Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA"— Presentationens avskrift:

1 EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA
Norden som resurs för den svenskspråkiga professionsinriktade högskoleverksamheten i Helsingforsregionen EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA Kompletteringsutbildningen Avdelningen för social- och hälsovård Camilla Wikström-Grotell Avdelningschef Camilla Wikström-Grotell Arcada Avdelningen för social- och hälsovård

2 Avdelningen för social- och hälsovård
BACHELORPROGRAM 3,5- 4,5 ÅR Akutvård (15)* 240 sp Vård (55) Sjukskötare 210 sp Hälsovårdare 240 sp Barnmorskor 270 sp Ergoterapi (15) 210 sp Fysioterapi (25) 210 sp Sociala området (40) 210 sp Human aging and elderly service (15) 210 sp Idrott och hälsopromotion (28) 210 sp *antal nybörjarplatser i parentes MULTIPROFESSIONELLT MASTERPROGRAM 1,5 ÅR Högre yrkeshögskolexamen (20) i hälsofrämjande 90 sp FORSKNINGSPROGRAM I HÄLSOFRÄMJANDE -grundat 2006 -leds av forskningschef Nästan 200 nybörjarplatser inom den grundläggande yrkesutbildningen, för få i relation till befolkningsunderlaget gällande i synnerhet sjukskötare och socionomer studerande i grundutbildning, dessutom vuxna, fortbildning 20 i master programmet som inleddes först 2006 Nästan 40 fast anställda lektorer, överlärare av vilka 6 har doktorsexamen, 4 licentiatexamen SIDA

3 Kvalitet i utbildningen med stöd av nordiskt samarbete
Former: studerande- och lärarutbyte, intensivkurser, läroplansutveckling, forsknings- och utvecklingsprojekt, gästexpertföreläsningar, kvalitetsarbete, studier, handledning av magisteruppsatser, postdoktoralt samarbete, medlemsskap I nätverk Mångsidig kunskaps- och kompetensutveckling som ett resultat av aktiviteter relaterade till Arcadas tre kärnprocesser: Undervisning och lärande Forskning och utveckling (FoU) Samhällsintegration och Personalens kompetensutveckling Bologna EHEA / Norden i Europa – läroplansutveckling Kvalitetsstämpel ECTS / kompetenser / arbetsbelastning/ inlrärningsresultat Lärandet-undervisningen och Fou Samhällsintegration – samhällsnytta Personalens kompetensutveckling Levande LAB – pedagogik? tre objekt, det vill säga högskolans tre kärnprocesser; Undervisning och lärande, FoU och Samhällsintegration. SIDA

4 Rosa Linnéa Linköpings universitet, Högskolan i Skövde, Högskolen i Tromsö, Aalborgs Sundheds CVU, Högskolen i Bergen, Arcada Multiprofessionellt nätverk ergoterapeuter, fysioterapeuter, sjukskötare Lärar-, studentutbyte, läroplansutveckling Intensivkurser: Rehabilitering / habilitering Kunskapsteori Hälsofrämjande: ”Folkesundhed i et kulturelt og internationalt perspektiv” Evidensbaserad praxis SIDA

5 Nordejordemornätverket Köpenhamn, Färöarna, Lund, Borås, Akeshus, Bergen,Reykjavik, Helsingfors, Vasa, Åland, Grönland, Tarto och Riga KLINISK KOMPETENS FÖRÄNDRAD UNDERVISNING – FÖRÄNDRAD PRAXIS I Norge förekommer sällan Erbs pares hos nyfödda I Hus-området ca 30 barn /år I Finland förekommer betydligt mindre antal av totalrupturer jämfört med övriga nordiska länder i samband med förlossningsvård – utvecklingsprojekt i de övriga nordiska länderna Detta näverket har haft olika intensivkursser. Som ett exempel ordnades det i Borås "Att möta och lindra förlossningssmärta" – SIDA

6 Kunskapsutbyte - kompetensbredd
Regelbundet lärarutbyte Arcada ansvarar för kurs i terapeutisk träning i Bergen Högskolan i Bergen ansvarar för kurs i psykofysisk fysioterapi på Arcada SIDA

7 Internordiskt lärande i nätmiljö- internationalisering ”på hemmaplan” DEN NORDISKA VÄLFÄRDSMODELLEN OCH DESS FRAMTID År 2006 deltog 120 danska, finska, norska och svenska studenter i kursen som förverkligades enligt PBL WEBCT – diskussioner handledning rapportering Avslutande videokonferens SIDA

8 Samarbete med nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Ringsberg Karin, Lepp Margret, Wärnå-Furu Carola (manuskript).  Creating prerequisites for encountering patients with medically  unexplained symptoms within primary health care. SIDA

9 Etikprojektet Postdoktoralt nätverk som består av 4 professorer / överlärare och 12 magistrar / lärare från Sverige, Norge och Danmark Ålborgs universitetscentralsjukhus, universitet Forskningschef med ansvar för etiska frågor inom den evidensbaserade vården Ersta Sköndal vårdhögskola, där etiska frågor utgör ett starkt profileringsområde Arcada har ett delprojekt som finansieras av Konstsamfundet och Arcada, som gäller omvårdnadsetiska frågor inom långvården Nätverket har gett ett mervärde när det gäller att utveckla de etiska frågorna inom utbildningen och både etiska och forskningsfrågor inom vården Arcada Överlärare HVD Kerstin Sivonen SIDA

10 "Delaktighetens betydelse för hälsan -en studie i Östra Nyland och i  Österbotten"
Relationen mellan hälsa och inflytande och delaktighet i samhället bland den  finlandssvenska och finska befolkningen utforskas . Sammanlagt 4800  personer från Östra Nyland och i  Österbotten ingår i undersökningens enkätdel Dessutom utförs 200 intervjuer Forskarteamet: Fil.Dr Hans-Erik  Olson, chef för Institutet för fritidsvetenskapliga Studier i  Stockholm Fil.dr, dos Peter Öberg från Gävle högskola. Fil dr. Jukka Surakka, forskningschef för det hälsofrämjande forskningsprogrammet vid Arcada SIDA

11 Personalens kompetensutveckling
Arcada är medlem i många nordiska nätverk (Nordiska Utbildningar i Fysioterapi, NUF; Nordic College of Caring Science, NCCS), som ordnar samnordiska seminarier och konferenser Arcadas lärare studerar / har studerat i Sverige på både magister- och doktornivå Arcadas lärare handleder magisteruppsatser vid högskolor i Sverige Arcadas lärare sitter i nordiska arbetsgrupper och vetenskapliga kommittéer som experter i eget område SIDA

12 SIDA TACK!


Ladda ner ppt "EN PROFESSIONSINRIKTAD HÖGSKOLA"

Liknande presentationer


Google-annonser