Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Umeå studentkår Mötesteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Umeå studentkår Mötesteknik."— Presentationens avskrift:

1 Umeå studentkår Mötesteknik

2 Formalia Adjungeringar Dagordning/föredragningslista Justering
Kallelse Protokoll Övriga frågor

3 Beslut Beredning Föredragning Försöksvotering
Yrkande/tilläggyrkande/ändringsyrkande Jämkning Bordläggning Remiss och återremiss Votering/rösträkning/sluten omröstning

4 Ordning Talarlista Ordningsfråga Replik Streck Acklamation
Reservation/protokollsanteckning Jäv

5 Dagordning (förslag) Tänk på löpande numrering
Styrelsemöte nr XX verksamhetsår XX/XX Dag: Plats: Tid: Formalia §20 Mötets öppnande §21 Val av justerare §22 Eventuella adjungeringar §23 Fastställande av dagordning (eventuellt mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet om detta regleras i er stadga) §24 Föregående protokoll §33 Mötets avslutande Meddelanden §25 Ordförande §26 Kassör §27 Utskott Beslutspunkter §28 Rubrik beslutsärende samt föredragande §29 Övriga beslutsärenden Diskussionspunkter §30 Rubrik diskussionsärende samt föredragande §31 Övriga diskussionsärenden §32 Utvärdering av mötet

6 Att diskutera vidare: Vilka förväntningar har du på de andra?
Vilka förväntningar tror du att de andra har på dig? Vilka är dina största utmaning i din roll som X? Vilket stöd känner du att du i din roll som X behöver från övriga styrelsen/utskott?

7


Ladda ner ppt "Umeå studentkår Mötesteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser