul Grice och samarbetsprincipen Utforma dina inlägg i konversationen på det sätt som erfordras med tanke på det stadium konversationen nått och det ändamål som deltagarna ”vet” att den har.

3 Kvantitet a) Ge tillräckligt med information b) Ge inte för mycket information A: Vart skall ni ta vägen? B&C: Vi skall gå till sal E52. A: OK, bra D&E: Vi skall gå till sal E52, den är på plan 5, i E-huset, Osquars backe 2, du vet kullerstens- backen… A: snark, zzZ.

4 Kvalitet Skriv inte sådant som du tror/vet är falskt Skriv inte sådant som du saknar bevis för Styrk med referenser sådant som inte är allmängods

5 Samband Håll dig till ämnet Se till att stickspår är korta och relevanta

6 Stil Var tydlig, korrekt och ha din läsare i åtanke när du skriver Undvik talspråk, slang och alltför teknisk jargong (om inte denna är nödvändig för precision och klart definieras)

7 Hur uppnår man Grice principer när man skriver? ”En bra text skall intressera mig, den skall servera informationen i lagom doser och gå från det enkla till det svåra. Så enkelt är det” - Lars Melin, docent i Nordiska språk, Stockholms universitet Inledning och avslutning - enklare Kärnan mer specifik - svårare

8 I övergångsbestämmelse till förordningen (1975:387) om turordning vid uppsägning av tjänst som lärare vid universitet och vissa högskolor m m, vilken förordning upphörde att gälla vid utgången av juni 1977, föreskrevs att innehav av långtidsvikariat på ordinarie tjänst som universitetslektor meddelat före den 30 juni 1975 skulle i en övertalighetssituation, som uppkom genom att innehavaren av tjänsten återgick till denna, behandlas som innehav av extra tjänst med förordnande tills vidare.

9 Det finns många sätt att säga samma sak … Storleksrelationen mellan X, Y och Z kan beskrivas enligt följande … Vid en storleksrelationsbedömning mellan X, Y och Z visade det sig att X var mindre än Y som var mindre än Z. Z är större än Y som X är mindre än. X < Y < Z Välj det som är mest lämpat med tanke på mottagaren!

10 Presentera gärna resonemang och resultat i figurer, tabeller eller diagram Men tänk på: Informationen skall passa i detta sammanhang Också finnas belyst i texten Referera till tabeller och diagram från löptexten

11 Vad handlar språkriktighet om? Den språkliga normen? Grammatikalitet, acceptabilitet och korrekthet Standardisering och språktypologi (språkhistoria) Kommunikativa mål Sociolingvistiska mål

12 Skrivprocessen och felen Planering, produktion och redigering Writing turns speech and language into objects of reflection and analysis (Vygotsky 1962; Luria 1976) Kompetens och performans Produktionsspråk → målspråk

13 Huvudregel: undvik förkortningar bl.a. d.v.s. dvs. e.d. etc. fr.o.m. i st.f. m.fl. m.m. o.d. o.s.v. osv. s.k. t.ex. t.o.m.

14 Undantag: initialförkortningar med namnliknande funktion bestående av begynnelsebokstäverna: EU som inte är egennamn: cd, pc som läses ut som normalord: laser, radar som är namn men utläses som normalord: Nada fysikaliska och kemiska beteckningar: mW, dB

15 Särskrivningar En ljus hårig sjuk sköterska satt vid en bar disk. Jag skrev ett dator program på ett par minuter. C++ är ett bra programmerings språk för uppgiften.

16 Syftningsfel Mellan 12 och 16 kollar vi glykolhalt och spolar vatten och olja på din bil. Styckad kropp hittades vid herrgård i isvak.

17 Kongruensfel Jag har skrivit en nya funktion för analys av input. Jag har byggt det programmet som beskrivs i rapporten. Under tidtagning släppte vi en äpple från 2m.

18 Fler språkliga klavertramp Jag kommer beskriva olika delar av programmet i det följande avsnittet. Först skickas datan till inläsningsdelen. Sedan skickades den vidare till första bearbetningssteget.

19 1.2 Funktionen f Den här är jag speciellt nöjd med, den är effektiv och korrekt. 1.3 Olika funktioner 1.3.1 Funktionen ff

20 Vissa fel är svåra för en dator… Vi anvönde följande programvara för att utveckla systemet. Vi använde följande programvara frö att utveckla systemet. Vi använde följande programvara att utveckla systemet.

21 ju … ju? Programmet är skrivet i java. Dels kan man uttrycka många saker i språket. Och dessutom kan man göra det ganska enkelt. Ju bättre prestanda ju fler användare kan köra samtidigt i systemet. Desto mer förberedelser desto bättre resultat.

22 Jag skall implementera följande funktioner. Funktionen f ska returnera x. Figur 32. Figuren visar hur protokollet fungerar.

23 Stilistik Vi switchar på tokentypen. Sen pajpades utmatningen till /dev/null. Precis som Noam skrev i sin klassiska bok.

24 Läs och skriv, skriv och läs En bra A4-sida om dagen – var nöjd! Läs andra exjobb och vetenskapliga artiklar. Omöjligt att skriva utan att läsa!

25 Undvik reseberättelser: ”och så skrev jag en funktion som tog hand om det där, därefter fixade jag några buggar som jag hade upptäckt på förmiddagen, det blev en ganska bra lösning. Just den här koden finns i func.c i katalogen /exjobb/brakod/” Variera ordval (men använd enhetliga termer) Variera meningsbyggnad och ordföljd

26 Börja skriva i tid Att skriva är att tänka – men allt som man skriver behöver inte vara med i rapporten. Räkna med att kasta text, och att skriva om. Jobba med dispositionen – inte bara en gång. Skrivande tar tid!

27 Startproblem? Du kan: Skriva om vilket avsnitt som helst Associera om de delar som skall ingå Stolpa upp rubriker Börja med det lättaste Tala med dina läsare

28 Uppsatsens beståndsdelar 1. Innehåll 2. Språk 3. Grafisk utformning

29 Grundutrustning Svenska skrivregler TNC:s skrivregler SAOL, SAOB http://www.nada.kth.se/dataterm stavnings- och grammatikkontroll http://skrutten.nada.kth.se http://www.nada.kth.se/grim http://www.nada.kth.se/stava avstavning synonymordbok http://lexin.nada.kth.se/


Ladda ner ppt "Rapportskrivartips samt fel jag inte vill se igen Martin Hassel KTH CSC 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser