Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Gröna Korridorer – hållbara logistiklösningar över landgränser Jerker Sjögren och Kenneth Wåhlberg Hållbara transporter 2010, 18 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Gröna Korridorer – hållbara logistiklösningar över landgränser Jerker Sjögren och Kenneth Wåhlberg Hållbara transporter 2010, 18 november."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Gröna Korridorer – hållbara logistiklösningar över landgränser Jerker Sjögren och Kenneth Wåhlberg Hållbara transporter 2010, 18 november 2010

2 Näringsdepartementet Gröna Korridorer Lanserat av EU-kommissionen 2007 Svenskt initiativ via Logistikforum våren 2008 Logistikforum - Rådgivande organ till infrastrukturministern - Varuägare, transportföretag, universitet/forskare - Arena för dialog och erfarenhetsutbyte

3 Näringsdepartementet Gröna Korridorer – det svenska initiativet Kick-off 1 oktober 2008 – ”alla” med Vad vill vi uppnå? Demonstrera effektiva transportlösningar Främja utvecklingen av Gröna korridorer i EU:s transportpolitik Etablera internationella partnerskap som kan leda till Gröna korridorer till och från Norden

4 Näringsdepartementet Vad är en Grön Korridor? Hållbara logistiklösningar Integrerade transportupplägg Harmoniserade regelverk och öppenhet Koncentrerad trafik på långa sträckor Strategiskt placerade terminaler samt anpassad och stödjande infrastruktur En plattform för innovationer

5 Näringsdepartementet Gröna Korridorer – vad har hänt under två år? Referensgrupp bildad 1 oktober 2008 Fyra arbetsgrupper oktober – mars 2009 - Första “showcases” pekades ut i mars Kontakter med regeringskanslierna i Norge, Danmark och Finland Seminarier, workshops Nära samarbete etablerat med EU- kommissionen Hype hösten 2009

6 Näringsdepartementet Gröna Korridorer 2.0 - vad händer nu? EU Konsortiet SuperGreen har kontrakt till 2012 Östersjöregionen Projekten EWTCII, Scandria och TransBaltic har börjat leverera (t ex manual för Gröna Korridorer) Stakeholders Forum etableras enligt samarbetsavtal – första mötet i Tallinn 14 oktober Studien Baltic Transport Outlook har inletts

7 Näringsdepartementet Gröna Korridorer 2.0 i Sverige Etablera pilotkorridorer - Oslo – Göteborg - Rotterdam, Narvik – Neapel - flaskhalsar bort; gränsöverskridande projekt Driva på utvecklingen på innehållssidan - nya affärsmodeller, innovativa lösningar - särskilda regler för test - kriterier för mätning och märkning Skapa fastare projektstruktur; uppdrag till Trafikverket, Sjöfartsverket och VINNOVA

8 Näringsdepartementet Godsflöden

9 Näringsdepartementet

10 Etablering av korridorer inklusive noder Knyta kontakter Gemensam målbild GAP-analys Redan planerade åtgärder och förslag till nya Arbeta in åtgärderna i kommande planeringar Testarena för nya utvecklingsprojekt

11 Näringsdepartementet Utvecklingsprojekt Omvärldsanalys – pågående projekt Behovsanalys av nya projekt Initiera nya projekt Finansieringsformer Mätkriterier för Gröna Korridorer Samla in och analysera forskningsresultat

12 Näringsdepartementet Exempel på utvecklingsprojekt Modulsystem för skogstransporter Effektiv forsling till kombiterminal över korta avstånd Eurobridge Göteborg - Gent Vridbänksvagn i Kombitrafik Grön Korridor Göteborg – Zeebrügge Klimatoptimal Intermodal Transport Intermodal Trans-European Temperature- Sensitive Shipments Grön Korridor Hallsberg - Maschen

13 Näringsdepartementet Övrigt Sprida information om projektet och forskningsresultat Deltagande i mässor, workshops mm. Hålla kontakter med andra liknande projekt Kontakter med EU-Kommissionen inkl. TEN- revideringen Stötta regeringen i utvecklingen av Gröna Korridorer Etablera organisationen (sekretariat, styrgrupp, referensgrupp)

14 Näringsdepartementet Tack för uppmärksamheten! jerker.sjogren@enterprise.ministry.se kenneth.walberg@trafikverket.se


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Gröna Korridorer – hållbara logistiklösningar över landgränser Jerker Sjögren och Kenneth Wåhlberg Hållbara transporter 2010, 18 november."

Liknande presentationer


Google-annonser