Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-GreenCharge Sydost- regional samverkan för fossilfria transporter 2030.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-GreenCharge Sydost- regional samverkan för fossilfria transporter 2030."— Presentationens avskrift:

1 -GreenCharge Sydost- regional samverkan för fossilfria transporter 2030

2 Intro GreenCharge Projektets syfte och forskningsfrågor Erbjudande och mervärde till kommunkoncernen Frågor/Diskussion Agenda

3 ”en fordonsflotta oberoende av fossil energi till 2030” “energieffektiva fordon” “förnybara drivmedel” Regeringens vision

4 GreenCharge Sydost regional samverkan för fossilfria transporter 2030 Forskning (BTH) - Enkelt? - Lönsamt? - Hållbart? IT – stödHela värdekedjan Projektledning (Miljöfordon Syd och Energikontor Sydost)

5 Lokalisering Bokning Laddning Betalning Nya IT-tjänster efter hand (jfr appar för telefoner) Anpassningsbart mot många olika standarder Lågkostnadsuppdatering via ‘molnet’ GreenCharge Sydost ger också andra samarbetsfördelar GreenCharge Sydost Varför internetkoppling och inte bara ett eluttag?

6 www.miljofordonsyd.se GreenCharge Sydost upplägg 1.Demonstrationer av: -ett fungerande och hållbart regionalt elfordonsystem -en väl fungerande och expansiv affärssamverkan i regionen -M.fl. demonstrationer 2.En validerad kostnadseffektiv och användarvänlig analys- och forskningsmetod för att identifiera sannolika hållbarhetskonsekvenser 3.En övergripande färdplan för utveckling och spridning av ett hållbart och lönsamt elbilssystem mot en regionalt fossiloberoende transportsektor 2030.

7

8 Övergripande forskningsfrågor 1.Nuläget i sydostregionen i förhållande till en fossilfri fordonsflotta till 2030? 2.Kritiska framgångsfaktorer för nya hållbara elbilssystem? 1.Slutanvändaren 2.El- och fordonsinfrastrukturen 3.IT-stöd 4.Lagar, skatter och andra styrmedel 5.Annat? 3.Hur kan kundens behov enkelt tillgodoses mot en frontaktör? 4.Hur stöttas affärsdrivande nätverk bakom frontaktören

9 www.miljofordonsyd.se Kommuner, kommunbolag Intresserade att köpa/leasa elbil Regionförbund & Länsstyrelser (reg. utv. & miljömål) Universitet & högskolor Storföretag (IKEA, etc) Energibolag (eldistributörer, elproducenter & nät) Bilhandlare, generalagenter, biltillverkare Leverantörer av tjänster som IT- stöd, laddinfrastruktur (Logica, etc) Andra regionala aktörer såsom Miljöfordon Syd/Energikontor Sydost GreenCharge Sydost Intressenter

10 -Fler och fler kommuner ansluter sig till GreenCharge -Ronneby, Karlskrona, Olofström, Växjö, Alvesta, Älmhult är klara -Positiv feedback från bl.a. Sölvesborg, Karlshamn, Bromölla, Kristianstad, Jönköping, Uppvidinge, Nybro, Hultsfred, Habo/Mullsjö, Värnamo m.fl. -Vi tror även på Kalmar, Oskarshamn och Västervik -Förankringsarbetet fortsätter framförallt i Kalmar län och Jönköpings län -Projekt-förstudie i samverkan med Lst har beviljats medel från EM -december 2011-september 2012. -1) förankra medverkan i minst 2 kn + Lt / län (Småland & Blekinge) -2) göra en första utredning kring lämpliga användningsområden för elfordon samt lämplig lokalisering av laddinfrastruktur i regionen. -Länsstyrelsen i Jönköpings är huvudman/samordnare av förstudien och vill vara med i GreenCharges styrgrupp -Miljöfordon Syd och BTH som projektledare för förstudien -Genom förstudien är Länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping involverade = förankrat i deras organisationer Status

11 Erbjudande till kommunen*  Avsiktsförklaring som visar på intresse & engagemang  Vision 2030 fossiloberoende fordonsflotta ”Vi behöver våra fordon men även en hållbar miljö”  Verka för introduktion i kommunen/piloten av minst:  5-25 elfordon  5-10 publika laddstolpar  Minst 1 snabbladdare (ambition)  5-10 laddningskit för laddning i hemmet/arbetsplatsen  Medfinansiering i pengar ca 60 000 kr i genomsnitt per medverkande kommun och år *Kommun = kommun, kommunbolag, energibolag i samverkan

12 Del av spjutspetsprojekt för hållbara transporter/fordon (”Vi är en grön region som behöver gröna transporter”) Värdefulla forskningsresultat för hållbar utveckling i vår region Tidig leverans av elfordon Bidragsmöjlighet 25% av merkostnad, max 50 000 kr/fordon (1000 fordon) från EM (avser fordon inom nationell elbilsupphandling) Möjlighet till Supermiljöbilspremie Laddinfrastruktur; 2 till priset av 1, 25% till snabbladdning Mervärde för kommunen *Kommun = kommun, kommunbolag, energibolag i samverkan

13 Spjutspetsstatus inom hållbarhetsområdet Skalfördelar i upphandlingar motsvarande en storstad. Skapa standarder via projektet snarare än att anpassa sig Utgå från en fungerande IT-plattform Denna IT plattform kan utvecklas till regional affärsplattform Förankring och samverkan med alla nyckelaktörer Praktiskt erfarenhetsutbyte Global omvärldsbevakning av forskning & utveckling kring hållbara elfordonsystem. Framtidssäkring genom kontinuerliga lönsamhets- och hållbarhetsanalyser via forskningen. IKEA är engagerat Från ord till handling - tillsammans gör vi det möjligt Mervärde för alla i regionen

14 www.miljofordonsyd.se  Den gröna regionen i Sydost visar vägen mot fossilfritt 2030  Elbilsinitiativet GreenCharge – en del av lösningen  GreenCharge ett unikt gränsöverskridande samarbets- projekt för en hel region som knyter samman olika intressenter  GreenCharge söker medfinansiering från Energimyndighetens program om elfordon och laddinfrastruktur även från Regionförbunden  Blekinge Tekniska Högskola är huvudman med forskningsansvar  Miljöfordon Syd och Energikontor Sydost ansv. för en objektiv projektledning utan kommersiella intressen. GreenCharge Sydost Sammanfattning

15 Kontaktpersoner Länsstyrelsen i Jönköpings län (projektägare) Andreas Olsson andreas.olsson@lansstyrelsen.seandreas.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 036 39 51 57 Länsstyrelsen i Kronobergs län Per-Anders Persson, per-anders.persson@lansstyrelsen.seer-anders.persson@lansstyrelsen.se Tfn: 0470 864 62 Länsstyrelsen i Blekinge län Daniel Nilsson, daniel.nilsson@lansstyrelsen.sedaniel.nilsson@lansstyrelsen.se Tfn: 0455-87158 Länsstyrelsen i Kalmar län Viktor Rydell, viktor.rydell@lansstyrelsen.seviktor.rydell@lansstyrelsen.se Tfn: 0480-823 32 Blekinge Tekniska Högskola Henrik Ny, henrik.Ny@bth.sehenrik.Ny@bth.se Tfn: 0455 385517 Miljöfordon Syd Jonas Lööf jonas@miljofordonsyd.sejonas@miljofordonsyd.se Tfn: 0706-550771

16 Frågor/Diskussion

17 www.miljofordonsyd.se Projektledare Jonas Lööf Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Projektägare, Forskningsledare Henrik Ny BTH henrik.ny@bth.se www.bth.se/sustainability Mobil: 0701-435131 Tesla elbilar Kontakta GreenCharge Sydost

18 Projektledningen samordnar uppbyggnad av gemensam regional vision aktörsnätverk diskussionsforum rådgivande databas där alla aktörer kan få stöd webb-baserad affärsplattform BTH och högskolor tar fram nya riktlinjer för lönsam och hållbar elbilsintroduktion global omvärldsbevakning av forsknings- och utvecklingsresultat strategiska metoder för lönsamhets- och hållbarhetsanalys regelbundna workshops och avstämningar med alla aktörer konsekvenskartor och färdplaner till hållbara transportsystem Vad förväntas parterna göra? *Kommun = kommun, kommunbolag, energibolag i samverkan

19 Logica och Ericsson tar fram IT-stöd med affärsplattform Infrastrukturleverantörer (stolpar, bilar, etc) levererar enligt önskemål från aktörerna. Kommuner, elbolag och Landsting deltar i offentliga evenemang för resultatspridning deltar forskningens workshops och bidrar till en god total systemförståelse gör sina egna investeringar i elbilssystem med stöd från rådgivande databas Vad förväntas parterna göra? *Kommun = kommun, kommunbolag, energibolag i samverkan

20 Jan 2012 Jan 2014 Jan 2016 Juli 2017 Juli 2013 Jan 2018 Juli 2015 GreenCharge Sydost Genomförandefaser Nulägesanalys initiering GreenCharge Affärssamverkan i drift GreenCharge Affärssamverkan i drift Demonstrator- system ver 1 Utvecklat system affärssamverkan Resultatvalidering info-spridning

21 Exempel – Projektmål & första steg Kommun X Målsättning till 2014 - 15 elfordon - 15 laddstolpar - 1 snabbladdare -15 enklare laddningskit för hemmet/ arbetsplatsen Målsättning till 2012-06-30

22 Exempel – Projektmål & första steg Kommun X Målsättning till 2012-06-30 = hitta lokalisering för första 5 laddstolpar 1 2 3 4 5 Målsättning till 2014 - 15 elfordon - 15 laddstolpar - 1 snabbladdare -15 enklare laddningskit för hemmet/ arbetsplatsen

23 Exempel – Projektmål & första steg Kommun X Målsättning till 2012-06-30 = hitta lokalisering för första 5 laddstolpar = minst 5 elfordon som start 1 2 3 4 5 Målsättning till 2014 - 15 elfordon - 15 laddstolpar - 1 snabbladdare -15 enklare laddningskit för hemmet/ arbetsplatsen

24 Exempel – Projektmål & första steg Kommun X 5 23 41 Målsättning till 2012-06-30 = hitta lokalisering för första 5 laddstolpar = minst 5 elfordon som start = 5 laddningskit för hemmet/arbetsplats en (lämpligen kopplat till fordonsägarna) 1 2 3 4 5 Målsättning till 2014 - 15 elfordon - 15 laddstolpar - 1 snabbladdare -15 enklare laddningskit för hemmet/ arbetsplatsen

25 Exempel – Projektmål & första steg Kommun X 5 23 41 Målsättning till 2012-06-30 = hitta lokalisering för första 5 laddstolpar = minst 5 elfordon som start = 5 laddningskit för hemmet/arbetsplats en (lämpligen kopplat till fordonsägarna) = en snabbladdare? 1 2 3 4 5 1 Målsättning till 2014 - 15 elfordon - 15 laddstolpar - 1 snabbladdare -15 enklare laddningskit för hemmet/ arbetsplatsen

26 Exempel – Projektmål & första steg Kommun X (därefter i lämplig takt, baserat på info från forskningen) 5 23 41 Målsättning till 2012-06-30 = hitta lokalisering för första 5 laddstolpar = minst 5 elfordon som start = 5 laddningskit för hemmet/arbetsplats en (lämpligen kopplat till fordonsägarna) = en snabbladdare? 1 2 3 4 5 1 Målsättning till 2014 - 15 elfordon - 15 laddstolpar - 1 snabbladdare -15 enklare laddningskit för hemmet/ arbetsplatsen

27 Blekinge AB Ronneby Industrifastigheter AB Ronnebyhus Affärsverken Karlskrona AB Karlskrona Kommun Karlskronahem AB Olofströms Kommun Ronneby Kommun Ronneby Miljö & Teknik AB Räddningestjänsten Östra Blekinge Jönköping Jönköping Energi Nät AB Jönköpings Kommun Nässjö Kommun Sävsjö Kommun Vaggeryds Energi AB Vaggeryds Kommuns Elverk Vetlanda Energi och Teknik AB Vetlanda kommun Värnamo Kommun Kronoberg Allbohus Fastighets AB Alvesta Elnät AB Alvesta Energi AB Alvesta Kommun Värends Räddningstjänstförnund Växjö Energi AB Växjö Fastihetsförvaltning AB Växjö Kommun Växjö Kyrkliga Samfällighet Växjöhem AB Älmhults Kommun Kalmar Byggebo i Oskarhamn AB Landstinget i Kalmar Län Mönsterås Kommun Vimmenby Kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB Med i nationella elbilsupphandlingen

28 Personbilar Anbudsgivare 1.Chevrolet Sverige AB 2.Citroën Sverige AB 6. Mitsubishi Motor Sales Sweden AB 8.Renault Nordic AB 9.SAAB Automobile AB 10. Vantage Avancee HB Märke/ModellChevrolet VOLT Citroën C- Zero Mitsubishi i-MiEV Renault Fluence ZE SAAB 9-3Vantage Vehicle SUV Nettopris exkl. moms 327 920 kr289 600 kr281 688 kr210 400kr + 790 kr/mån (batterileasi ng) 649 500 kr332 500 kr Transportfordon Anbudsgivare8.Renault Nordic AB 10.Vantage Avancee HB Märke/Modell Renault Kangoo Express ZE Vantage Vehicle LastbilVantage Vehicle Minibuss Nettopris exkl. moms 194 000 kr +790kr/mån (batterileasing)294 500 kr323 000 kr Fordon & priser nationell elbilsupphandling

29 Chevrolet Volt - laddhybrid

30 Citroën - batterielbil

31 Mitsubishi - batterielbil

32 Renault Fluence - batterielbil

33 Saab 9-3 E-power - batterielbil

34 Renault Kangoo - batterielbil


Ladda ner ppt "-GreenCharge Sydost- regional samverkan för fossilfria transporter 2030."

Liknande presentationer


Google-annonser