Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning till kund Kundforum 2012-09-13 Material från Hjälpmedelscentralen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning till kund Kundforum 2012-09-13 Material från Hjälpmedelscentralen."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning till kund Kundforum 2012-09-13 Material från Hjälpmedelscentralen

2 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Vad har hänt se´n Kundforum 2011?

3 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Utbildningar & visningar hösten 2011 Enligt beslutad planering Lyftselar Specialanpassningar Kommunikation / kognition / EP-larm VISNING upphandlat sortiment kommunikation / kognition /EP-larm

4 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det ? Hösten 2011 Lyftselar –12 deltagare, 50% AT 50% SG, fr f a kommunanställda –Utbildningens innehåll 5,3 av 6 –Utbildningens användbarhet 5,4 av 6 –Kvalité på studiematerial 5,4 av 6 –Några av de viktigaste lärdomarna: lyftselar är verkligen olika! Prova olika byglar – inte alltid standard är bäst. Att bygeln har otroligt stor betydelse….. –Mer tid önskas –En bättre bas behövs innan denna kurs –Jättebra! Men mer tid – man blir smått åksjuk av att testa så mycket……………… Specialanpassningar

5 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det ? Hösten 2011 Specialanpassningar – inställt, för få sökande Kommunikation: Workshop Multi Comai –5 deltagare, AT, 60% PV 40% Habilitering –Utbildningens innehåll 5,0 av 6 –Utbildningens användbarhet 4,8 av 6 –Kvalité på studiematerial 5,0 av 6 –Några av de viktigaste lärdomarna: bra överblick, hur man kan använda och för vilka personer det kan passa, mycket informativt, att den går att återanvända –Vill ha mer om hur man lägger in via dator –Bra med liten grupp, bra att ha egen utrustning att jobba med –

6 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det ? Hösten 2011 VISNING upphandlat sortiment kommunikation / kognition /EP-larm –Välbesökt och uppskattat! Antidecubitusmadrasser – extrainsatta kurser –Sjuksköterskor, kommunanställda –Utbildningens innehåll 5,4 av 6 –Utbildningens användbarhet 5,5 av 6 –Kvalité på studiematerial 5,2 av 6 –Några av de viktigaste lärdomarna: se skillnaden mellan de olika madrasserna, få känna & klämma, att grundligt gå igenom användningsområde –Önskar mindre focus på trycksår – mer på hur man väljer rätt madrass –Välbehövlig utbildning – ser fram emot förskrivarutbildningen

7 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Utbildningar våren 2012 Enligt beslutad planering Kommunikation / kognition / EP-larm Antidecubitusmadrasser Specialanpassningar El-rullstolar Sitt- och ryggdynor Rollatorer – övriga gå / stå / träningshjälpmedel

8 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det? Våren 2012 Kommunikation – DAF /FAF genomfört! –4 deltagare, logopeder –Utbildningens innehåll 4,8 av 6 –Utbildningens användbarhet 5,3 av 6 –Kvalité på studiematerial 5,3 av 6 –Några av de viktigaste lärdomarna: all information om hjälpmedel är bra! Gav kunskap om användning och utskrivning av hjälpmedel vid stamning –Kanske lite ont om tid, heldag hade behövts

9 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det? Våren 2012 Antidecubitusmadrasser genomfört! –Totalt ca 100 deltagare, sjuksköterskor, fr f a kommunanställda – några PV –Utbildningens innehåll 5,0 av 6 –Utbildningens användbarhet 4,7 av 6 –Kvalité på studiematerial 4,8 av 6 –Några av de viktigaste lärdomarna: överblick över sortiment och vilka man använder till vad, bra tips, bra varierat med demo och undervisning, uppfräschning av trycksårsprofylax, tips var jag ska söka info –Önskar mer handfasta råd om hur man väljer rätt madrass –Hur man förskriver –Lite svårt följa med i förteckning över madrasser Specialanpassningar inställt! El-rullstolar genomfört 3 av 4! Sitt- och ryggdynor genomförs 2 av 4! Rollatorer – övriga gå / stå / träningshjälpmedel framflyttas!

10 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det? Våren 2012 El-rullstolar genomfört 3 av 4! –28 deltagare på 80 platser, AT, 66% kommun – övrigt PV –Utbildningens innehåll 4,9 av 6 –Utbildningens användbarhet 5,6 av 6 –Kvalité på studiematerial 5,4 av 6 –Några av de viktigaste lärdomarna: vad det finns för olika slags stolar – kvalité - användningsområde Sitt- och ryggdynor genomförs 2 av 4!

11 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det? Våren 2012 Specialanpassningar inställt! Rollatorer – övriga gå / stå / träningshjälpmedel framflyttas!

12 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Visningar våren 2012 Enligt beslutad planering Upphandlat sortiment sängar mm genomfört! Hjälpmedel i sortiment – urval: manuella rullstolar och hygienhjälpmedel genomfört! Visning av hjälpmedelscentralen för nya förskrivare genomfört!

13 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Utbildningar & visningar hösten 2012 Återstår enligt beslutad planering Sitt-o ch ryggdynor i upphandlat sortiment (Uddevalla) Lyftselar och byglar i sortiment Specialanpassningar Rollatorer – övriga gå / stå / träningshjälpmedel Kommunikation / kognition / EP-larm VISNING upphandlat sortiment och workshop –pågår vecka 37 VISNING av Hjälpmedelscentraler för nya förskrivare

14 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Utbildningar våren 2013 Antidecubitusmadrasser samtliga HMC v 9 El-rullstolar samtliga HMC v 15 Sitt-och ryggdynor samtliga HMC v 22 Kommunikation samtliga HMC, men olika veckor Kognition samtliga HMC, men olika veckor EP-larm samtliga HMC, men olika veckor

15 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Visningar 2013 Visningar – kopplat till upphandlingar Visning / workshop upphandlat sortiment – el-rullstolar & manuella rullstolar – samtliga HMC februari - mars Visning / workshop upphandlat sortiment – samtalsapparater, programvara & stativ – samtliga HMC preliminärt september Dessutom Visning av Hjälpmedelscentralerna 1 gång per termin och central

16 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Dessutom gäller fortfarande……… Är du intresserad av annan kundanpassad utbildning, uppdragsutbildning, vill framföra önskemål om alternativ dag för utbildning etc. kontakta utbildningsgruppen på Hjälpmedelscentralen via info.hmc@vgregion.se eller Kundtjänst telefon 010-473 80 80info.hmc@vgregion.se

17 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Förra Kundforum önskade också …… Produktvisning upphandlat sortiment – flera tillfällen per HMC för att undvika att säljarna ringer runt och bokar tider Visa allt i sortiment ett ”förstärkt” utprovningssortiment för ex.vis nya förskrivare

18 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det med nytt upplägg av visningar?

19 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det med nytt upplägg visning av sortiment Man rullstolar/hygien maj-juni2 dgr per HMC, två olika veckor Lagom många utställare Bra visa bara det som är i sortiment Bra få info, fråga om & ge synpunkter Bra göra reklam för begagnat Lärt mycket småtips Samlad bild – jättebra Tips om vad som passar ihop Behövs visningar med jämna mellanrum ”tummen upp” från 48%

20 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det med nytt upplägg visning av sortiment Man rullstolar/hygien maj-juni2 dgr per HMC, två olika veckor Väldigt få leverantörer representerade Representanter saknades för en del firmor Dåligt engagemang hos en del firmor Inte så mycket nytt eller matnyttigt Lite tunt Inget om kognition trots allmän visning Önskar större visningssortiment Prisbilden Fattas det reklam för evenemanget eller varför så få besökare? ”tummen ner” från 8%

21 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Hur blev det med nytt upplägg visning av sortiment Man rullstolar/hygien maj-juni 2 dgr per HMC, två olika veckor Antal besökare Borås 27 +12 39 Mölndal 58 + 24 82 Skövde 63 Uddevalla 23 + 17 40 totalt 224 Sängar januari 1 dag per HMC, alla samma vecka Antal besökare Borås 65 Mölndal 70 Skövde 50 Uddevalla 50 totalt 230

22 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Vad har vi mera gjort under senaste året Publicerat utbildningsplanen på hemsidan Annonsering hemsida + via kundforums representanter Information på hemsidan om hur lämna intresseanmälan Samverkat med kundrepresentanter för avstämning av kursinnehåll Bättre informationstext i annons Planerar annonsera utbildningar för helt år direkt när plan är fastställd

23 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Kunds önskemål 2013/2014 Beredningsgruppen för kundforum har skickat ut en enkät, samma som används tidigare, för att inventera kundernas behov och önskemål inför 2013/2014. Sammanställningen av denna beräknas klar i början av vecka 36.

24 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Förslag: Utbildningar & visningar hösten 2013 Antidecubitusmadrasser Kommunikation Kognition Manuella förflyttningstekniker Sittanpassning VISNING upphandlat sortiment

25 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Förslag: Utbildningar & visningar våren 2014 Antidecubitusmadrasser Kommunikation Kognition Personlyftar / taklyftar VISNING upphandlat sortiment

26 REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL Vi jobbar också med planering av Utbildning TENS Utbildning Kompressionsutrustning


Ladda ner ppt "Utbildning till kund Kundforum 2012-09-13 Material från Hjälpmedelscentralen."

Liknande presentationer


Google-annonser