Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Edita Bobergs AB Rapport från Periodisk revision. P1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Edita Bobergs AB Rapport från Periodisk revision. P1"— Presentationens avskrift:

1 Edita Bobergs AB Rapport från Periodisk revision. P1
Certifiering av Ledningssystem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Verksamhet: Production of forms and direct mail Datum: –05 Ort: Falun Revisionsledare: Per Aviander DNV kontakt: Per Aviander , Maltvägen 3 Hammarö

2 Resultat från granskning mot fokusområden
Edita Bobergs AB Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Resultat från granskning mot fokusområden Fokusområde: Personal Positiva iakttagelser Bilddokumentation vid skyddsronder Målet med grön kompetens på efterbearbetning Att beakta Medarbetarna kan med fördel erhålla ansvarsområden som de periodiskt avrapporterar ifrån beträffande t.ex: ordning o reda, släckutrustning samt arbetsmiljö Upprättandet av en periodisk utbildningsplan. Input från t.ex behovsanalys, utvecklingssamtal, utbildn.upphandlingar utifrån maskin- och systeminstallationer. Hög Låg Grad av styrning Projekt PRJC Report, PA, Swedish

3 Edita Bobergs AB Helhetsintryck Positiva iakttagelser
Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Helhetsintryck Positiva iakttagelser Målet med ett Klimatneutralt företag 6 månaders intervall på internrevisioner Att beakta Riktade kundnöjdhetsundersökningar mot en ny eller befintlig större kund. Målet är att erhålla input från första kontakten till uppföljning av levererad produkt och erhålla input från flera personer hos kunden. Projekt PRJC Report, PA, Swedish

4 Avvikelser och andra iakttagelser
Edita Bobergs AB Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Avvikelser och andra iakttagelser Summering från revisionen: Antal avvikelser från denna revision: 4 Antal allvarliga: 0 Antal mindre: 4 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 Totalt antal iakttagelser (inklusive avvikelser) 8 Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas Slutsatser Certifikaten är fortsatt giltiga Analys och korrigerande åtgärder ska genomföras inom tre arbetsmånader. Projekt PRJC Report, PA, Swedish

5 Edita Bobergs AB Nästa steg Periodisk revision 2 på ort: Falun
Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Nästa steg Periodisk revision 2 på ort: Falun Standard: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Datum: 27-28 oktober 2009 Fokusområden för nästa revision (förslag) Projektstyrning av verksamhetsmål Implementering av CGP, ISO Projekt PRJC Report, PA, Swedish

6 Edita Bobergs AB Sekretess Bilagor
Rapport från periodisk revision ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Sekretess Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara om ackrediteringsmyndigheten så erfordrar. Bilagor Revisionsprogram Sammanställning av iakttagelser Projekt PRJC Report, PA, Swedish


Ladda ner ppt "Edita Bobergs AB Rapport från Periodisk revision. P1"

Liknande presentationer


Google-annonser