Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation"— Presentationens avskrift:

1 Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation
Anders Björnstig Projektledare Vård- och omsorgscollege Västmanland

2 Välkommen till Västmanland

3 Klimatet vi startade i: ”Det här håller inte i dag och ännu mindre i framtiden ….”
Pensionsavgångar inom vård och omsorg i mängd väntar, även i Västmanland. Låg kompetensnivå hos många av personalen inom omsorgerna. Hur möta ökande och nya kompetenskrav hos personal inom äldreomsorgen: sjukvård, förhållningssätt, demenssjukdomar, teknologi…? Dagens utbildningar inte alltid i takt med arbetslivet. Svårt få elever/”rätt” elever till Omvårdnadsprogrammet – på gymnasiet och motsvarande utbildningar inom vuxenutbildningen; ingen attraktionskraft. Yrken inom äldreomsorg/handikappomsorger lockar inte. ……………

4 Vad göra? Konkret idé lanseras i Västmanland: Vård- och omsorgscollege, ett nationellt projekt.
Blev relativt snabbt både hopp och halmstrå för berörda organisationer och personer.

5 Idén lanseras i hela länet
Samtliga 10 kommunstyrelser i Västmanland beslutade: Detta satsar vi pengar och prestige på, det verkar bra. Kör på, högt tempo önskvärt och angeläget (2007/08). Länsorganisationen Västmanlands kommuner och landsting (VKL) gavs ansvaret att få igång utvecklingen.

6 Reaktioner/mottagande av idén i Västmanland
Idén med Vård- och omsorgscollege upplevdes krävande, men gav svar på förväntningar. Dessutom beslutade samtliga kommuners KS-politiker detta. Två faktorer som underlättade arbetet, när strategiskt utvalda personer inbjöds och organiserandet av grupperingar gjordes. Allmän inställning: Värt att pröva!

7 Så startade Västmanland – tydliga mål från start
Mål från start 2008: Länet bildar VO-College-region och alla 10 kommuner ska vara med, indelade i fem lokala college (= ”naturlig”, geografisk indelning). Tuff tidtabell Regionorganisation och alla fem lokala college ska vara certifierade av Nationella Rådet i augusti 2009. ……. och så blev det. Parallellt, innan alla certifieringar var klara, sattes ett antal regionala utvecklingsgrupper igång: Kvalitetssäkrad handledarutbildning och praktik (APU), validering, baskompetens, IT, marknadsföring, programrektorers nätverk, högskolesamverkan … .

8 Västmanland

9 Vård- och omsorgscollege Västmanland i dag?
En regional paraplyorganisation Stöd för de fem lokala collegebildningarna. Fem lokala collegebildningar (samarbetsnätverk): Vård- och Omsorgscollege Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) Vård- och Omsorgscollege Västerås Vård- och Omsorgscollege Kolbäcksådalen (Hallstahammar, Surahammar) Vård- och Omsorgscollege Sala Vård- och Omsorgscollege Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg)

10 Exempel på Vård- och omsorgscollege i en västmanländsk storstad: Västerås

11 Regionala utvecklingsområden i Västman-land, några exempel (liknande områden bearbetas över hela landet inom VO-College): Praktik (APU/APL): Kvalitetssäkring av elevers praktik och av handledarutbildningar, inom VO-College. Validering – enhetlighet i länet/landet. Samsyn baskompetens, del av kvalitetssäkringen. Kompetensutveckling både av lärare och personal inom vård och omsorg. (Se följande bilder). Samverkan Mälardalens Högskola. Gemensam regional marknadsföring. Regional plan för marknadskommunikation inom VO-College. IT/regional lärplattform Vård- och omsorgscollege Västmanland.

12 Kompetensutveckling för redan verksam personal
Personalens kompetensutveckling anses av alla aktörer som ett grundläggande och viktigt område för framgång med Vård- och omsorgscollege Västmanland.

13 Ämnen/ämnesområden som bör inrymmas i de närmaste årens insatser för kompetensutveckling, av både lärare och personal på arbetsplatser inom vård och omsorg i Västmanland, är bland annat följande: Handledarutbildningar för kvalitetssäkrade praktikplatser Demenssjukdomar Grundläggande sjukvård Psykiatri, olika specialiteter Fysiska och psykiska funktionsnedsättningar Utvecklingsstörning (inkl. åldrande) Läkemedelskunskaper Etiskt förhållningssätt Datorer/datorkunskap Dokumentation Teknologi i vård-/omsorgsarbete Språkliga kompetenser (svenska och andra språk) Kompetensutveckling lärare – avnämarpersonal tillsammans; ”arbetsbyte”. Internationalisering, internationellt samarbete, både för personal inom utbildningar och inom vård/omsorg.

14 Samverkan kan i dag börja spira mellan framåt regioner; kanske mellan VO-College i Västmanland och Örebro län? Några visionära exempel: Fördela och utveckla (över regiongränserna) spetskompetens på gymnasienivå, med utlåningsbar lärarkompetens från en ort till en annan (se listan föregående bild samt Gy 11). Ordna interregionala idéseminarier/konferenser. Gemensamma interregionala EU-projekt. 2-3 närliggande VO-Collegeregioner samverkar om tillgängliga praktikplatser (något som spås bli mindre av). Utvecklande av IT- lärplattform enligt samma modeller (rationellt, billigare). Marknadsföringsinsatser samordnas (muskler, uppmärksamhet). Tillsammans organisera och fördela uppdrag inom extraordinär uppdragsutbildning.

15 Frid och fröjd i all framtid?
Nationella Rådets certifieringar av en region och lokala college är inte eviga. Samarbetet inom Vård- och omsorgs-college hålls ihop så länge parterna inom organisationen levererar vinna–vinna-lösningar. I Västmanland gör vi det i dag.

16 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning


Ladda ner ppt "Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation"

Liknande presentationer


Google-annonser