Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstämma för Vattenfalls Veteraner i Stockholm Onsdag 11 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstämma för Vattenfalls Veteraner i Stockholm Onsdag 11 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstämma för Vattenfalls Veteraner i Stockholm Onsdag 11 mars 2015

2 Dagordning för Föreningsstämman 1.Dagordning 2.Val av ordförande och sekreterare för stämman 3.Val av två justeringsmän 4.Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt 5.Styrelsens verksamhetsberättelse 6.Ekonomisk redovisning 7.Revisorernas berättelse 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9.Fastställande av budget för kommande år 10.Fastställande av årsavgiften 11.Val av styrelse samt styrelsens ordförande 12.Val av två revisorer och en suppleant 13.Tillsättande av valberedning 14.Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor 15.Övriga frågor 16.Stämman avslutas

3 Styrelsen Lars Jacobssonordförande Håkan Nybergvice ordförande, kassör Björn Wikströmsekreterare Birgitta Sundströmverksamhetsutveckling Sven-Erik Åkerlindprogramgrupp, sammankallande Inger Norbergekonomi Jan Sedvallsonprogramgrupp, hemsida Agnetha Edinklubbmästare, programgrupp Gun Anderssonhedersledamot (adjungerad) Adjungerad till styrelsen för hantering av medlemsregistret och för data/IT frågor är Bengt Ejenmark.

4 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel……..

5 VD Öystein Löseth presenterar företaget

6 Vandring utefter Mälaren i Bromma

7 Susanne Alfvengren underhåller

8 Finlandsresan. Åbo och Olkiluoto

9 Liljevalchs Vårsalong

10 Tommy Eriksson ger hälsoråd

11 Ölprovning

12 Jazzlunch

13 Julfest

14 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel…….. Hur utveckla verksamheten? Telefonintervjuer med 50 medlemmar…

15 Resultat av intervjuerna…

16 Andra resultat av intervjuerna…. Programutbudet är i stort är bra Kulturaktiviteter är omtyckta Utvecklingen av vandringarna med utökad guidning och lunch efteråt är uppskattad Den snabba rapporteringen av aktiviteterna på hemsidan är bra

17 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel…….. Hur utveckla verksamheten. Telefonintervjuer med 50 medlemmar… Hur styr vi?

18 Mål och nyckeltal Mål 2014 Utfall 2014 Medlemsantal 500 510 Deltagare i aktiviteter 960840

19 Antal deltagare totalt i olika aktiviteter

20 Mål och nyckeltal Mål 2014 Utfall 2014 Medlemsantal 500 510 Deltagare i aktiviteter 960840 Deltagande medlemmar 275230 Besök på Hemsidan. Snitt/månad 350 601 Engagerade personer utanför styrelsen 12 9

21 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel…….. Hur utveckla verksamheten. Telefonintervjuer med 50 medlemmar… Hur styr vi? Medlemsrekryteringen har stagats upp. Gemensam process över hela landet.

22 Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har haft 8 sammanträden Föreningen har 510 medlemmar Aktiviteterna är kärnan i verksamheten 230 medlemmar har deltagit 840 gånger i 18 olika aktiviteter. Några exempel…….. Hur utveckla verksamheten. Telefonintervjuer med 50 medlemmar… Hur styr vi? Medlemsrekryteringen har stagats upp. Gemensam process över hela landet. De interna processerna formaliseras så att mer kraft kan läggas på aktiviteterna. Ett exempel…

23 23 Veteranerna i Stockholm. Årsmötesprocessen Årsmötes- datum bestämt i Program- processen SVEN- ERIK Årsmötes- datum bestämt i Program- processen SVEN- ERIK * Initiera Val beredningen * Program * Kallelse LARS * Initiera Val beredningen * Program * Kallelse LARS * Lokalbokning * Mat & kaffe * Presenter * Närvarolista AGNETHA * Lokalbokning * Mat & kaffe * Presenter * Närvarolista AGNETHA RR & BR INGER RR & BR INGER Närvaro- lista till Inger AGNETHA Närvaro- lista till Inger AGNETHA * Välkommen mm Genomförande enligt programmet * Föreningsstämma LARS Sekreterare BJÖRN * Välkommen mm Genomförande enligt programmet * Föreningsstämma LARS Sekreterare BJÖRN * Verksam- hetsberättelse * Budget * Initiera revisonen. Säkerställ revisions- rapporten * HÅKAN * Verksam- hetsberättelse * Budget * Initiera revisonen. Säkerställ revisions- rapporten * HÅKAN Rapport till * Webben 1) (Jan) * Verksamhets- berättelsen (Håkan) * Pufftext Bengt LARS Rapport till * Webben 1) (Jan) * Verksamhets- berättelsen (Håkan) * Pufftext Bengt LARS 1) Se särskild instruktion Tryckning: Kallelse. Program. Verksamhets- berättelse, RR/BR. Budget. Valberedningens förslag, Revisionsrapport. Vårprogram, Program- översikt. Bra att veta. mm JAN Tryckning: Kallelse. Program. Verksamhets- berättelse, RR/BR. Budget. Valberedningens förslag, Revisionsrapport. Vårprogram, Program- översikt. Bra att veta. mm JAN 150207 * Till webben: JAN * Puff: BENGT * Statistik: INGER * Verksamhets- berättelse: HÅKAN * Till webben: JAN * Puff: BENGT * Statistik: INGER * Verksamhets- berättelse: HÅKAN Utskick post SVEN-ERIK Mail BENGT Utskick post SVEN-ERIK Mail BENGT

24 Samrådsgrupp med Vattenfall Veteranföreningsträffen i Forsmark i april 2014 visade att många föreningar har svårt att bedriva verksamhet pga starkt minskade bidrag från Vattenfall

25 Bidraget från Vattenfall till Vattenfalls Veteraner i Stockholm

26 Samrådsgrupp med Vattenfall Veteranföreningsträffen i Forsmark i april 2014 visade att många föreningar har svårt att bedriva verksamhet pga starkt minskade bidrag från Vattenfall Ett initiativ togs därför på träffen om att föreslå Vattenfall att bilda en Samrådsgrupp för att utveckla hur Veteranerna kan bidra till Vattenfall och därmed få ökade anslag. Förslag på insatser från Veteranerna: historieskrivning, mentorskap, yrkeskunskap mm Alf Lindfors och Lars Jacobsson träffade Torbjörn Wahlborg och Dag Svensson den 13 januari. Konstruktivt möte. En Samrådsgrupp skall bildas med representanter för Vattenfall och Veteranerna. Lokala kontaktpersoner skall utses. Arbetet fortsätter….

27 Dagordning för Föreningsstämman 1.Dagordning 2.Val av ordförande och sekreterare för stämman 3.Val av två justeringsmän 4.Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt 5.Styrelsens verksamhetsberättelse 6.Ekonomisk redovisning 7.Revisorernas berättelse 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9.Fastställande av budget för kommande år 10.Fastställande av årsavgiften 11.Val av styrelse samt styrelsens ordförande 12.Val av två revisorer och en suppleant 13.Tillsättande av valberedning 14.Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor 15.Övriga frågor 16.Stämman avslutas

28 Resultaträkning 2014 Intäkter Resultat Budget Anslag från Vattenfall AB 82 000 kr 82 000 kr Medlemsavgifter 100 800 kr 95 000 kr Finlandsresan 78 748 kr 50 000 kr Deltagaravgifter 36 685 kr 50 000 kr Friskvård 3 300 kr 2 000 kr Räntor 7 555 kr 8 000 kr Årets intäkter 309 088 kr 287 000 kr

29 Resultaträkning 2014 Kostnader Resultat Budget Medlemsaktiviteter 66 411 kr 96 000 kr Finlandsresan 108 160 kr 90 000 kr Årsmöte 31 770 kr 30 000 kr Månadsmöten 48 306 kr 35 000 kr Administration och hyra 54 848 kr 65 000 kr Friskvård 22 413 kr 17 000 kr Årets kostnader331 908 kr 333 000 kr Årets underskott 22 820 kr 46 000 kr

30 Balansräkning TILLGÅNGAR 31/12 2013 31/12 2014 Kassa& Plusgiro 4 211 kr 1 237 kr Collector Credit AB189 771 kr 150 341 kr Marginalen Bank202 859 kr 206 844 kr Kundfordringar 50 kr 0 kr Summa tillgångar396 891 kr358 422 kr SKULDER Medlemsavgifter 2015 7 400 kr 2 500 kr Leverantörsskulder 48 633 kr 40 060 kr Medlemmar tillgodo 9 414 kr 7 238 kr Ingående eget kapital322 605 kr 331 444 kr Årets överskott 8 839 kr Årets underskott +22 820 kr Summa skulder396 891 kr 358 422 kr

31 Dagordning för Föreningsstämman 1.Dagordning 2.Val av ordförande och sekreterare för stämman 3.Val av två justeringsmän 4.Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt 5.Styrelsens verksamhetsberättelse 6.Ekonomisk redovisning 7.Revisorernas berättelse 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9.Fastställande av budget för kommande år 10.Fastställande av årsavgiften 11.Val av styrelse samt styrelsens ordförande 12.Val av två revisorer och en suppleant 13.Tillsättande av valberedning 14.Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor 15.Övriga frågor 16.Stämman avslutas

32 Förslag Budget 2015 och utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2014 Anslag från Vattenfall 60 000 82 000 Medlemsavgifter (oförändr 200 kr) 100 000 100 800 Deltagaravgifter 48 000 39 985 Deltagaravgifter Finlandsresan 78 748 Räntor 3 000 7 555 Summa intäkter 211 000 309 088 Medlemsaktiviteter 100 000 66 411 Kostnader Finlandsresan 108 160 Årsmöte 21 000 31 770 Månadsmöten 50 000 48 306 Adm. o hyra 55 000 54 848 Friskvård inkl. vandringar 25 000 22 413 Summa kostnader 251 000 331 908 Underskott: (täcks av fond. medel) -40 000 -22 820

33 Dagordning för Föreningsstämman Dagordning Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt Styrelsens verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av budget för kommande år Fastställande av årsavgiften Val av styrelse samt styrelsens ordförande Val av två revisorer och en suppleant Tillsättande av valberedning Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor Övriga frågor Stämman avslutas


Ladda ner ppt "Föreningsstämma för Vattenfalls Veteraner i Stockholm Onsdag 11 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser