Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att göra bästa möjliga Gränsö slott Göran Henriks.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att göra bästa möjliga Gränsö slott Göran Henriks."— Presentationens avskrift:

1 Att göra bästa möjliga Gränsö slott Göran Henriks

2 Att göra mer är inte tillräckligt…! Regional utveckling för bättre cancervård

3 850 i regionen coloncancrar Utredningsprofil ser olika ut i länet… Olika Ledtider

4 Utmanande frågor Det är ledtider och tillgänglighet som är utmaningen men också…värde - skapande tid för vem och vad är det? Hur mycket av det arbete vi gör blir riktigt bra? Hur får vi till patientinvolvering/medverkan? Palliation och/eller behandling? Tidsplanering för hela processen – hur skall det gå till? Från patientsäkerhet till tillförlitlighet, team och effektivitet?

5

6 Utdrag ur nationell cancerstrategi – SOU 2009:11 - Det saknas vetenskaplig kunskap om hur en patientfokuserad och sammanhållen vårdkedja inom cancervården bäst kan utformas. - Framtagning och implementering av sådan kunskap kan förväntas bidra till förstärkning av patientens ställning i cancervården och i längden även inom andra delar av hälso- och sjukvården. - Försöksverksamheter i utvalda landsting/regioner med start den 1 januari 2010 bör initieras. Syftet med dessa är att finna lösningar på hur en patientfokuserad och sammanhållen vårdkedja inom cancervården kan utformas. -Försöksverksamheterna ska följas upp och utvärderas enligt vetenskapliga kriterier. Försöken ska avrapporteras till regeringen senast den 30 september 2013, med en kontrollstation efter två år. För försöksverksamhet inklusive uppföljning och forskning avsätts totalt 81 miljoner kronor. -Vi har tidigare konstaterat att vårdens fragmentering, långa och varierande väntetider och allmän avsaknad av patientfokus utgör centrala problem inom cancervården. I den internationella litteraturen finns en del studier som pekar på möjligheter att med olika organisatoriska åtgärder åstadkomma en mer patientfokuserad vård.

7 I fokus bör vara åtgärder för att motverka cancervårdens fragmentering och logistiska problem. Vägledande ska vara att patienten ska vara en aktiv part i planering och genomförande av vård och behandling. Försöken ska gärna omfatta flera delar i vårdkedjan; prevention, behandling, psykosocialt omhändertagande, rehabilitering och palliativ vård i livets slutskede.

8 Vi skrev i ansökan… För att individanpassa vårdprocessen krävs ett strukturerat arbetssätt som empiriskt innefattar följande delprocesser: (se sid 2) Preventiva åtgärder på befolkningsnivå Tidig identifiering av aktuell patient. Säkerställande av patientens delaktighet, självbestämmande, behov av trygghet i vardagslivet, information och symtomlindring och involvering av närstående. Framtagande av tillräckligt beslutsunderlag (diagnostik). Multidisciplinärt beslut i sjukdomens olika faser avseende behandling, rehabilitering och ibland palliativ vård i dialog med patient och närstående Åtgärder

9 Coloncancer (212, 2008) GI-cancer (453, 2008) GI-symtom (????????)

10 Kliniskt Provresultat Komplikationer Fysiskt Mentalt Socialt Funktionellt hälsostatus Kostnader Direkt Indirekt  Förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos  Förbättra kvaliteten i omhänder-tagandet av patienter med cancer utifrån ett tydligt patientperspektiv  ”att ha resurser för ett större antal cancerpatienter” ”overuse”/ rätt indikation Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Minska risken för insjuknande i cancer (skillnader i befolkningsgrupper) Förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos (regional skillnader och skillnader mellan befolkningsgrupper)

11 Primary Care Specialty Care Home Care Community Hospital Figure 1. Feed Forward Data Challenge Source: Nelson EC, Batalden PB, Mohr JJ, Plume SK: Building a Quality Future. Frontiers of Health Services Management, 15(1):3-32, Fall 1998. * Academic Medical Center PopulationAMC* 1-N

12 KirurgiOnkologi Avancerad hemsjukvård Olika perspektiv vid t.ex. koloncancer eller Primär- vård

13 Diagnos Recidiv/generalisering Avlida i cancer Frisk Leva med cancer Frisk Prevention i befolkning Ruta = delprojekt inom området i cirkeln Rosa ruta = E - Östergötlands läns delprojekt Grön ruta = F - Jönköpings läns läns delprojekt Ljusblå ruta = H - Kalmar läns delprojekt E Palliativa fasen E Utredningsfasen F - Prevention E Patient- och anhörigupplevelser Försämring Symtom hos individ H Utredningsfasen H Patient- och anhörigupplevelser H Palliativa fasen

14 Diagnos Recidiv/generalisering Avlida i cancer Frisk Leva med cancer Frisk Prevention i befolkning Ruta = delprojekt inom området i cirkeln Rosa ruta = E - Östergötlands läns delprojekt Grön ruta = F - Jönköpings läns läns delprojekt Ljusblå ruta = H - Kalmar läns delprojekt E Palliativa fasen E Utredningsfasen F - Prevention E Patient- och anhörigupplevelser Försämring Symtom hos individ H Utredningsfasen H Patient- och anhörigupplevelser H Palliativa fasen

15

16 Diagnos utredning Åtgärder Behandling Uppföljning Olika perspektiv i patientens process till

17 Vårdprocess koloncancer Patient söker vård (vårdcentral) Undersökning och bedömning Remiss till undersökning, t ex röntgen Svar på undersökning till remittent Undersökning utförs Start av behandling, operation Besök på kirurgklinik. Beslut om behandling Återbesök, besked till patient ”Frisk patient” Om röntgen visar malignitet aviseras kirurgkliniken via röntgenrond Remiss till kirurgklinik PAD-svar Remiss till efterbehandling Besök onkologklinik ?? 24 8 1-2 16 1 n = dagar 11 6 20 8 16 1-30 1-48 1-10 1-24 1-22 18-29 6-17 8-22 Besök VC till operation = 66 dagar Besök onkologklinik = 45 dagar 4 mån

18 Mothers that smoke while pregnant (in procent) Ref:Andersson Gäre, Nilsson

19 Kommande seminarier: 13 oktober 2010, Fredensborgs Herrgård, Vimmerby 14 december 2010, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 9 februari 2010, Plats meddelas senare

20 Förbättrade cancervårdkedjor Introduktion Processkartläggning Värdekompassen Vad vill vi åstadkomma? Lärande- seminarium 1 2-3 sept.10 Lärande- seminarium 2 13 okt. -10 Lärande- seminarium 3 14 dec. -10 Lärande- seminarium 4 Febr. -11 Processanalys Identifiera förbättringsarbete Introduktion fler verktyg Förankra Kartlägga processer På hemmaplan Avslutning Redovisning av resultat Hur gå vidare? Spridning? Lära av varandra Förändra arbets- processer Testa förbättringar Förankra Testa nya arbetssätt Förankra Sprida Linköping 18 maj ”Vad finns? Vad krävs? "LS O"

21 För dig som ännu inte har anmält dig till QReflex gör så här… 1. Öppna upp Internet Explorer 2. Skriv i adressfältet qreflex.lj.se - observera ej www innan 3. Klicka på Enter 4. Fyll i din e-post adress: 5. Om det är första gången du besöker Qreflex så klicka på Registrera dig på Reflex 6. Om du redan är registrerad och vill logga in: Fyll i ditt lösenord (som du har valt själv) 8. Klicka på rutan Logga in 9. Klicka på namnet på det projekt eller program du är anmäld till

22 Diagnos Recidiv/generalisering Avlida i cancer Frisk Leva med cancer Frisk Prevention i befolkning Ruta = delprojekt inom området i cirkeln Rosa ruta = E - Östergötlands läns delprojekt Grön ruta = F - Jönköpings läns läns delprojekt Ljusblå ruta = H - Kalmar läns delprojekt E Palliativa fasen E Utredningsfasen F - Prevention E Patient- och anhörigupplevelser Försämring Symtom hos individ H Utredningsfasen H Patient- och anhörigupplevelser H Palliativa fasen

23 http://www.nytimes.com/interactive/2009/0 9/10/health/Patient_Voices.htmlhttp://www.nytimes.com/interactive/2009/0 9/10/health/Patient_Voices.html


Ladda ner ppt "Att göra bästa möjliga Gränsö slott Göran Henriks."

Liknande presentationer


Google-annonser