Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frågor om språk Richard Hirsch

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frågor om språk Richard Hirsch"— Presentationens avskrift:

1 Frågor om språk Richard Hirsch
Universitetslektor i Allmän språkvetenskap Institutionen för kultur och kommunikation

2 Hur uppkom språket? Gudomlig ursprung Härmning av naturljud Gester
Hjärnans utveckling Problemlösning + Handlingsprojekt (Hierarkisk mål-medelstruktur) Indikera (visa upp) - signalera (visa upp att man visar upp) – symbolisera (konventioner) Social bonding function (200,000 sedan) Propositional bearing function (40,000 sedan)

3 Kan apor prata/lära sig att prata?
Försök att lära apor att prata Försök att lära apor att använda de dövas teckenspråk – Washoe/chimpans Försök att lära apor att använda andra teckensystem, t ex Kanzi/bonobo - Yerkish

4 Vad är ett naturligt språk?
Ett naturligt språk måste kunna läras in utan att det lärs ut. Mänskligt naturligt språk och djurs signalsystem Dubbelartikulation, rekursivitet, kreativitet Innehållsmässig bestämdhet kontra bestämbar obestämdhet Naturliga språk och konstgjorda språk

5 Hur lika/olika är världens språk?
Alla språk är olika (oändlig variation) Alla språk är lika (språkliga universaler) Vissa språk är mera lika varandra (språksläktskap – språktypologi) Pratar man ett språk, pratar man alla språk (lite grann) Språkkontakt + Kontaktspråk (Pidgin/Kreol)

6 Hur lär/tillägnar vi oss språk?
Vi behöver inte. Språket utvecklas spontant. (Chomsky: människans medfödda språkförmåga). Språket ”lär” vi oss som en del av allt annat vi lär oss. (Kognitiv lingvistik) Språket uppstår i ett socialt samspel med andra människor (G.H. Mead, L. Vygotsky, B. Malinowski, L. Wittgenstein, H.P. Grice m.m.)

7 Vad kan man när man kan ett språk?
Delta i sociala samspel, medverka i verksamheter Tala med mening Lyssna med förståelse Skriva Läsa Talet föregår skriften (fylogenetisk + ontogenetisk)

8 Hur förändras språk genom tiden?
Prinzipien der Sprachgeschichte (H. Paul) Ljudlagar (tendenser för ljudförändringar) Meaning and Change of Meaning (G.Stern) Sociala faktorer i språkförändring (W. Labov)

9 Hur är form relaterad till funktion?
Olika former – olika funktioner (påstående, fråga, uppmaning) Samma form – olika funktioner (flertydighet + språkets effektivitet) Olika former – ’samma’ funktion (synonymi + språkets flexibilitet) Ett ändligt antal ord (former) kan bilda ett oändligt antal meningar (funktioner)

10 Hur är uttryck relaterad till innehåll?
Ikonicitet (Uttryck liknar innehåll) Indexikalitet (Uttryck står i kausala eller rum-tidsliga relationer till innehåll) Konventionalitet (Uttryck är godtycklig relaterade till innehåll) Hierarkisk organisation + bestämning (ju mera komplex uttryck desto snävare innehåll)

11 Hur är språk relaterad till tanke?
Att tänka utan språk Tanken beroende av språket (Sapir + Whorf: Relativism) Tanken oberoende av språket (Chomsky: Universalism) Att tala och tänka

12 Hur är språk relaterad till världen?
Kategorier i världen – kategorier i språk Platon Aristoteles Kant Enactionism + Embodiment (J. v. Uexküll, M. Johnson) Experiential realism (G. Lakoff, M. Johnson) ”Metaphors we live by”

13 Är ett mänskligt samhälle tänkbart utan språk?
Språk och social handling – att göra saker och ting med språket (J.L. Austin ”How to do things with words”) Språk och social samspel (L. Wittgenstein) Språk och social ordning (H. Garfinkel: Medlemskap i ett samhälle = Behärskning av naturligt språk) Språk och socioekonomisk-politisk struktur (Språk/Dialekt/Sociolekt)

14 Hur är språk relaterad till känslor, attityder och viljan?
Att uttrycka känslor (utrop, kraftuttryck, lyrik) Att benämna och beskriva känslor Att påverka känslor + attityder genom språk Språk och etisk hänsyn Språk och tabu

15 Hur är talat språk relaterat till skrivit språk?
Olika skriftsystem (fonematisk-alfabetisk, fonematisk-stavelse, ideografisk skrift) Talet kontinuerlig ström av ljud (tystnad/ordgräns) Skrift ett räcke av enskilda diskreta tecken (bokstäver, ord) Skrift närmare tankeinnehållet Talet närmare det sociala samspelet

16 Vad vet vi om språk? Kunskap om språk / kunskap i språk
Språk för att beskriva språk (metaspråk) Humboldt: Ergon (Produkt) / Energia (Process) De Saussure: Langue (Språksystem) / Parole (Språkanvändning) Chomsky: Kompetens (Språkförmåga) / Performans (Språkanvändning)

17 Är vissa språk bättre än andra?
Fult språk Rika språk / fattiga språk Språkvård (Preskriptiv språkvetenskap) Allt som går att uttryckas i ett språk kan uttryckas på alla språk, men på olika sätt. (L. Hjelmslev) Språk skiljer sig inte så mycket i vad som kan uttryckas utan mera i vad som måste uttryckas (R. Jakobson)

18 Var kan man läsa mer om språk?
Människans språk av Per Linell Språkbrukaren och orden av P. af Trampe The Study of Language av George Yule


Ladda ner ppt "Frågor om språk Richard Hirsch"

Liknande presentationer


Google-annonser