Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Dagordning 1.Föregående protokoll 2.Presentation av Örebro kommuns pilotprojekt mobil signering ”APPVA”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Dagordning 1.Föregående protokoll 2.Presentation av Örebro kommuns pilotprojekt mobil signering ”APPVA”"— Presentationens avskrift:

1 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Dagordning 1.Föregående protokoll 2.Presentation av Örebro kommuns pilotprojekt mobil signering ”APPVA” Cecilia Lundberg Örebro kommun 3. Info. Projekt ”Meddix Öppenvård” 4. Info. Projekt Vårdplanering på distans 5. Information SHITS-kortsadminisatration. Ny RA och säkerhetsansvarig 6. Status NPÖ Annika Friberg, Anna-Karin Karlsson ”Äldre-projektet” 7. Planerade projekt 2014 8. Tidsredovisning 9. Informationsdag 8 maj 10. Övriga frågor

2 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Föregående protokoll: Samlad information: Project place, Regionförbundets hemsida. Inspirationsdag om eHemtjänst 29/4, Konferens Vitalis 8-10/4 Presentation av Örebro kommuns pilotprojekt mobil signering ”APPVA” Cecilia Lundberg Örebro kommun

3 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Meddix Öppenvård – IT-stöd för Samordnad individuell plan Projektplan klar 30/3 Konfigurering av systemet Utbildning till resurspersoner/superusers Start länsdelsvis Kontaktperson per kommun Vilka var involverade förra gången, 2011-2012? Finns de kvar? Implementering av SIP i kommunen Möte med utvecklingsledare på regionförbundet gav följande SIP-karta

4 Individ Specialist mottagningar Arbetsför- medling Försäkring skassa Skola Förskola Privata vårdboende med avtal Habilitering Vuxen Barn Primärvård Privata VC med avtal Psykiatri Vuxen Barn Socialtjänst IFO, ÄO, HSL, Funktionshinder, LSS, Socialpsykiatrin Kriminal vård Privat daglig verksamhet Privata aktörer Ideell sektor Sjukgymnast Sjuksköt erska Läkare Personliga assistenter Socialsekreterare Missbruk, barn, familj och ungdom Sjuksköt erska Arbetster apeut Handläggare SOL, LSS Socionom, kurator 1:a linjens chef Sjuksköterska Läkare Sjuksköt erska Arbetster apeut Läkare

5 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Vårdplanering på distans Styrgrupp : Ulrika Landström, eHälsostrateg Örebro läns landsting Mariann Eriksson, miljöchef Örebro läns landsting Laine Västrik, koordinator digital agenda Länsstyrelsen Ö-o län Solveig Sundh, eHälsosamordnare Regionförbundet Örebro Anna Åhlin, Askersunds kommun Projektledare: Boel Lindblom ÖLL Effektmål Videokonferenstekniken innebär ett effektivt och klimatsmart sätt att mötas som förstärker och tryggar vårdkedjan för patienten genom att fler verksamheter och yrkeskategorier har möjlighet att delta i planeringen. Ökad trygghet och säkerhet för patienten samt att bidra till hållbar hälsa. Minskad klimatbelastning och ökad resursanvändning genom minskat resande.

6 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Mål för uppdraget: Fastställa verksamhetskraven för Vårdplanering på distans. Krav från kommun och landsting (lokaler, utrustning mm). Omvärldsbevaka Vårdplanering på distans. Ta vara på gjorda erfarenheter från länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Landstinget i Östergötland m.fl. Ta fram rekommendationer för Vårdplanering på distans. Genomföra en pilot på Askersund kommun och USÖ. Utvärdera pilotdrift och ta fram riktlinjer för Vårdplanering på distans. Dessa riktlinjer bör även kunna användas för andra distansmöten mellan kommun och landsting.

7 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Boels frågor: Har ni använt Vårdplanering på distans? Vad är i så fall era erfarenheter av detta arbetssätt?

8 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Hantering av SHITS-kort i Örebro län Information från Marcus Cederberg IT-chef Örebro kommun Från mars tillhandahåller ÖLL en CRA-resurs för Örebro kommun. Örebro kommuns fotografering och kortutgivning tas över av ÖLL och flyttar till Universitetssjukhusets lokaler så fort det går. Efter en genomförd säkerhetsrevision mm tar ÖLL över och blir RA för Örebro kommun och då även för övriga kommuner i länet (efter sommaren). ÖLL tar över rollen som säkerhetsansvarig (innan årsskiftet 2014). ÖLL erbjuder övriga kommuner i länet hjälp med fotografering och reservkortshantering (2015).

9 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Thomas Sunesson från KnowIT RA för Örebro kommun och övriga kommuner i länet fram till att ÖLL tar över. E-post, thomas.sunesson@knowit.sethomas.sunesson@knowit.se Telefon, 072 - 227 01 09 Ansvar RA: Föra dialog om utveckling Föra ut information från SITHS-förvaltning till ansvariga i kommunerna Sammankalla till möten var annan mån. Rapportera ev. kostnadsförändringar till socialchefer (1ggr/år) Tillsammans med kommunen godkänna ORA i kommunerna Kommunens ansvar: Ha en ORA Ansvara för utbildning av korthandläggare

10 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Status NPÖ Annika Friberg, Anna-Karin Karlsson ”Äldre-projektet” Uppdraget 2014 Projekt tillsammans med Landstinget Statistik februari 2014

11 eHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Planerade projekt 2014 Beslut styrgrupp 2014 03 21 Gemensamt för regionen Meddix Öppenvård Målområden för kommunerna

12 TACK !!! för i dag Kör försiktigt hem. Solveig Solveig.sundh@regionorebro.se 070-6926371


Ladda ner ppt "EHälsa i kommunerna möte lokala eHälsosamordnare Dagordning 1.Föregående protokoll 2.Presentation av Örebro kommuns pilotprojekt mobil signering ”APPVA”"

Liknande presentationer


Google-annonser