Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen 25.1.2007 Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen 25.1.2007 Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla."— Presentationens avskrift:

1 EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla Wikström-Grotell Arcada Avdelningen för social- och hälsovård Norden som resurs för den svenskspråkiga professionsinriktade högskoleverksamheten i Helsingforsregionen

2 SIDA2 Avdelningen för social- och hälsovård BACHELORPROGRAM 3,5- 4,5 ÅR  Akutvård (15)* 240 sp  Vård (55) - Sjukskötare 210 sp - Hälsovårdare 240 sp - Barnmorskor 270 sp  Ergoterapi (15) 210 sp  Fysioterapi (25) 210 sp  Sociala området (40) 210 sp  Human aging and elderly service (15) 210 sp  Idrott och hälsopromotion (28) 210 sp *antal nybörjarplatser i parentes MULTIPROFESSIONELLT MASTERPROGRAM 1,5 ÅR  Högre yrkeshögskolexamen (20) i hälsofrämjande 90 sp FORSKNINGSPROGRAM I HÄLSOFRÄMJANDE -grundat leds av forskningschef

3 SIDA3 Kvalitet i utbildningen med stöd av nordiskt samarbete Former: studerande- och lärarutbyte, intensivkurser, läroplansutveckling, forsknings- och utvecklingsprojekt, gästexpertföreläsningar, kvalitetsarbete, studier, handledning av magisteruppsatser, postdoktoralt samarbete, medlemsskap I nätverk Mångsidig kunskaps- och kompetensutveckling som ett resultat av aktiviteter relaterade till Arcadas tre kärnprocesser:  Undervisning och lärande  Forskning och utveckling (FoU)  Samhällsintegration och  Personalens kompetensutveckling

4 SIDA4 Rosa Linnéa Linköpings universitet, Högskolan i Skövde, Högskolen i Tromsö, Aalborgs Sundheds CVU, Högskolen i Bergen, Arcada  Multiprofessionellt nätverk ergoterapeuter, fysioterapeuter, sjukskötare  Lärar-, studentutbyte, läroplansutveckling  Intensivkurser: Rehabilitering / habilitering Kunskapsteori Hälsofrämjande: ”Folkesundhed i et kulturelt og internationalt perspektiv” Evidensbaserad praxis

5 SIDA5 Nordejordemornätverket Köpenhamn, Färöarna, Lund, Borås, Akeshus, Bergen,Reykjavik, Helsingfors, Vasa, Åland, Grönland, Tarto och Riga KLINISK KOMPETENS FÖRÄNDRAD UNDERVISNING – FÖRÄNDRAD PRAXIS I Norge förekommer sällan Erbs pares hos nyfödda I Hus-området ca 30 barn /år I Finland förekommer betydligt mindre antal av totalrupturer jämfört med övriga nordiska länder i samband med förlossningsvård – utvecklingsprojekt i de övriga nordiska länderna

6 SIDA6 Kunskapsutbyte - kompetensbredd  Regelbundet lärarutbyte Arcada ansvarar för kurs i terapeutisk träning i Bergen Högskolan i Bergen ansvarar för kurs i psykofysisk fysioterapi på Arcada

7 SIDA7 Internordiskt lärande i nätmiljö- internationalisering ”på hemmaplan” DEN NORDISKA VÄLFÄRDSMODELLEN OCH DESS FRAMTID  År 2006 deltog 120 danska, finska, norska och svenska studenter i kursen som förverkligades enligt PBL  WEBCT – diskussioner handledning rapportering  Avslutande videokonferens

8 SIDA8 Samarbete med nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Ringsberg Karin, Lepp Margret, Wärnå-Furu Carola (manuskript). Creating prerequisites for encountering patients with medically unexplained symptoms within primary health care.

9 SIDA9 Etikprojektet  Postdoktoralt nätverk som består av 4 professorer / överlärare och 12 magistrar / lärare från Sverige, Norge och Danmark Ålborgs universitetscentralsjukhus, universitet Forskningschef med ansvar för etiska frågor inom den evidensbaserade vården Ersta Sköndal vårdhögskola, där etiska frågor utgör ett starkt profileringsområde  Arcada har ett delprojekt som finansieras av Konstsamfundet och Arcada, som gäller omvårdnadsetiska frågor inom långvården  Nätverket har gett ett mervärde när det gäller att utveckla de etiska frågorna inom utbildningen och både etiska och forskningsfrågor inom vården Arcada Överlärare HVD Kerstin Sivonen

10 SIDA10 "Delaktighetens betydelse för hälsan -en studie i Östra Nyland och i Österbotten"  Relationen mellan hälsa och inflytande och delaktighet i samhället bland den finlandssvenska och finska befolkningen utforskas.  Sammanlagt 4800 personer från Östra Nyland och i Österbotten ingår i undersökningens enkätdel  Dessutom utförs 200 intervjuer  Forskarteamet: Fil.Dr Hans-Erik Olson, chef för Institutet för fritidsvetenskapliga Studier i Stockholm Fil.dr, dos Peter Öberg från Gävle högskola. Fil dr. Jukka Surakka, forskningschef för det hälsofrämjande forskningsprogrammet vid Arcada

11 SIDA11 Personalens kompetensutveckling  Arcada är medlem i många nordiska nätverk (Nordiska Utbildningar i Fysioterapi, NUF; Nordic College of Caring Science, NCCS), som ordnar samnordiska seminarier och konferenser  Arcadas lärare studerar / har studerat i Sverige på både magister- och doktornivå  Arcadas lärare handleder magisteruppsatser vid högskolor i Sverige  Arcadas lärare sitter i nordiska arbetsgrupper och vetenskapliga kommittéer som experter i eget område

12 SIDA12 TACK!


Ladda ner ppt "EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen 25.1.2007 Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla."

Liknande presentationer


Google-annonser