Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mattelandets historik. 2000 Unesco utlyser år 2000 till matematikens år och Mattelandet startar sin verksamhet i Helsingfors Verksamheten tar form, vi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mattelandets historik. 2000 Unesco utlyser år 2000 till matematikens år och Mattelandet startar sin verksamhet i Helsingfors Verksamheten tar form, vi."— Presentationens avskrift:

1 Mattelandets historik

2 2000 Unesco utlyser år 2000 till matematikens år och Mattelandet startar sin verksamhet i Helsingfors Verksamheten tar form, vi ordnar CUK-kurs och Första hjälpen-kurs. Ekonomiskt stöd från STV möjliggör anskaffning av Första hjälpen lådor Låneriet planeras Kontakt med UBS, MAOL och Helsingfors universitet, Palmenia Studiecirkel med grundskollärare från Helsingfors-regionen Matematikcafé

3 2001 Kurs i rymdgeometri med lektor Jaakko Joki samt ungerska lärare som föreläsare Munksnäs lsk fadderskola Lärarna i CUK-kursen på studieresa till Budapest Lärare, som deltog i studiecirkeln, uppträdde på Maol:s höstdagar (till publikens stora förtjusning) Kurser för klasslärare STV beviljar 40 000 mk för anskaffning av ”Första hjälpen” lådor med undervisningsmaterial till lärare

4 Våren 2002 Möte med skolkommittén, STV Maol:s koulutusvaliokunta Sveriges matematiklärarförening Tek-Natur utställningen Håkan Simberg filmades med temat ”Den fjärde dimensionen” Prof. Anna Kristjansdottir från Island på besök Hollänska och engelska gäster Besök av lärarstuderande på fältpraktik CUK-kurs Biennalen i Norrköping Läroplansgrupp UBS Materiallådor åk. 1-2 STV:s lärarpris

5 Hösten 2002 Biennalen i Norrköping; presentation av Mattelandet Materiallådor för åk 1-2 sponsorerade av Waldemar von Frenckells stiftelse Bedömningsdiskussion för regionens alla matematiklärare i åk.9 Kurs med István Lenárt från Budapest Föreläsning vid invigningen av Norges nationella center för matematikundervisning i Trondheim.KK Professor Anna Kristjansdottir på besök Läroplansarbete med UBS Matematikcafé med SMF Maols representanter på besök Speciallärar- studerande på besök

6 Våren 2003 Fortsättningskurs i "Första hjälp" Klasslärare friskar upp sina kunskaper i skolkursen i matematik Rättvis bedömning i åk 9. Lärare i regionen samlas till diskussion. Alla 9-klassister deltog i ett gemensamt prov, som utomstående lärare gjort. Datorn som stöd för matematikundervisningen; studiecirkel i samarbete med Arcada. Lärare Brita Olsson-Lehtonen Besök av en lärare från Sverige i en vecka. Hon gjorde ett seminariarbete om Mattelandet Besök av Odd Spilling från Norge Besök av Speres i Helsingfors Kulturfondens pris

7 Hösten 2003 Rektors-skolan på besök Deltog i ett seminarium ”Framtidens matematik- undervisning” i Köpenhamn; (W von Frenckell- stiftelsen gav ekonomiskt stöd för resan) Sveriges matematikdelegation på besök med Henrik Laurén som värd Speciallärarna utrustas med "Första hjälpen" lådor Cuk-kurs för gymnasie-elever med svårigheter i matematik Gäster från England Norges TV filmade i Mattelandet Lotta Wegelius från FST på besök

8 2004 Specialundervisningens år i Mattelandet Konsultbesök i så gott som alla svenskspråkiga skolor i staden Träffar med speciallärare och föräldrar runt barn med svårighetet i matematik Synskadad gymnasieelev genomförde matematikkurser Möten med skolpsykologer Stadens skolassistenter på kurs Esbo svenska Mattelands invigning Deltog i seminarium på UBS om gymnasiets lp Gäster från Tyskland och Ungern,

9 2005 Pedagogiska em för klasslärare Studiecirkel i användandet av Mathematica Gymnasielärare träffas runt temahelheter i läroplanen Lärare i H:fors och Esbo inbjudna till information om Pisa-resultaten med Henrik Laurén som dragare Samarbete med Annegården kring ”Dans, musik och matematik” Produktion av lärobjekt för nätet i samarbete med Mediecentralen och UBS Kaffeserveringen under året sponsrad av W von Frenckells stiftelse

10 2006 Produktion av lärobjekt för Internet i samarbete med Mediecentralen och UBS Besök av lärarstuderande vid HU, lärare från Sverige och personer från Norges undervisnings ministerium Mathematica kurs för gymnasieelever H:fors stads matematikstrategi Samarbete med Lin Simons kring bildkonst och matematik Mattelandspiloten; sammankomster för lärare från regionerna i Svenskfinland i samarbete med Resurscentret RC Pro Juventute Nostra priset

11 2007 Mattedagar i Blomängens skola CUK-kurs för klubbledare Workshops på Arbis, Maols höstdagar, Prakticum Integrering av bildkonst och matematik i skolan Besök av lärare från bl.a. Tyskland och Norge Matematikstrategin; Stadens satsning på matematik. Mattedagar för elever i skolorna. Material för de centrala begreppen i åk.1-6 utarbetas i Mattelandet och Matikkamaa. Alla lågstadieskolor har fått materialet Utveckling av uppgifter för fördjupning av matematiska begrepp i åk.9

12 2008 Initiering och planering av bedömningsprojekt för lärare i åk.9 Arbetet i norra distriktet fortsätter Fronter rummet byggs upp Smartboardkurs Materialutveckling med Brita Olsson-Lehtonen Matematikstrategin förverkligas Samarbete med Resurscentret kring lärarfortbildning Besök av Stockholms skolverk och utbildningsdepartement, Folkhälsan, Växsjö uni, Borgå gymnasium angående synskadad elev. Stödkurs i matematik för gymnasie- elever i samarbete med Arbis

13 2009 Fronter/ Mattelandets rum öppnades Mattedagar i Kronohagens och Munksnäs lågstadieskolor Lärarstuderande från Helsingfors uni och tysk föreläsare Berndt Zimmermann på besök Kontinuerligt stöd för specialelev i gymnasiet Träff med matematiklärarna i högstadieskolorna Materialutveckling

14 Vi tackar Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland rf, Waldemar von Frenckells stiftelse, Magnus Ehrnrooths stiftelse, Sällskapet Smågossarna rf, Svenska Kulturfonden, Utbildningsstyrelsen och Wihuri säätiö för ekonomiskt stöd


Ladda ner ppt "Mattelandets historik. 2000 Unesco utlyser år 2000 till matematikens år och Mattelandet startar sin verksamhet i Helsingfors Verksamheten tar form, vi."

Liknande presentationer


Google-annonser