Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utskottet 2007-2010 Ledamöter Daniel Bergman (m) Britt Westerlund (s) Ordförande Anna-Stina Kero (kd) Bo Ek (ns) Erik Lundström (fp) Erik Söderlund (mp)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utskottet 2007-2010 Ledamöter Daniel Bergman (m) Britt Westerlund (s) Ordförande Anna-Stina Kero (kd) Bo Ek (ns) Erik Lundström (fp) Erik Söderlund (mp)"— Presentationens avskrift:

1 Utskottet 2007-2010 Ledamöter Daniel Bergman (m) Britt Westerlund (s) Ordförande Anna-Stina Kero (kd) Bo Ek (ns) Erik Lundström (fp) Erik Söderlund (mp) Carola Lidén (c) Ingmari Åberg (v) Margareta Henricsson (ns) Fullmäktiges 1:e vice ordf. Adjungerad Elisabeth Lindberg (s) Fullmäktiges 2:e vice ordf. Adjungerad Leif Hjalmarsson (s) Fullmäktiges ordf. Adjungerad Presidiet

2 Fakta om utskottet Alla partier i fullmäktige har en plats i utskottet – oavsett storlek Har fyra gemensamma möten/år Har en budget på cirka 200 000kr/år Arbetar i arbetsgrupper Påverkar genom att: Öka fullmäktiges kunskaper tex: –Presentera statistik –Arrangera utbildningar –Videokonferenser/jämställdhetsseminarier, osv –Köpa in litteratur Lämna förslag/genomföra projekt tex: –Placera patientnämnden under fullmäktige –Bjuda in ersättare –Projektägare för pilotstudie

3 Utskottets aktiviteter 2009 Fullmäktigedebatten i siffror Presidiets statistik Fullmäktiges utbildningar Demokrati i praktiken (Festivitetssalen, Luleå) En förmiddag om UNGA och en eftermiddag om KULTUR (Norrbottensteatern, Luleå) Det demokratiska underskottet Styrgrupp för SKL:projekt ”Medborgardialog UNGA” Delfinansiär av attitydundersökning av Norrbottens UNGA LFU-utbildning om UNGA Brev till partierna om det demokratiska underskottet Analys av fullmäktigeenkäten Identifierade problemområden som är kvar att arbeta med –Debattklimat i fullmäktige –Återkoppling av beslut –Fritidspolitikernas villkor Pilotprojekt ”Samarbete mellan tjänstemän/ politiker” Styrgrupp för pilotprojektet Introduktionsutbildning 2011-2014

4 Utskottets verksamhet 2010 Demokratiutskottet kommer att utvärdera verksamheten mandatperioden 2007-2010.


Ladda ner ppt "Utskottet 2007-2010 Ledamöter Daniel Bergman (m) Britt Westerlund (s) Ordförande Anna-Stina Kero (kd) Bo Ek (ns) Erik Lundström (fp) Erik Söderlund (mp)"

Liknande presentationer


Google-annonser