Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägvisning och tydliggörande av huvudcykelnätet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägvisning och tydliggörande av huvudcykelnätet"— Presentationens avskrift:

1 Vägvisning och tydliggörande av huvudcykelnätet

2 Innehåll Bakgrund Cykelvägvisning
Principer för cykelvägvisning Tidsangivelse Teststräcka Reinvestering i huvudcykelvägnätet med avseende på orienterbart och framkomlighet samt trafiksäkerhet. Exempel på ny vägvisning Vägvisning Pilvisning Tabellvägvisning Platsnamn

3 Bakgrund Bakgrund Mål i verksamhetsplanen att förbättra orienterbarheten och tydliggöra huvudcykelnätet. Verksamhetsplanen har bäring på nämndens mål om att fler skall börja cykla. Cykelvägvisningen kommer därmed att få ett förändrat utseende för att förbättra orienterbarheten för cyklister. Cykelvägvisningen kommer att bytas ut stegvis i samband med att andra fysiska åtgärder görs för att förbättra orienterbarheten, framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister.

4 Cykelvägvisning Cykelvägvisning Används för att förbättra orienterbarheten för cyklister. Den nya vägvisningen kommer att vara enklare att uppmärksamma i stadsbilden samt att se i mörker. En ny typ av vägvisning, tabellväg- visning, kommer att införas. Sedan innan fanns vägvisning och pilvägvisning. Dessutom tillkommer vissa platsnamn.

5 Principer Principer för vägvisning Principen bygger på att man hänvisar till målpunkten för ett antal utvalda stråk. Under sträckan så visas även delmål. Tre stora målpunkter för cykeltrafik har identifierats i centrumsnittet, Resecentrum, Universitetet och Söder tull. Utanför centrum finns (änd-)målpunkter så som, Vrinnevi, Smedby, Klockaretorpet m.fl. Delmål som hänvisas till på sträckan kan tex. vara Klingsberg och Vilbergen efter Vrinnevistråket.

6 Tidsangivelse Tidsangivelse På vägvisningen har en tidsangivelse tillkommit, den ger en fingervisning om hur lång tid det tar att cykla. Målet med tidsangivelsen är att visa att stora delar av Norrköping bara är ett tiotal minuter bort, då många har en benägenhet att överskatta restiden med cykel.

7 Teststräcka Under senhösten har den nya vägvisningen satts upp på en teststräcka från Vrinnevi sjukhus fram till Albrektsvägen. Tekniska kontoret uppmuntrar till att Norrköpingsborna provar på den nya vägvisningen. Under våren kommer tekniska att vara på plats på teststräckan och ta emot era synpunkter på vägvisningen och förslag på hur den ytterligare kan förbättras.

8 Reinvesteringar i cykelvägnätet
Fysiska åtgärder som komplement till vägvisning, vars syfte är att öka: Framkomligheten Orienterbarheten Trafiksäkerheten Åtgärderna är relativt kostnadseffektiva, större åtgärder samordnas med andra investeringar. Exempel på åtgärder kan vara en sänkt kantsten, breddning av cykelväg på kortare sträcka, förbättrad cykelöverfart m.fl.

9 Vägvisning, pilvisning och tabellvisning samt platsnamn
Exempel på vägvisning Vägvisning, pilvisning och tabellvisning samt platsnamn

10 Vägvisning Används för att förbättra orienterbarheten när ett vägval är nödvändigt, ex. där cykel- stråk möts.

11 Pilvisning Används för att förbättra orienterbarheten längs en sträcka, ex. när en cykelväg byter sida av gatan.

12 Tabellvägvisning Används när framkomligheten är prioriterad, ex
Tabellvägvisning Används när framkomligheten är prioriterad, ex. i nedförsbackar och i cirkulations- platser.

13 Platsnamn Platsnamn kommer också att användas då de anses ha betydelse för cyklistens orienterbarhet, ex. när cykelvägen passerar i en tunnel under en trafikled.

14 Bild Klingsbergsgatan/ Gamla Övägen

15


Ladda ner ppt "Vägvisning och tydliggörande av huvudcykelnätet"

Liknande presentationer


Google-annonser