Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Nationella cannabisnätverket? Behandlare från kommun och landsting som arbetar specialiserat med cannabisfrågan Nätverket startade år 2000 med ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Nationella cannabisnätverket? Behandlare från kommun och landsting som arbetar specialiserat med cannabisfrågan Nätverket startade år 2000 med ett."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Nationella cannabisnätverket? Behandlare från kommun och landsting som arbetar specialiserat med cannabisfrågan Nätverket startade år 2000 med ett fåtal personer och består idag (sept 2014) av 185 registrerade enheter med 450 medlemmar Årliga konferenser för erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllning

2 Syfte med nätverket Utbyta erfarenheter mellan behandlare/behandlingsenheter Metod- och kompetensutveckling Kvalitetssäkra arbetet Initiera och påverka så att fler program startar Samordna utvärdering

3 Uppdragsutbildning 7,5 poäng Utbildning av utbildare Manual Utvärdering Cannabisprogram för ungdomar Cannabishjälpen – Frågor och svar samt Internetbaserad intervention Plan för RCTstudier (HAP samt internetbaserad intervention)

4 Projektåren 2012 - 2014 Internetbaserad intervention Cannabishjälpen Tidiga interventioner Inventering och sammanställning Kunskapsspridning Nationella konferenser, regionala- och lokala utbildningar + undervisningsfilm

5 Tidiga interventioner En forskningssammanställning framtagen En inventering av vad som görs i nätverket En referensgrupp har med ovanstående underlag tagit fram Cannabisprogram för unga Testats i sex städer, sammanställning av resultat presenteras i början av 2015 Kunskapsspridning 4000 professionella nåtts av insatsen under 2012 3 nationella, 10 regionala och ett 20 tal lokala 9 utbildningsfilmer producerade Utbildargrupp

6 Internetbaserad intervention En kunskapssammanställning genomförd www.cannabishjalpen.se Ca 400 besökare/dag och ökande antal frågor Självhjälpsfunktion ligger ute Byggs upp i nära samverkan med nätverket, direktlänkar till rådgivare (Hitta hjälp) RCTstudie av interventionen planeras

7 Utbildargruppen Ett 30-tal personer i nätverket är utbildare, certifierats genom SKL/Kunskap till praktik De som tillhör utbildargruppen är erfarna, professionella utövare i HAP HAP lärs ut; cannabiseffekter på människan, bemötande och behandling. Utbildning i HAP, Cannabisprogram för ungdomar och cannabisfrågor för professionella

8 Utbildningsfilmer

9


Ladda ner ppt "Vad är Nationella cannabisnätverket? Behandlare från kommun och landsting som arbetar specialiserat med cannabisfrågan Nätverket startade år 2000 med ett."

Liknande presentationer


Google-annonser