Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AIL och Hållbara Framtider Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbar Utveckling Ett globalt aktionforskningsprojekt AIL och Hållbara Framtider Interkulturellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AIL och Hållbara Framtider Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbar Utveckling Ett globalt aktionforskningsprojekt AIL och Hållbara Framtider Interkulturellt."— Presentationens avskrift:

1 AIL och Hållbara Framtider Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbar Utveckling Ett globalt aktionforskningsprojekt AIL och Hållbara Framtider Interkulturellt entreprenörskap för hållbar utveckling Ett globalt aktionsforskningsprojekt Presentation Antaganden och Relationer Kritiska frågor Åse Eliason Bjurtröm

2 Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbar Utveckling ett nätverk med formella och informella aktörer i Tanzania, Ukraina, Bolivia, Peru, Ecuador, Indien, Filippinerna, Sverige, Australien, Uganda Åse Eliason Bjurtröm 1. IKT koll 2. Globala perspektiv 3. Lokala perspektiv 4. Gör! 5. Meta reflektion Baserat på fem överenskommelser

3 Kurser Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbar Utveckling 15 hp Teaching Intercultural Entrepreneurship 7.5 hp (på gång) - i samverkan med kursdeltagare i ett interkulturellt nätverk identifiera och analysera arbetsintegrerade forskningsfrågor kring utbildning för Hållbar Utveckling. Seminarier Årliga sedan 2006. Övergripande tema Interkulturalitet och Hållbarhet, 20 länder - alla kontinenter Höst 2012: Evt Tema: Högre utbildningens roll i omställning till hållbara framtider arbetsintegrerade frågeställningar. Kurser Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbar Utveckling 15 hp Teaching Intercultural Entrepreneurship 7.5 hp (på gång) - i samverkan med kursdeltagare i ett interkulturellt nätverk identifiera och analysera arbetsintegrerade forskningsfrågor kring utbildning för Hållbar Utveckling. Seminarier Årliga sedan 2006. Övergripande tema Interkulturalitet och Hållbarhet, 20 länder - alla kontinenter Höst 2012: Evt Tema: Högre utbildningens roll i omställning till hållbara framtider arbetsintegrerade frågeställningar. Åse Eliason Bjurström Högskolan Väst

4 Projekt exempel... Mödravård/Förlossningsvård i Uganda Biodling i Vara Kostymworkshop i Uganda Samproduktion uppsättning av Gogols pjäs Revisorn i Uganda ute i byar och på nationalteatern i Uganda, i samverkan med Svenska/Ukrainska teaterinstitutioner. HV fokuserar kommunikation kring reception/efterföljande diskussion kring korruption. Stadsodling i Kronogården Trollhättan Ev. filmprojekt - Tasuuba Art College /Bagamoyo Film Commission Tanzania Artiklar AIL-ESD nytt kollegium på gång Åse Eliason Bjurtröm

5 Antaganden- utgångspunkter Globalt sett ohållbara strukturer, socialt, ekologiskt, ekonomiskt. Vi verkar inte kunna lösa dilemma inom existerande ramar. Ingen enskild institution vet svaret –arbeta utan facit Hållbar utveckling en global, planetär fråga Nätverk – rhizom, formella - informella strukturer. Ömsesidig påverkan, beroende och sårbarhet. Göra – granska entreprenörskapet, ett kritiskt och transformativt perspektiv. Flera tänkbara framtider ”men vi ville inte verka oseriösa” – kritiska framtidsstudier. Fokus på det som uppstår. Kan innehålla spår av: Illich, Finger/Asun, Butler, Mignolo. Deleuze/Guattari, Bond, Bussey/Slaughter, Kanth, Beys, Ravetz, Kawsay, Fogelstadgruppen… Globalt sett ohållbara strukturer, socialt, ekologiskt, ekonomiskt. Vi verkar inte kunna lösa dilemma inom existerande ramar. Ingen enskild institution vet svaret –arbeta utan facit Hållbar utveckling en global, planetär fråga Nätverk – rhizom, formella - informella strukturer. Ömsesidig påverkan, beroende och sårbarhet. Göra – granska entreprenörskapet, ett kritiskt och transformativt perspektiv. Flera tänkbara framtider ”men vi ville inte verka oseriösa” – kritiska framtidsstudier. Fokus på det som uppstår. Kan innehålla spår av: Illich, Finger/Asun, Butler, Mignolo. Deleuze/Guattari, Bond, Bussey/Slaughter, Kanth, Beys, Ravetz, Kawsay, Fogelstadgruppen… Åse Eliason Bjurtröm

6 Vad är då ESD? Education For Sustainable development Åse Eliason Bjurtröm  Högre utbildningens roll viktig – 1960-   2005-2014 av FN utlyst som Decade for Education for Sustainable Development, DESD  “Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Lag (2005:1208).”  Högre utbildningens roll viktig – 1960-   2005-2014 av FN utlyst som Decade for Education for Sustainable Development, DESD  “Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Lag (2005:1208).”

7 An ESD Lens  Integrative – not only the ecological and enviromental, not only the present, not only the local, not only the human world  Critical – questioning continuous economic growth and consumerism and associated lifestyles  Transformative – exploration of alternative lifestyles (e.g. ’voluntary simplicity’), values and systems that break from existing ones that are inherently unsustainable - Arjen Wals, Professor of Social Learning and Sustainable Development.Wageningen University/ Unesco ”Mantra” forskarkonferens GRESD Uppsala maj 2011 Formal - informal Transformative ”tolerance for emergence” Åse Eliason Bjurtröm

8 De interkulturella kurserna skall utveckla former för AIL mot globala, kollegiala och kooperativa nätverk IS vp 07-10 CLA 1 Nyttoinriktat (arbetstillfällen och billig arbetskraft) 4. skolor är kunskapsfabriker, livet är den bästa skolan, "Byggare Bob CLA 2 Idealistiskt (prövande av teorier) 4. "Publicera eller försvinna" CLA 3 Egalitärt- strukturalistiskt (demokrati, delaktighet) 4."En för alla, alla för en!" CLA 4 Rizomatisk lekplats (omvandlande/transformativ, öppen) 4. ”Vi tar det som det kommer” CLA Casual Layered Analysis Bussey, Bjurström, Sannum Rizomatiska Lekplatser i Lärande i och för det nya arbetslivet 2010 Åse Eliason Bjurtröm

9 ”Egentligen handlar det om att faktiskt leva i den realitet som innebär att man inte kan ha eller ens bör försöka ha kontroll. Däremot behöver vi vara närvarande och vakna för det som växer fram och med nyfikenhet se vad som bli till, beroende av samarbetspartners och nätverk (Senge, 2004) Denna process kan ses som rizom som växer där det finns energi och näring” Bussey, Bjurström, Sannum

10 Åse Eliason Bjurtröm “We see drama in education as a specific form of theatre that exists in a constant state of emergence. Something is transformed into something else. Participants become actors. Matters metamorphoses into form. Processes are turned into products, and products are investigated to create new processes.” (Nordic voices 2001,Lehmann/Szatkowski. S 62)

11 Åses Kritiska frågor Nätverk/Open Space/Rizom(emergence) oändliga – kontra Ändliga resurser, maktstrukturer i nätverk exempel WSF Dramapedagogik Etik i ”emerging process” Relation till globala nätverk –IKT Både att se det vi gör ur ett dramapedagogiskt forskningslins, distanslärande efter en drampedagogisk praxis Och att utveckla former för hur den estetiska- kroppsliga dimensionen Kan ta form i ett distanspedagogiskt sammanhang. Internationalisering snäva EU perspektiv/marknadsanpassning kontra globala framtidsperspektiv – motiv för verksamhet. Högskolepedagogisk kompetens i relation till transformativa ESD processer, antagligen det mer direkta sammanhanget ur vlket de andra frågora studeras med hjälp av olika metoder – en sammanläggningsavh. Ev. Frågor för ev avhandling i relation till kursnätverk. Åse Eliason Bjurtröm

12 Koppling till AIL /utkast Att det är i det som uppstår – emergence vi har kanhända helt andra yrken helt andra kompetenser. Att inte utgå från att vi har facit Att seminarierna är knutna till de frågeställningar som dykt upp i kursen, att stimulerar kunskapsutvekling utifrån det som uppstår Att de projekt som blir till blir inspiration till de nya + lärande från arbetslivet Högskolekursen Åse Eliason Bjurtröm


Ladda ner ppt "AIL och Hållbara Framtider Interkulturellt Entreprenörskap för Hållbar Utveckling Ett globalt aktionforskningsprojekt AIL och Hållbara Framtider Interkulturellt."

Liknande presentationer


Google-annonser