Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDUVUXEN Startseminarium Helsingfors SVEPS (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDUVUXEN Startseminarium Helsingfors SVEPS (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin."— Presentationens avskrift:

1 EDUVUXEN Startseminarium Helsingfors SVEPS (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin

2 SVEPS Svenska produktionsskolan 1996-2009 Enda svenskspråkiga verkstaden i huvudstadsregionen För ungdomar i åldern 16-28 år, som behöver hjälp med sina framtidsplaner Inom vårt verksamhetsområde beräknas det bo nästa 1 miljon människor varav c. 65 000 har svenska som modersmål samt minsta lika många tvåspråkiga. Att kunna informera och hitta rätta personer är en specifik uppgift i finländska mått

3 UVM Vi placerar oss i gränsområdet mellan socialsektorns tjänster och den öppna utbildnings- och arbetsmarknaden inom offentliga sektorn. (Undervisningsministeriet) Alltså realiserar vi principerna om tidigt ingripande och social samverkan och tillämpar metoder som handlar om att lära sig och bli motiverad genom att göra. (Undervisningsministeriet)

4 Vilka behov svarar vi på! (Vad håller vi på med) I praktiken: Vi samarbetar med arbetskraftsbyråer, social-, undervisnings- och ungdomssektorn samt andra verkstäder. Vi skräddarsyr vägen till utbildning eller arbetsmarknader. Verkstadsperioden bestäms individuellt. Ofta 10 veckors avtal. SVEPS utövar yrkesövergripande verksamhet Målsättning Förbättra svenskspråkiga ungas välmående och utveckling. Förbättra arbetslösa ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Motarbeta skol- och studietrötthet.

5 Målgrupp Utan studieplats Avbrutit studier Avslutat studier Behöver yrkesvägledning Arbetslös Behöver arbetspraktik

6 Verkstadsverksamhet ( Verkstadsträning) personlig handledning/(individuell träning) utgående från ungdomens individuella behov Långsiktigt stöd med mångprofessionellt nätverk Livshantering Framtidsplan Non-stop intagning 10 platser (ca 70 ungdomar i uppföljning) 3 års uppföljning Media som verktyg (arbetsträning) i verkstaden Fotografering, bildmanipulering, layout och grafisk design, webbsidor Studiebesök Kundkontakter Egen portfolio

7 SAMARBETSNÄTVERK

8 Verkstäderna har varit bra framme& Mångprofessionellt Regeringsprogrammet Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd Statens Revisionsverk, effektivitetsrevision 146/2007 (Förebyggande av utslagning av unga) Erik Häggmans polariseringsrapport Statens revisionsverk(VTV), Nationella verkstadsföreningen(TPY), Utbildningscentret för Undervisningssektorn (OPEKO) Undervisningsministeriet (UVM) Arbets–och Näringsministeriet Uppsökande arbete i arbetsverkstäder för unga

9 Vi har ännu utmaningar i utvecklandet av mångsektorellt samarbete Vi måste hitta gemensamma ”stegmärken” uppifrån neråt Praktiskt samarbete på lokalnivå kan försvaras p.g.a. olika tolkningar i lagstiftningen I värsta fall kan det förhindra människor att få hjälp ( studier, arbete, stöd) Därför vi bör tillsammans utveckla uppföljning/ servicesystem till att bli ännu bättre ( Valmistelu moniammatillisen viranomaisyhteistyön lakisääteistämisestä. Nuoret miehet työelämää, mitä palveluja tarvitaan TE toimistoissa).

10 Vad mera kan vi göra tillsammans Brett samarbete behövs för utvecklandet av att känna igen den kunskap personen redan har, individuella läroplaner Flexiblare utbildningsmodeller; yrkesprov, läroavtal ( med stöd) Samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och verkstäder (mellanarbetsmarknader) Studiernas tillgodoräkning från tidigare, inte förlängda utbildningsprosesser Spjälka upp läroplanen i det man gör på arbetsplatsen Finlandssvenskarna en bro till övriga Norden-utbildning

11 Tack SVEPS/ Svenska Produktionsskolan Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors www.sveps.fi


Ladda ner ppt "EDUVUXEN Startseminarium Helsingfors SVEPS (Svenska Produktionsskolan) Verksamhetsledare Peter Rolin."

Liknande presentationer


Google-annonser