Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Anders Björnstig Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Anders Björnstig Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Anders Björnstig Projektledare Vård- och omsorgscollege Västmanland 073-910 53 92 anders.bjornstig@vasteras.se

2 Välkommen till Västmanland

3 Klimatet vi startade i: ”Det här håller inte i dag och ännu mindre i framtiden ….” Pensionsavgångar inom vård och omsorg i mängd väntar, även i Västmanland. Pensionsavgångar inom vård och omsorg i mängd väntar, även i Västmanland. Låg kompetensnivå hos många av personalen inom omsorgerna. Låg kompetensnivå hos många av personalen inom omsorgerna. Hur möta ökande och nya kompetenskrav hos personal inom äldreomsorgen: sjukvård, förhållningssätt, demenssjukdomar, teknologi…? Hur möta ökande och nya kompetenskrav hos personal inom äldreomsorgen: sjukvård, förhållningssätt, demenssjukdomar, teknologi…? Dagens utbildningar inte alltid i takt med arbetslivet. Dagens utbildningar inte alltid i takt med arbetslivet. Svårt få elever/”rätt” elever till Omvårdnadsprogrammet – på gymnasiet och motsvarande utbildningar inom vuxenutbildningen; ingen attraktionskraft. Svårt få elever/”rätt” elever till Omvårdnadsprogrammet – på gymnasiet och motsvarande utbildningar inom vuxenutbildningen; ingen attraktionskraft. Yrken inom äldreomsorg/handikappomsorger lockar inte. Yrken inom äldreomsorg/handikappomsorger lockar inte. …………… ……………

4 Vad göra? Konkret idé lanseras i Västmanland: Vård- och omsorgscollege, ett nationellt projekt. Blev relativt snabbt både hopp och halmstrå för berörda organisationer och personer.

5 Idén lanseras i hela länet Samtliga 10 kommunstyrelser i Västmanland beslutade: Detta satsar vi pengar och prestige på, det verkar bra. Kör på, högt tempo önskvärt och angeläget (2007/08). Samtliga 10 kommunstyrelser i Västmanland beslutade: Detta satsar vi pengar och prestige på, det verkar bra. Kör på, högt tempo önskvärt och angeläget (2007/08). Länsorganisationen Västmanlands kommuner och landsting (VKL) gavs ansvaret att få igång utvecklingen. Länsorganisationen Västmanlands kommuner och landsting (VKL) gavs ansvaret att få igång utvecklingen.

6 Reaktioner/mottagande av idén i Västmanland Idén med Vård- och omsorgscollege upplevdes krävande, men gav svar på förväntningar. Idén med Vård- och omsorgscollege upplevdes krävande, men gav svar på förväntningar. Dessutom beslutade samtliga kommuners KS-politiker detta. Dessutom beslutade samtliga kommuners KS-politiker detta. Två faktorer som underlättade arbetet, när strategiskt utvalda personer inbjöds och organiserandet av grupperingar gjordes. Två faktorer som underlättade arbetet, när strategiskt utvalda personer inbjöds och organiserandet av grupperingar gjordes. Allmän inställning: Värt att pröva!

7 Så startade Västmanland – tydliga mål från start Mål från start 2008: Länet bildar VO-College- region och alla 10 kommuner ska vara med, indelade i fem lokala college Mål från start 2008: Länet bildar VO-College- region och alla 10 kommuner ska vara med, indelade i fem lokala college (= ”naturlig”, geografisk indelning). Tuff tidtabell Tuff tidtabell Regionorganisation och alla fem lokala college ska vara certifierade av Nationella Rådet i augusti 2009. ……. och så blev det. ……. och så blev det. Parallellt, innan alla certifieringar var klara, sattes ett antal regionala utvecklingsgrupper igång: Kvalitetssäkrad handledarutbildning och praktik (APU), validering, baskompetens, IT, marknadsföring, programrektorers nätverk, högskolesamverkan …. Parallellt, innan alla certifieringar var klara, sattes ett antal regionala utvecklingsgrupper igång: Kvalitetssäkrad handledarutbildning och praktik (APU), validering, baskompetens, IT, marknadsföring, programrektorers nätverk, högskolesamverkan ….

8 Västmanland

9 Vård- och omsorgscollege Västmanland i dag? En regional paraplyorganisation En regional paraplyorganisation Stöd för de fem lokala collegebildningarna. Fem lokala collegebildningar (samarbetsnätverk): Fem lokala collegebildningar (samarbetsnätverk):  Vård- och Omsorgscollege Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör)  Vård- och Omsorgscollege Västerås  Vård- och Omsorgscollege Kolbäcksådalen (Hallstahammar, Surahammar)  Vård- och Omsorgscollege Sala  Vård- och Omsorgscollege Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg)

10 Exempel på Vård- och omsorgscollege i en västmanländsk storstad: Västerås Vård- och omsorgs- college Västerås Carlforsska gymnasiet - MedLearn - Hermods vuxenutbild- ningar - Attendo Care Carema äldreomsorg Hjärtpunkt Skiljebo Tillberga Grannskaps- service proAros Vård och Omsorg Skultuna Vård och Omsorg

11 Regionala utvecklingsområden i Västman- land, några exempel (liknande områden bearbetas över hela landet inom VO-College): Praktik (APU/APL): Kvalitetssäkring av elevers praktik och av handledarutbildningar, inom VO-College. Praktik (APU/APL): Kvalitetssäkring av elevers praktik och av handledarutbildningar, inom VO-College. Validering – enhetlighet i länet/landet. Validering – enhetlighet i länet/landet. Samsyn baskompetens, del av kvalitetssäkringen. Samsyn baskompetens, del av kvalitetssäkringen. Kompetensutveckling både av lärare och personal inom vård och omsorg. (Se följande bilder). Kompetensutveckling både av lärare och personal inom vård och omsorg. (Se följande bilder). Samverkan Mälardalens Högskola. Samverkan Mälardalens Högskola. Gemensam regional marknadsföring. Regional plan för marknadskommunikation inom VO-College. Gemensam regional marknadsföring. Regional plan för marknadskommunikation inom VO-College. IT/regional lärplattform Vård- och omsorgscollege Västmanland. IT/regional lärplattform Vård- och omsorgscollege Västmanland.

12 Kompetensutveckling för redan verksam personal Personalens kompetensutveckling anses av alla aktörer som ett grundläggande och viktigt område för framgång med Vård- och omsorgscollege Västmanland.

13 Ämnen/ämnesområden som bör inrymmas i de närmaste årens insatser för kompetensutveckling, av både lärare och personal på arbetsplatser inom vård och omsorg i Västmanland, är bland annat följande: Handledarutbildningar för kvalitetssäkrade praktikplatser Handledarutbildningar för kvalitetssäkrade praktikplatser Demenssjukdomar Demenssjukdomar Grundläggande sjukvård Grundläggande sjukvård Psykiatri, olika specialiteter Psykiatri, olika specialiteter Fysiska och psykiska funktionsnedsättningar Fysiska och psykiska funktionsnedsättningar Utvecklingsstörning (inkl. åldrande) Utvecklingsstörning (inkl. åldrande) Läkemedelskunskaper Läkemedelskunskaper Etiskt förhållningssätt Etiskt förhållningssätt Datorer/datorkunskap Datorer/datorkunskap Dokumentation Dokumentation Teknologi i vård-/omsorgsarbete Teknologi i vård-/omsorgsarbete Språkliga kompetenser (svenska och andra språk) Språkliga kompetenser (svenska och andra språk) Kompetensutveckling lärare – avnämarpersonal Kompetensutveckling lärare – avnämarpersonal tillsammans; ”arbetsbyte”. Internationalisering, internationellt samarbete, både för personal inom utbildningar och inom vård/omsorg. Internationalisering, internationellt samarbete, både för personal inom utbildningar och inom vård/omsorg.

14 Samverkan kan i dag börja spira mellan framåt regioner; kanske mellan VO-College i Västmanland och Örebro län? Några visionära exempel: Fördela och utveckla (över regiongränserna) spetskompetens på gymnasienivå, med utlåningsbar lärarkompetens från en ort till en annan (se listan föregående bild samt Gy 11). Fördela och utveckla (över regiongränserna) spetskompetens på gymnasienivå, med utlåningsbar lärarkompetens från en ort till en annan (se listan föregående bild samt Gy 11). Ordna interregionala idéseminarier/konferenser. Ordna interregionala idéseminarier/konferenser. Gemensamma interregionala EU-projekt. Gemensamma interregionala EU-projekt. 2-3 närliggande VO-Collegeregioner samverkar om tillgängliga praktikplatser (något som spås bli mindre av). 2-3 närliggande VO-Collegeregioner samverkar om tillgängliga praktikplatser (något som spås bli mindre av). Utvecklande av IT- lärplattform enligt samma modeller (rationellt, billigare). Utvecklande av IT- lärplattform enligt samma modeller (rationellt, billigare). Marknadsföringsinsatser samordnas (muskler, uppmärksamhet). Marknadsföringsinsatser samordnas (muskler, uppmärksamhet). Tillsammans organisera och fördela uppdrag inom extraordinär uppdragsutbildning. Tillsammans organisera och fördela uppdrag inom extraordinär uppdragsutbildning.

15 Frid och fröjd i all framtid? Nationella Rådets certifieringar av en region och lokala college är inte eviga. Nationella Rådets certifieringar av en region och lokala college är inte eviga. Samarbetet inom Vård- och omsorgs- college hålls ihop så länge parterna inom organisationen levererar vinna–vinna-lösningar. Samarbetet inom Vård- och omsorgs- college hålls ihop så länge parterna inom organisationen levererar vinna–vinna-lösningar. I Västmanland gör vi det i dag. I Västmanland gör vi det i dag.

16 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning


Ladda ner ppt "Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Anders Björnstig Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser