Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2007-05-23 KTHs ledning:Anders Eriksson Folke Snickars Anders Lundgren EEs ledningsgrupp EE - Skolledningsmöte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2007-05-23 KTHs ledning:Anders Eriksson Folke Snickars Anders Lundgren EEs ledningsgrupp EE - Skolledningsmöte."— Presentationens avskrift:

1 1 2007-05-23 KTHs ledning:Anders Eriksson Folke Snickars Anders Lundgren EEs ledningsgrupp EE - Skolledningsmöte

2 2 1.Skilj på beskrivande data ("facts and figures") och styrindikatorer 2.Beskrivande data kan vara mer omfattande, styrindikatorerna bör vara få 3.Krav på styrindikatorerna –tydlig målsättning –mätbara/reviderbara –kvalitetsmått (ej kvantitetsmått) –komplement till existerande prestationsrelaterad tilldelning (HÅS/HÅP, examination, FU-examination) Synpunkter på styrindikatorer

3 3 Förslag på styrindikatorer Grundutbildning Söktryck på programutbildningar Lärartäthet (disputerade lärare/student) Forskarutbildning Lärartäthet (docentkompetenta/student) Genomströmning Forskning Externa anslag Citeringsanalys Synpunkter på styrindikatorer

4 4 Antal sökande till utlysta akademiska tjänster Otydlig målsättning. Inget kvalitetsmått. Anställningsprofiler fastställs ej av skolan. Utländska arbetsdagar för lärare (median?) Inget kvalitetsmått. Citeringar ett mått på internationalisering Genomsnittligt kursvärderingsbetyg (VD-N) Ett verktyg i kvalitetsarbetet – ej en indikator Genomströmning av grundstudenter (>60hp/3term) Finns redan tydlig prestationsrelaterad tilldelning (HÅP och examination) Synpunkter på styrindikatorer

5 5 Summa inresande+utresande utbytesstudenter Inget kvalitetsmått – endast volym Antal med relevant arbete 6 mån efter (avanc.) examen Ej mätbart Processkvalitet fo.utbildningen (Enkät?) Använd lärartäthet istället (docentkompetenta lärare/student) KTH-doktorer på utländsk post-doc Otydlig målsättning Intäkter för uppdragsutbildning och –forskning Otydlig målsättning Synpunkter på styrindikatorer

6 6 Styrindikatorer i ett sammanhang Indikatorer ersätter inte FNs ansvar för kvalitetskontroll. Använd styrindikatorer för att skapa kvalitetsmått som komplement till kvantitativa tilldelningsmått. KvantitetKvalitet HÅS tilldelning/examinaLärartäthet/söktryck FU examenLärartäthet/genomströmning


Ladda ner ppt "1 2007-05-23 KTHs ledning:Anders Eriksson Folke Snickars Anders Lundgren EEs ledningsgrupp EE - Skolledningsmöte."

Liknande presentationer


Google-annonser