Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betydelsen av transparens för tillväxt i Europa Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning och Lunds Universitet Presentation vid seminariet Sambandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betydelsen av transparens för tillväxt i Europa Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning och Lunds Universitet Presentation vid seminariet Sambandet."— Presentationens avskrift:

1 Betydelsen av transparens för tillväxt i Europa Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning och Lunds Universitet Presentation vid seminariet Sambandet mellan transparens och tillväxt, Stockholm 12 dec 2006

2 Transparensbegreppets aktualitet ur ett europeiskt perspektiv Europeisk tillväxtstrategi Europeisk tillväxtstrategi –Lissabonprocessen (transparens, benchmarking) Bolagsstyrning/förtroende Bolagsstyrning/förtroende –Företagsskandaler (Skandia, Enron, Parmalat osv) Beslutsfattande på olika nivåer inom EU Beslutsfattande på olika nivåer inom EU –Ansvarsutkrävande/var tas besluten? (EMU- debatt, ”Plan D” m m)

3 Forskningens ökade intresse för transparens, ett exempel NBER Working Papers NBER Working Papers –32 träffar på ”transparency” som sökord –0 st 1973 – 1993 –31 st 1995 eller senare –23 st 2000 eller senare

4 Forskning om transparens inom olika forskningsområden Område: Område: –Monetär ekonomi 31% –Internationell finansiell ekonomi 24% –Allmän makroekonomi 15% –Företagsfinansiering 11% –Offentlig ekonomi, internationell handel, finansiell prissättning och arbetsmarknadsekonomi 19% Ingen har explicit kopplat transparens till tillväxt! Ingen har explicit kopplat transparens till tillväxt!

5 Begreppet transparens Multifunktionellt Multifunktionellt Multidimensionellt Multidimensionellt Vägen från transparens till ekonomisk tillväxt har inte tydliggjorts Vägen från transparens till ekonomisk tillväxt har inte tydliggjorts

6 Vad är ”transparens”? MGN för transparensfrågor: informationsasymmetri mellan två aktörer MGN för transparensfrågor: informationsasymmetri mellan två aktörer AKTÖR 1: HAR MER INFORMATION AKTÖR 2: HAR MINDRE INFORMATION ”TRANSPARENS”

7 Osäkerhet som omger utbytet av information mellan sändare och mottagare Sändare Mottagare Sändare Mottagare

8 Transparens Öppenhet Öppenhet Tydlighet Tydlighet Förutsägbarhet Förutsägbarhet Tillgänglighet Tillgänglighet

9 Integrationens effekt? Informationsteknologin (ökade möjligheter men också frestelser) Informationsteknologin (ökade möjligheter men också frestelser) Globaliseringen (trend från 76 länder 1945 till 197 länder 2003? EUs utvidgning?) Globaliseringen (trend från 76 länder 1945 till 197 länder 2003? EUs utvidgning?)

10 Sändaren Fundamentala fakta Fundamentala fakta Koordination Koordination - Egna mål och förväntningar - Egna mål och förväntningar - Bild av mottagarens mål, förväntningar och tolkningsförmåga - Bild av mottagarens mål, förväntningar och tolkningsförmåga

11 Kan det finnas för mycket transparens? (3 ex) ”Drunkningssyndromet” – kostnad att sovra bland värdefull och värdelös information. ”Drunkningssyndromet” – kostnad att sovra bland värdefull och värdelös information. Den publika informationens dubbla roller – fundamenta och koordinationsmekanism (näring åt flockbeteende) Den publika informationens dubbla roller – fundamenta och koordinationsmekanism (näring åt flockbeteende) Transparens om teknologier  företags incitament att investera i konkurrensfördelar (”free riding”-problem) Transparens om teknologier  företags incitament att investera i konkurrensfördelar (”free riding”-problem)

12 Optimal transparens Trade-off mellan vinsten av högre transparens och kostnaden för överdriven transparens Trade-off mellan vinsten av högre transparens och kostnaden för överdriven transparens Vinster och kostnader olika på olika områden  ”optimal” transparens = sektorsspecifik Vinster och kostnader olika på olika områden  ”optimal” transparens = sektorsspecifik

13 Från transparens till tillväxt, steg för steg Transparens  Tillväxt  Investeringar  Kapital- kostnad  Riskpremium 

14 KAPITAL- ANSKAFFNING FINANSIELLA INTERMEDIÄRER FINANSIELLA MARKNADER INVES- TERINGS- KALKYL REALA INVES- TERINGAR EKONOMISK TILLVÄXT B. NÄRINGSLIVETS BESLUTSFATTARE A. SPARARE C. POLITIKER OCH MYNDIGHETER D. INTERNATIONELLA POLITIKER OCH MYNDIGHETER Transparens i olika dimensioner och ekonomisk tillväxt

15 Olika dimensioner av transparens – översättning i riskpremier Transparens på företagsnivå (informationsasymmetrier på företagsnivå)  företagsspecifik risk Transparens på företagsnivå (informationsasymmetrier på företagsnivå)  företagsspecifik risk Institutionell transparens (lagar, regelverk, myndighetsutövning)  landrisk Institutionell transparens (lagar, regelverk, myndighetsutövning)  landrisk Policy transparens (politiskt beslutade spelregler)  politisk risk Policy transparens (politiskt beslutade spelregler)  politisk risk

16 Politisk risk Exempel från Sverige Osäkerhet om förmögenhetsskatten Osäkerhet om förmögenhetsskatten Osäkerhet om energipolitiken – utsläppsrättigheterna Osäkerhet om energipolitiken – utsläppsrättigheterna Utspel om bonus till statliga chefer Utspel om bonus till statliga chefer Kapplöpningen om ingående investeringar och den nya politiska risken denna ger upphov till Kapplöpningen om ingående investeringar och den nya politiska risken denna ger upphov till

17 Kostnad för brist på transparens i politiken - exempel Regimskiftet 1994 Regimskiftet 1994 Kostnaden för de politiska ingreppen kan skattas till 1,5 procentenheters lägre tillväxt under 1996-1997 än vad annars skulle varit fallet Kostnaden för de politiska ingreppen kan skattas till 1,5 procentenheters lägre tillväxt under 1996-1997 än vad annars skulle varit fallet

18 Transparens i dagens konferens Policytransparens: Policytransparens: –Penningpolitik –Miljö- och energipolitik –Utbildningspolitik Institutionell transparens: Institutionell transparens: –Konkurrensregler –Det finansiella regelsystemet –Konkurslagstiftning Företagstransparens: Företagstransparens: –Transparens gentemot ägare resp konkurrenter


Ladda ner ppt "Betydelsen av transparens för tillväxt i Europa Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning och Lunds Universitet Presentation vid seminariet Sambandet."

Liknande presentationer


Google-annonser