Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen 25.1.2007 Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen 25.1.2007 Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla."— Presentationens avskrift:

1 EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen 25.1.2007 Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla Wikström-Grotell 23.10.2007 Arcada Avdelningen för social- och hälsovård Norden som resurs för den svenskspråkiga professionsinriktade högskoleverksamheten i Helsingforsregionen

2 23.10.2007SIDA2 Avdelningen för social- och hälsovård BACHELORPROGRAM 3,5- 4,5 ÅR  Akutvård (15)* 240 sp  Vård (55) - Sjukskötare 210 sp - Hälsovårdare 240 sp - Barnmorskor 270 sp  Ergoterapi (15) 210 sp  Fysioterapi (25) 210 sp  Sociala området (40) 210 sp  Human aging and elderly service (15) 210 sp  Idrott och hälsopromotion (28) 210 sp 1.1.2008 *antal nybörjarplatser i parentes MULTIPROFESSIONELLT MASTERPROGRAM 1,5 ÅR  Högre yrkeshögskolexamen (20) i hälsofrämjande 90 sp FORSKNINGSPROGRAM I HÄLSOFRÄMJANDE -grundat 2006 -leds av forskningschef

3 23.10.2007SIDA3 Kvalitet i utbildningen med stöd av nordiskt samarbete Former: studerande- och lärarutbyte, intensivkurser, läroplansutveckling, forsknings- och utvecklingsprojekt, gästexpertföreläsningar, kvalitetsarbete, studier, handledning av magisteruppsatser, postdoktoralt samarbete, medlemsskap I nätverk Mångsidig kunskaps- och kompetensutveckling som ett resultat av aktiviteter relaterade till Arcadas tre kärnprocesser:  Undervisning och lärande  Forskning och utveckling (FoU)  Samhällsintegration och  Personalens kompetensutveckling

4 23.10.2007SIDA4 Rosa Linnéa Linköpings universitet, Högskolan i Skövde, Högskolen i Tromsö, Aalborgs Sundheds CVU, Högskolen i Bergen, Arcada  Multiprofessionellt nätverk ergoterapeuter, fysioterapeuter, sjukskötare  Lärar-, studentutbyte, läroplansutveckling  Intensivkurser: Rehabilitering / habilitering Kunskapsteori Hälsofrämjande: ”Folkesundhed i et kulturelt og internationalt perspektiv” Evidensbaserad praxis

5 23.10.2007SIDA5 Nordejordemornätverket Köpenhamn, Färöarna, Lund, Borås, Akeshus, Bergen,Reykjavik, Helsingfors, Vasa, Åland, Grönland, Tarto och Riga KLINISK KOMPETENS FÖRÄNDRAD UNDERVISNING – FÖRÄNDRAD PRAXIS I Norge förekommer sällan Erbs pares hos nyfödda I Hus-området ca 30 barn /år I Finland förekommer betydligt mindre antal av totalrupturer jämfört med övriga nordiska länder i samband med förlossningsvård – utvecklingsprojekt i de övriga nordiska länderna

6 23.10.2007SIDA6 Kunskapsutbyte - kompetensbredd  Regelbundet lärarutbyte Arcada ansvarar för kurs i terapeutisk träning i Bergen Högskolan i Bergen ansvarar för kurs i psykofysisk fysioterapi på Arcada

7 23.10.2007SIDA7 Internordiskt lärande i nätmiljö- internationalisering ”på hemmaplan” DEN NORDISKA VÄLFÄRDSMODELLEN OCH DESS FRAMTID  År 2006 deltog 120 danska, finska, norska och svenska studenter i kursen som förverkligades enligt PBL  WEBCT – diskussioner handledning rapportering  Avslutande videokonferens

8 23.10.2007SIDA8 Samarbete med nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Ringsberg Karin, Lepp Margret, Wärnå-Furu Carola (manuskript). Creating prerequisites for encountering patients with medically unexplained symptoms within primary health care. carola.warna@arcada.fi

9 23.10.2007SIDA9 Etikprojektet  Postdoktoralt nätverk som består av 4 professorer / överlärare och 12 magistrar / lärare från Sverige, Norge och Danmark Ålborgs universitetscentralsjukhus, universitet Forskningschef med ansvar för etiska frågor inom den evidensbaserade vården Ersta Sköndal vårdhögskola, där etiska frågor utgör ett starkt profileringsområde  Arcada har ett delprojekt som finansieras av Konstsamfundet och Arcada, som gäller omvårdnadsetiska frågor inom långvården  Nätverket har gett ett mervärde när det gäller att utveckla de etiska frågorna inom utbildningen och både etiska och forskningsfrågor inom vården Arcada Överlärare HVD Kerstin Sivonen kerstin.sivonen@arcada.fi

10 23.10.2007SIDA10 "Delaktighetens betydelse för hälsan -en studie i Östra Nyland och i Österbotten"  Relationen mellan hälsa och inflytande och delaktighet i samhället bland den finlandssvenska och finska befolkningen utforskas.  Sammanlagt 4800 personer från Östra Nyland och i Österbotten ingår i undersökningens enkätdel  Dessutom utförs 200 intervjuer  Forskarteamet: Fil.Dr Hans-Erik Olson, chef för Institutet för fritidsvetenskapliga Studier i Stockholm Fil.dr, dos Peter Öberg från Gävle högskola. Fil dr. Jukka Surakka, forskningschef för det hälsofrämjande forskningsprogrammet vid Arcada jukka.surakka@arcada.fi

11 23.10.2007SIDA11 Personalens kompetensutveckling  Arcada är medlem i många nordiska nätverk (Nordiska Utbildningar i Fysioterapi, NUF; Nordic College of Caring Science, NCCS), som ordnar samnordiska seminarier och konferenser  Arcadas lärare studerar / har studerat i Sverige på både magister- och doktornivå  Arcadas lärare handleder magisteruppsatser vid högskolor i Sverige  Arcadas lärare sitter i nordiska arbetsgrupper och vetenskapliga kommittéer som experter i eget område

12 23.10.2007SIDA12 TACK!


Ladda ner ppt "EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen 25.1.2007 Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla."

Liknande presentationer


Google-annonser