Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittskyddsinstitutets arbete med vårdhygien och att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittskyddsinstitutets arbete med vårdhygien och att förebygga vårdrelaterade infektioner."— Presentationens avskrift:

1 Smittskyddsinstitutets arbete med vårdhygien och att förebygga vårdrelaterade infektioner

2 Smittskyddsinstitutets uppdrag Instruktionen (Förordning 2006:1058) följa och analysera utvecklingen vårdrelaterade sjukdomar antimikrobiell resistens informera föreslå åtgärder Återrapportering enligt regleringsbrevet 2007: Insatser …samt effekterna av dessa insatser

3 AdmBakt Resistens/ vårdhygien/ Hygien ssk Typning av MRB Samordning Metoder Nätverk Nationell övervakning Utbildning SMI-dagar, öka, decentralisera etc Riktlinjer/ kunskap Vir Typning HBV, HCV HIV Hepatit A Epi Övervakning KcB Diagnostik, E-m Noro Typning Stabilitet PMV Vatten legionella Miljö P. carinii IV

4 Kunskapsnätverk Vårdrutiner Utbildningsfrågor Antibiotikaanvändning/-resistens (ARG, RAF, Strama) Medicintekniska produkter ?

5 Utveckling/ arbetssätt Förstärkningar: Personellt 1,5 läkare (vårdhygien + Epi) Antibiotikaresistensgruppen Strukturellt Arbetsgrupp vårdhygien Antibiotikaresistensgruppen ”ARG” laboratorienätverk antibiotikaresistens Agensgrupper MRSA, ESBL, anmälningspliktig antibiotikaresistens Norovirus C. difficile på gång m fl.

6 ”Antibiotika”-propositionen 2005/06:50 aktivitetsplan i.God hygienisk standard – SoS normerar, vårdgivare, verksamhet, personal ii.Övervakning av vårdrelaterade infektioner som bygger på laboratoriediagnostik – SMI samordnar ? iii.Övervakning av ”vårdrelaterade infektioner inom kvalitetsarbetet” -verksamhetsuppföljning – SKL har tagit initiativ ---------------------------------------------------------------------------------------- Hygien och kunskap hos allmänheten Vaccinationer (prop 8.1.3) Kunskapsuppbyggnad (Prop kap 11) 1.Vårdhygien inom sjukvård, tandvård och äldreomsorg

7 Anmälningspliktig – lab 2007 - utveckling i SmiNet Analys - fortlöpande återrapportering EpiAktuellt Koordinering av staminsamling 2007 Medverkat i åtgärdsprogram samordning vissa labfunktioner

8 Hur ska övervakning av vårdrelaterade sjukdomar/ antibiotikaresistens byggas in i verksamheten ? Beställare – allmänhet frågar efter resultat Utföraren (verksamhet, lab, …) har ett uppdrag att leverera resultat Resultaten återkopplas fortlöpande inom verksamheten Kräver dessutom bl.a. IT-stöd och samordning Utbildning !!


Ladda ner ppt "Smittskyddsinstitutets arbete med vårdhygien och att förebygga vårdrelaterade infektioner."

Liknande presentationer


Google-annonser