Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information Dödsbrandsrapporteringen Presentation av erfarenheter idag Presentation av erfarenheter imorgon Tema Utbildningar inom området.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information Dödsbrandsrapporteringen Presentation av erfarenheter idag Presentation av erfarenheter imorgon Tema Utbildningar inom området."— Presentationens avskrift:

1 Information Dödsbrandsrapporteringen Presentation av erfarenheter idag Presentation av erfarenheter imorgon Tema Utbildningar inom området

2 Kriterier för dödsbrand Offret ska ha omkommit på grund av skador till följd av brand eller explosionsartad förbränning. – Både avsiktliga och oavsiktliga brandhändelser ska räknas med. Detta innebär t.ex. att också dråp, mord och självmord räknas som dödsbrand. Även oklara fall ska rapporteras. Vid trafikolycka med brand ska det av obduktionsprotokollet framgå att offret var vid liv när brand eller brandgaser nådde kroppen. Dödsfall på grund av t.ex. krockvåld, elektrisk påverkan, sjukdom, hängning räknas inte som dödsbrand även om kroppen i efterhand blivit utsatt för brand eller explosion. Dödsfallet ska ha inträffat senast inom 30 dagar efter händelsen. Dödsbranden ska ha skett i Sverige.

3 Dödsbrandsrapportering Uppgifter från räddningstjänst, polis och massmedia Dödsbrandsrapport Räddningstjänstens olycksutredning Polisteknikernas rapport Obduktionsprotokoll www.msb.se/ida

4 Dödsbrandsdata Branden – Brandobjektet – Brandförloppet – Larm & räddningsinsats Personen/personerna – Identitet (personnummer) – Uppgifter kring dödsfallet – Uppgifter om kroppen

5 Några typiska dödsbränder som inte alltid uppfattas som dödsbränder Trafikolycka med brand och omkommen. Branden ska vara dödsorsak – avgörs av MSB i samråd med Rättsmedicinalverket och Trafikverket. Bilbrand (ofta suicid) med omkommen. Utbrunnen bil på ensligt belägen plats upptäcks efter en tid. Äldre person som får brand i kläderna genom levande ljus, tändstickor eller cigaretter. Branden blir i allmänhet av liten omfattning eller självslocknar.

6 Inrapportering till MSB Dödsbränder – Initial rapportering olycksutredning@msb.se – Blanketter för rapportering av dödsbrand (Wordmall) på webben – Rapportering via webben (lösenordsskyddad)

7 Erfarenheter från olycksundersökning idag www.tjugofyra7.se/erfarenheter www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter från olyckor & kriser/Olycksundersökningwww.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Statistik & analys/IDAwww.msb.se/sv/Kunskapsbank/Statistik RIB www.msb.se/Produkter & tjänster/Inrapportering (räddningstjänstens insatser, olycksundersökningar, dödsbrandsrapportering samt verksamhetsutövares olycksrapportering)www.msb.se/Produkter

8

9

10 Kommunal olycksutredare MSB databas Utbildning Handböcker Guider Mallar Regional samordnare Sakkunniga

11 Databas /erfarenhetssystem imorgon Kategorisering för brandorsaker, brandplats, startföremål etc. (samma som IR) Motsvarighet för andra olyckor saknas (trafik, utsläpp, drunkning etc.) Motsvarighet för räddningsinsats saknas (ledning, teknik, resursbrist, kommunikation etc) Vad vill kommunal räddningstjänst ha?

12 Tema Ett fåtal teman under begränsad tid Start 2012 Alla deltar Syfte: bättre analys  ökad kunskap

13 Olycksutredning grundkurs Högskolekurs, 5 hp Brandplatsundersökning kurs för polis och räddningstjänst, 14 dagar Kvalificerad brandutredningsmetodik Högskolekurs, 5-7.5 hp Brandplatsundersökning SKL / MSB, öppen kurs, 5 dagar Kvalificerad olycksutredningsmetodik KAU / MSB, högskolekurs, 7.5 hp Grund- utbildning Påbyggnads- utbildning BranschinriktningAllmän inriktning Utbildningar för olycksutredare – Brand Ny kurs

14 Information om utbildningar 2012 Olycksutredning grundkurs, 5 hp, VT Olycksutredning grundkurs, 5 hp, HT Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp, HT Brandplatsundersökning – kurs för polis och räddningstjänst Kvalificerad brandutredningsmetodik, ? hp, eventuellt 2012 www.msb.se/olycksutredningsmetodik www.kau.se/uppdragsutbildning/aktuella-utbildningar/kurser- inom-olycksutredning Anmälan till några av kurserna startar i oktober


Ladda ner ppt "Information Dödsbrandsrapporteringen Presentation av erfarenheter idag Presentation av erfarenheter imorgon Tema Utbildningar inom området."

Liknande presentationer


Google-annonser