Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internat 2010 - Ekonomipresentation. Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internat 2010 - Ekonomipresentation. Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning."— Presentationens avskrift:

1 Internat Ekonomipresentation

2 Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning 230 Uppdragsforskning

3 Intäkter neurovetenskap Prestation Grundutbildning (44 371) (43 572) Uppdragsutbildning Forskning/forsk.utb (31 870) (32 134) Bidragsforskning Uppdragsforskning Totalt

4 Intäkter delåret 2009 och 2010 Prestation Grundutbildning Uppdragsutbildning35762 Forskning/forsk.utb Bidragsforskning Uppdragsforskning Totalt Verksamhetsutfall

5 Hur fördelas statsanslagen? Budgetpropositionen september. Univeristetet fördelar anslagen till fakulteten. Fakulteten beslutar om fördelning av anslagen till Institutionerna i VP (dec) Institutionen beslutar om användningen av statsanslagen. Beslutas av styrelsen.

6 Statsanslagen Statsanslag forskning –Basanslag –Prestationsanslag –Lokalanslag –Särskilda satsningar beslutade av fakulteten Statsanslag grundutbildning –Fördelas ut till grupperna utifrån uppdrag –Lokalanslag –Särskilda satsningar beslutade av programkommittéerna

7 Fördelning grundutbildningsanslaget

8 Användning av basanlaget Basanslaget för 2010 är tkr Basanslaget används för att finansiera lärostolsprofessorslönerna som ligger centralt på Institutionen. Lärostolsprofessorslönerna finansieras 60-90% från basanslaget beroende på undervisningsuppdraget. Sedan 2008 delfinansieras även ett antal befordrade professorer av basanslaget. Beslut om detta tas årligen vid budgetarbetet.

9 Fördelning av prestationsanslaget Prestationsanslaget 2010 är tkr Prestationsanslaget baseras på aktivitetsnycklar. –Examina (4 år) –Publikationer (4 år) –Externa medel (2 år)

10 Fakultetsanslag 2010

11 Indirekta kostnader 1.Totala kostnader för stödverksamheten beräknas i budgeten 2.FO/GU 3.Driftskostnader och personalkostnader används som fördelningsbas 4.Procentsatsen = stödkostnaderna/kärnverksamhetens drifts- och personalkostnader

12 5. Från alla institutionens projektkonton dras 22 resp. 45% och läggs till uppsamlingsprojektet för indirekta kostnader. Dessa intäkter ska täcka de totala kostnaderna för stödverksamheten. 6. Månadsvis bokföring av 5860, indirekta kostnader, automatiserad rutin.

13 Budget för stödverksamheten - Overhead GrundutbildningForskning Universitetsgem Fakultetsgem Bibliotek Inst.gem. kostn Totalt Fördelningsbas Personal+stip Drift Procentpåslag45%22%

14

15 Lokalkostnader Lokalkostnader BMC tkr Fördelas forskargruppsvis GU/FO Underlag från GLIS Delas in rumsvis per forskargrupp (m2) %-sats FO, drifts- och personalkostn. som bas Månadsvis debitering, slutsumman = den totala årshyran för gruppen. Ingen schablonkostnad.

16 Medfinansiering Institutionen medfinansierar bidragsforskning OM: - Den som ansöker har sökt för full kostnadstäckning men bidragsgivaren trots det inte går med på fullt uttag av OH. Finansieras genom avlyft från prestationsanslaget. Styrelsebeslut.

17 Medfinansiering = skillnaden mellan de indirekta kostnader som dragits från projektkontot och vad som är tillåtet att dra enligt kontraktet Medfinansiering bokförs automatiskt månadsvis. Intäkter, konto 3090 Medfinansiering FoU

18 Fördelning av medfinansiering 2009, totalt kr.

19 Institutionens överskott Totalt tkr tkr på storinst, resten hos forskargrupperna.

20

21 Fördelning av institutionens kostnader 2009 Löner, arvoden, utb.bidrag ,46 Lokalkostnader ,10 Univ. gemens kostnader ,00 Inköp av varor ,18 Köp av tjänster ,09 Övriga kostnader ,65 Bibl gemens kostnader ,00 Stipendier ,17 Fak.gem.kostnader ,00

22

23 Balansräkning 2009 Tillgångar Uppgick till 91,5 milj Vad bestod de av: –Anläggningar10,3 milj –Övriga fordringar 4,2 milj –Kassa och bank77.0 milj

24 Kostnader och intäkter

25 Budgetuppföljning första halvåret 2010


Ladda ner ppt "Internat 2010 - Ekonomipresentation. Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser