Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LTH – Forskningsnämnder och forskningsberedning Anders Axelsson, Rektor LTH Utbildningsdag 11 april 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LTH – Forskningsnämnder och forskningsberedning Anders Axelsson, Rektor LTH Utbildningsdag 11 april 2012."— Presentationens avskrift:

1 LTH – Forskningsnämnder och forskningsberedning Anders Axelsson, Rektor LTH Utbildningsdag 11 april 2012

2 Lunds Tekniska Högskola Forskningsberedning Beredning av övergripande forskningsfrågor och för de frågor avseende forskarutbildningen som bör vara gemensamma för hela LTH Forskning Forskarutbildning

3 Lunds Tekniska Högskola Forskning (FoB) Strategier, policyer, föreskrifter och gemensamma förutsättningar avseende forskning och forskarutbildning inom LTH Uppföljning av arbetet i forskningsnämnderna Kvalitetsarbete Rapportera till rektor och informera prefektrådet Föreslå inrättande av nya forskningsportaler

4 Lunds Tekniska Högskola Forskarutbildning (FoB) genomföra övergripande och långsiktiga analyser av forskarutbildningen och dess förutsättningar utarbeta riktlinjer för allmänna och individuella studieplaner för forskarutbildningen utarbeta riktlinjer för disputationer och examensbevis bevaka de forskarstuderandes intressen på LTH- nivå lämna förslag till övergripande forskarutbildningskurser och forskarskolor

5 Lunds Tekniska Högskola Forskningsnämnder Forskarutbildning Forskningsstrategi och prioriteringsberedning Synlighet och omvärldsbevakning

6 Lunds Tekniska Högskola Forskarutbildning (FN) Bedöma och fastställa förslag till betygsnämnd och fakultetsopponent Bereda förslag till forskarutbildningsämnen (till FB) Bevaka och följa upp kvalitetsarbetet inom forskarutbildning Bevaka och följa upp doktorandernas psykosociala arbetsmiljö Ge förslag till gemensamt finansierade forskarutbildningskurser (till FB) Årsrapportering av forskarutbildningens resultat

7 Lunds Tekniska Högskola Forskningsstrategi och prioriteringsberedning (FN) Ta fram underlag för ställningstaganden avseende LTH:s forskningsstrategi och prioriteringar över institutionsgränserna Ansvara för uppföljning av forskningsportaler Agera remissorgan för fakultetsinterna frågor (t. ex. fördelningsbeslut) och för strategiska frågor i relation till Lunds Universitet. Bereda strategi i relation till viktiga externa forskningsprojekt och strategiska områden

8 Lunds Tekniska Högskola Synlighet och omvärldsbevakning (FN) Bidra till att göra LTH:s forskning synlig Systematiskt och proaktivt föra dialog med LTH:s forskningsfinansiärer Följa och bevaka utvecklingen nationellt och internationellt Förse FB och LTH:s ledning med aktuella omvärldsanalyser


Ladda ner ppt "LTH – Forskningsnämnder och forskningsberedning Anders Axelsson, Rektor LTH Utbildningsdag 11 april 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser