Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internat 2010 - Ekonomipresentation. Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internat 2010 - Ekonomipresentation. Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning."— Presentationens avskrift:

1 Internat 2010 - Ekonomipresentation

2 Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning 230 Uppdragsforskning

3 Intäkter neurovetenskap 2008-2009 Prestation20082009 Grundutbildning53 848 (44 371)48 826 (43 572) Uppdragsutbildning357486 Forskning/forsk.utb.37 800 (31 870)40 867 (32 134) Bidragsforskning37 23439 948 Uppdragsforskning Totalt 1 115 130 356 2 828 132 967

4 Intäkter delåret 2009 och 2010 Prestation2009-06-302010-06-30 Grundutbildning24 59126 314 Uppdragsutbildning35762 Forskning/forsk.utb.18 22123 234 Bidragsforskning19 97922 247 Uppdragsforskning1 6131 367 Totalt Verksamhetsutfall 64 762 -2 490 74 774 -1 134

5 Hur fördelas statsanslagen? Budgetpropositionen september. Univeristetet fördelar anslagen till fakulteten. Fakulteten beslutar om fördelning av anslagen till Institutionerna i VP (dec) Institutionen beslutar om användningen av statsanslagen. Beslutas av styrelsen.

6 Statsanslagen Statsanslag forskning –Basanslag –Prestationsanslag –Lokalanslag –Särskilda satsningar beslutade av fakulteten Statsanslag grundutbildning –Fördelas ut till grupperna utifrån uppdrag –Lokalanslag –Särskilda satsningar beslutade av programkommittéerna

7 Fördelning grundutbildningsanslaget

8 Användning av basanlaget Basanslaget för 2010 är 11 794 tkr Basanslaget används för att finansiera lärostolsprofessorslönerna som ligger centralt på Institutionen. Lärostolsprofessorslönerna finansieras 60-90% från basanslaget beroende på undervisningsuppdraget. Sedan 2008 delfinansieras även ett antal befordrade professorer av basanslaget. Beslut om detta tas årligen vid budgetarbetet.

9 Fördelning av prestationsanslaget Prestationsanslaget 2010 är 9 152 tkr Prestationsanslaget baseras på aktivitetsnycklar. –Examina (4 år) –Publikationer (4 år) –Externa medel (2 år)

10 Fakultetsanslag 2010

11 Indirekta kostnader 1.Totala kostnader för stödverksamheten beräknas i budgeten 2.FO/GU 3.Driftskostnader och personalkostnader används som fördelningsbas 4.Procentsatsen = stödkostnaderna/kärnverksamhetens drifts- och personalkostnader

12 5. Från alla institutionens projektkonton dras 22 resp. 45% och läggs till uppsamlingsprojektet för indirekta kostnader. Dessa intäkter ska täcka de totala kostnaderna för stödverksamheten. 6. Månadsvis bokföring av 5860, indirekta kostnader, automatiserad rutin.

13 Budget för stödverksamheten - Overhead GrundutbildningForskning Universitetsgem4 5866 086 Fakultetsgem1 238999 Bibliotek1 8491 494 Inst.gem. kostn7 2165 742 Totalt14 89214 195 Fördelningsbas34 01268108 Personal+stip30 03448 216 Drift3 97819 892 Procentpåslag45%22%

14

15 Lokalkostnader Lokalkostnader BMC 10 830 tkr Fördelas forskargruppsvis GU/FO Underlag från GLIS Delas in rumsvis per forskargrupp (m2) %-sats FO, drifts- och personalkostn. som bas Månadsvis debitering, slutsumman 2010-12-31 = den totala årshyran för gruppen. Ingen schablonkostnad.

16 Medfinansiering Institutionen medfinansierar bidragsforskning OM: - Den som ansöker har sökt för full kostnadstäckning men bidragsgivaren trots det inte går med på fullt uttag av OH. Finansieras genom avlyft från prestationsanslaget. Styrelsebeslut.

17 Medfinansiering = skillnaden mellan de indirekta kostnader som dragits från projektkontot och vad som är tillåtet att dra enligt kontraktet Medfinansiering bokförs automatiskt månadsvis. Intäkter, konto 3090 Medfinansiering FoU

18 Fördelning av medfinansiering 2009, totalt 1 202 000 kr.

19 Institutionens överskott Totalt 32 084 tkr 2009-12-31. 11 772 tkr på storinst, resten hos forskargrupperna.

20

21 Fördelning av institutionens kostnader 2009 Löner, arvoden, utb.bidrag76 411 791,46 Lokalkostnader14 218 713,10 Univ. gemens kostnader11 043 471,00 Inköp av varor11 041 290,18 Köp av tjänster10 527 405,09 Övriga kostnader8 684 781,65 Bibl gemens kostnader3 068 256,00 Stipendier2 717 297,17 Fak.gem.kostnader2 717 281,00

22

23 Balansräkning 2009 Tillgångar Uppgick till 91,5 milj Vad bestod de av: –Anläggningar10,3 milj –Övriga fordringar 4,2 milj –Kassa och bank77.0 milj

24 Kostnader och intäkter 2005-2009

25 Budgetuppföljning första halvåret 2010


Ladda ner ppt "Internat 2010 - Ekonomipresentation. Inkomster - Prestationer 110 Grundutbildningsanslag 120 Uppdragsutbildning 210 Forskningsanslag 220 Bidragsforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser