Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte 2014-09-10. DatumSamhällsvetenskapliga fakulteten 2 1)Kompetensförsörjning (Ebba M, Anna M) 2)Arbetsmiljöarbetet (Dieter) 3)Prefektkontrakt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte 2014-09-10. DatumSamhällsvetenskapliga fakulteten 2 1)Kompetensförsörjning (Ebba M, Anna M) 2)Arbetsmiljöarbetet (Dieter) 3)Prefektkontrakt."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte

2 DatumSamhällsvetenskapliga fakulteten 2 1)Kompetensförsörjning (Ebba M, Anna M) 2)Arbetsmiljöarbetet (Dieter) 3)Prefektkontrakt (Dieter) 4)Utvärdering av forskningskontrakt (Dieter) 5)Medarbetarundersökningen (Nils) 6)Delårsbokslut + RALS (Per, Mathias) 7)Utbildningsfrågor (Ulrika, Nils) 8)Forskningsfrågor (Magnus, Karin) 9)Övriga frågor - Frågor inför ”utökad rektorsdialog 18/9” - Nya datum (prefektseminarium 25/9, prefekt- och chefsträff 3/11, presonaldagen 20/11) - Presentation av fakultetsnämndens ledamöter/suppleant - Fakultetsnämndens sammanträde 10/9

3 Medarbetarundersökningen 2014 Quick Search Datainsamling 20/10-2/11 (kan komma att justeras) Organisationsträd och hemvist, deadline 12/9 Frågebatteri deadline 15/9, många viljor och synpunkter … ”Chef” Resultatportal tillgänglig för alla chefer inkl Action Manager Presentation för ledningen OCH fakulteter 8-9/12

4 Samhällsvetenskaplig fakultet Delårsbokslut DatumSidfot4

5 Budget/Utfall (HST) – Vt14 DatumSidfot5

6 Utfall (tkr) SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FAKULTET INTÄKTER Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodicerade externa medel Försäljningsintäkter Finansiella intäkter S:a Intäkter KOSTNADER Lönekostnader Övr personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Univ gem kostnader Fak gem kostnader Inst gem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar S:a Kostnader Resultat

7 Resultat delårsbokslut Sam fak Inst/enhetResultat MK Geografi och ek hist Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap TUV CERUM DDB Enh för polisutb Idrottshögskolan Juridiskt Forum Restauranghögskolan UCGS Gem fakulet Korr semesterlöneskuld Totalt Sidfot7

8 DatumSidfot8 ANSTÄLLNINGSSTATISTIK Institution/Enhet (Avrundade heltidsekv.) Andel kv Andel kv Andel kv Geografi och ek historia (inkl Trum) 65 41% 65 43% 65 45% Handelshögskolan145 42% % % Informatik43 32% 43 32% 44 29% Juridik47 61% 48 62% 53 53% Kostvetenskap28 95% 31 94% 32 95% Pedagogik94 56% % % Psykologi88 52% 84 53% 87 53% Socialt arbete74 58% 74 58% 72 58% Sociologi57 49% 59 50% 61 54% Statsvetenskap52 65% 59 65% 58 62% TUV113 61% % % CERUM7 27% 8 25% 6 31% Demografiska databasen inkl CBS63 68% 69 23% 71 20% Enh för polisutbildning10 50% 9 44% 9 56% Idrottshögskolan6 65% 5 60% 5 56% Juridiskt Forum11 91% 12 96% 13 92% Kansliet för samhällsvetenskap10 70% 10 70% 11 73% Restauranghögskolan4 30% 4 25% 4 UCGS % 18 94% 15 93% Totalt930 55% % %

9 9 ANSTÄLLNINGSSTATISTIK Befattningskategori/Funktion (huvuden) Andel kv Andel kv Andel kv Professor73 34% 72 35% 70 30% Adjungerad professor1 100% % Gästprofessor5 60% 5 20% 5 0% Seniorprofessor 7 14% 5 20% 4 25% Universitetslektor303 50% % % Biträdande lektor4 50% 4 4 Universitetslektor, gäst4 75% 2 50% 3 33% Universitetslektor, senior2 0% % Universitetslektor, adjungerad 2 50% Universitetsadjunkt117 58% % % Universitetsadjunkt, gäst % Postdoktor14 64% 24 67% 32 72% Forskare17 53% 13 62% 5 60% Forskarassistent4 100% 10 80% 16 75% Doktorand (forskarstud) % % % Annan undervis och forskande personal22 41% 29 83% 30 63% Administrativ personal159 85% % % Teknisk personal 79 38% 83 39% 90 42% Totalt970 55% % %

10 DatumSidfot10 ANSTÄLLNINGSSTATISTIK Anställningsform (huvuden) Andel kv Andel kv Andel kv Tillsvidareanställda686 56% % % Visstidsanställda ALVA 69 58% 81 54% % Visstidsanställda dorand % % % Visstidsanställda podo 14 64% 24 67% 32 72% Vikarier32 59% 38 71% 40 63% Anställda utan statlig pensionsrätt (seniorer)11 27% 6 33% 8 25% Totalt970 55% % %

11 Information om utbildning Personaldag UK USSR

12

13 Utbildningskommittén (UK) Remiss Pedagogisk portfölj Inrapportering av examensarbeten i DIVA –Avläsning v.37 (8-12 sep) för perioden Examination online – problem Kursplanemallen BPS och mätning av andel disputerade i undervisning

14 Utbildningsstrategiska rådet (USSR) Uppdatering av diverse regelverk BPS och mätning av de fyra kvalitetskriterierna för GU Regelverkets efterlevnad i GU Studiebarometern

15 Wallenberg Academy Fellows (WAF) 5 nov sista dag för nominering till kansliet Beredning av FK 1 dec Dekanens beslutsmöte Inbjudan och anvisningar bifogas utskicket


Ladda ner ppt "Informationsmöte 2014-09-10. DatumSamhällsvetenskapliga fakulteten 2 1)Kompetensförsörjning (Ebba M, Anna M) 2)Arbetsmiljöarbetet (Dieter) 3)Prefektkontrakt."

Liknande presentationer


Google-annonser