Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsöversikt Lärarutbildningen  Peter Bengtsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsöversikt Lärarutbildningen  Peter Bengtsson"— Presentationens avskrift:

1 Forskningsöversikt Lärarutbildningen  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

2 Forskningsstrategi för Lärarutbildningen Det har nyligen formulerats en forskningsstrategi för lärarutbildningen. Den hittar man på www.lut.mah.se/forskning/default.html under forsknings- och utvecklingsprojekt Den går ut på att möjliggöra att - långsiktiga mångdiciplinära forskargrupper utvecklas - forskargrupperna tillförs forskartjänster och doktorandtjänster - fler studenter från lärarutbildningen kan gå forskarutbildning - fler av lärarna vid lärarutbildningen utvecklar forskningskompetens - forskning i ökad omfattning sker i samarbete med parnerskolor  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

3 Medel för att förverkliga strategin En förändrad organisation, t ex en gemensam forskarutbildning inrättas En magisterutbildningar utvecklas i anslutning till grundutbildningens huvudämnen Lektorernas tid för forskning regleras och villkoras Tidsbegränsade biträdande lektorer anställs med 50 % forskningsdel Rekrytera fler forskare för att stödja adjunkternas forskarutbildning och möjliggöra lektorernas docentmeritering För att genomföra forskningsstrategin krävs 5-6 nya professorer, en aktiv investering, fler kvinnor anställs som professorer/docenter  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

4 Praxisnärhet Lärarutbildningens forskning bedrivs i stor utsträckning praxisnära Studier bedrivs i den konkreta verksamheten  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

5 Huvudämnen Huvudämnena integrerar innehåll från skolämnena, verksamhetsgenererade kunskaper och pedagogiskt, sociologiskt och psykologiskt innehåll  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

6 Partnerskolor Lärarutbildningen i Malmö har en unik uppbyggnad i att studenterna knyts till en partnerskola Högskolan får därmed en kontinuerlig närvaro i skolan De forskningsfrågor som spinner ur denna närvaro får en långsiktighet  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

7 Perspektiv Mångfald Normalisering - marginalisering Samtidshistoriskt perspektiv Hållbar utveckling  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

8 Forskningen i några frågeställningar Vad innebär det att bli och att vara förskollärare? Vad är en rik och god läromiljö? Hur ser lärandet ut inom olika kunskapsområden för pojkar och flickor med olika socio-kulturell bakgrund? Vad skall eller behöver vi lära oss inom olika ämnen och varför det? Hur kan elever i behov av särskilt stöd ges goda förutsättningar för ett livslångt lärande? Hur skapas och utvecklas lagar och regler, normer och konventioner inom utbildningsväsendet? Hur fungerar skolan som plats för interkulturella möten? mm  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

9 Forskningsinriktningar Ämnesteori Ämnesdidaktik Specialpedagogik och handikapp Interkulturalitet Drama och konflikthantering Media och IT Socialhistoria Praktiskt-estetiska ämnen Språkutveckling Genus Bedömning och utvärdering Skolans arbetes- och lärandemiljö  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

10 Hur bedrivs forsknings- och utvecklingsarbetet Inom fem kunskapsfält (IS, KSM, LHF, NMS och SOL) RUC  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se

11 Exempel på forskningsprojekt Lyssna! Och hör sedan!… Kent Adelmann (KSM) Interpersonell kommunikation… Lotta Andersson (SOL) Miljöfysik… Mats Areskoug (NMS) Framtidsberedskap och fredsberedskap som utbildningsmål Åke Bjerstedt (IS) Möte med flickor och pojkar Annika Månsson (LFH)  Peter Bengtsson peter.bengtsson@lut.mah.se


Ladda ner ppt "Forskningsöversikt Lärarutbildningen  Peter Bengtsson"

Liknande presentationer


Google-annonser