Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport från Periodisk revision. P1 Certifiering av Ledningssystem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:2008-11-04–05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport från Periodisk revision. P1 Certifiering av Ledningssystem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:2008-11-04–05."— Presentationens avskrift:

1 Rapport från Periodisk revision. P1 Certifiering av Ledningssystem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:2008-11-04–05 Ort:Falun Revisionsledare: Per Aviander DNV kontakt:Per Aviander per.aviander@grafiskassistans.com 054-522508, 070-560 55 48 Maltvägen 3 663 41 Hammarö Edita Bobergs AB

2 2 Resultat från granskning mot fokusområden Hög Låg Grad av styrning Edita Bobergs AB Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Fokusområde: Personal Positiva iakttagelser Bilddokumentation vid skyddsronder Målet med grön kompetens på efterbearbetning Att beakta Medarbetarna kan med fördel erhålla ansvarsområden som de periodiskt avrapporterar ifrån beträffande t.ex: ordning o reda, släckutrustning samt arbetsmiljö Upprättandet av en periodisk utbildningsplan. Input från t.ex behovsanalys, utvecklingssamtal, utbildn.upphandlingar utifrån maskin- och systeminstallationer. Projekt PRJC 68353 Report, PA, Swedish

3 3 Att beakta Positiva iakttagelser Målet med ett Klimatneutralt företag 6 månaders intervall på internrevisioner Riktade kundnöjdhetsundersökningar mot en ny eller befintlig större kund. Målet är att erhålla input från första kontakten till uppföljning av levererad produkt och erhålla input från flera personer hos kunden. Edita Bobergs AB Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Helhetsintryck Projekt PRJC 68353 Report, PA, Swedish

4 4 Avvikelser och andra iakttagelser Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Edita Bobergs AB Summering från revisionen: Antal avvikelser från denna revision:4 Antal allvarliga:0 Antal mindre:4 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 Totalt antal iakttagelser (inklusive avvikelser)8 Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas Slutsatser Projekt PRJC 68353 Report, PA, Swedish Certifikaten är fortsatt giltiga Analys och korrigerande åtgärder ska genomföras inom tre arbetsmånader.

5 5 Nästa steg Periodisk revision 2 på ort: Falun Edita Bobergs AB Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Projekt PRJC 68353 Report, PA, Swedish Fokusområden för nästa revision (förslag) Projektstyrning av verksamhetsmål Implementering av CGP, ISO 12647-2 Standard: Datum: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 27-28 oktober 2009

6 6 Edita Bobergs AB Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Sekretess Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara om ackrediteringsmyndigheten så erfordrar. Projekt PRJC 68353 Report, PA, Swedish Bilagor Revisionsprogram Sammanställning av iakttagelser


Ladda ner ppt "Rapport från Periodisk revision. P1 Certifiering av Ledningssystem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:2008-11-04–05."

Liknande presentationer


Google-annonser